آموزش و مشاوره مالی

حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می‏‌شود؟

حق کمیسیون

 

حق کمیسیون مشاورین املاک مثل دستمزد سایر مشاغل در تمام معاملات ملکی پرداخت می‌شود. با توجه به بازار املاک، این مبلغ بر اساس مصوبه صنف برای هر معامله بر اساس فاکتورهای خاصی محاسبه می‌شود. مشاورین املاک موظفند، بر اساس تعرفه‌ای که هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک شهرشان ابلاغ می‏شود، از طرفین معامله کارمزد بگیرند.

مشکل از آنجا نشات می‌گیرد که برخی از مشاورین املاک حق کمیسیون خود را بر اساس تعرفه رسمی اعلام شده اخذ نمی‌کنند و در مورد نحوه محاسبه آن توضیح به مراجعه کنندگان نمی‌دهند.

در این مطلب فرمول محاسبه حق کمیسیون املاک در خرید، فروش، رهن و اجاره ملک را برای شما شرح می‌دهیم تا کاملا با نحوه محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک آشنا شوید.

 

 

 

 برای محاسبه حق کمسیون به لینک زیر بروید:

 

تعرفه کمیسیون مشاورین املاک هر سال از سوی اتحادیه مشاورین املاک تعیین می‌گردد. در سال ۹۶ حق کمیسیون فروش و خرید ملک در شهر تهران به شرح زیر محاسبه می‌گردد که این تعرفه برای تمامی املاک تجاری، اداری و مسکونی یکسان است.

اگر ارزش ملک تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان باشد: بنگاه معادل ۰.۵ درصد ارزش ملک خرید و فروش شده را به عنوان حق کمیسیون دریافت می‌کند. (نیم درصد از فروشنده و نیم درصد از خریدار)

اگر ارزش ملک بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد: بنگاه برای ۵۰۰ میلیون از طرفین معامله ۰.۵ درصد اخذ می‌کند و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به عنوان حق کمیسیون از فروشنده و خریدار می‌گیرد.

به حق کمیسیون محاسبه شده، مالیات بر ارزش افزوده نیز تعلق می‌گیرد که وظیفه پرداخت آن نیز بر دوش خریدار و فروشنده است. (مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۶ برابر با ۹ درصد است)

 • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون خرید و فروش ملک

فرض کنید ملکی به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون این مبلغ کمتر از ۵۰۰ میلیون تومان است حق کمیسیون مشاور املاک شامل ۰.۵ درصد ارزش ملک و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

 

ارزش ملک فروخته شده ضربدر ۰٫۵ درصدتومان   ۱,۵۰۰,۰۰۰ =۰٫۰۰۵ * ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیات تومان           ۱۳۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۱,۵۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون و مالیات تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰ = ۱۳۵,۰۰۰  +  ۱,۵۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان  ۱,۶۳۵,۰۰۰

 

فرض کنید ملکی به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان فروخته می‏شود. چون ارزش ملک بیشتر از ۵۰۰ میلیون تومان است، مشاور املاک باید برای ۵۰۰ میلیون ۰.۵ درصد و برای ۱۰۰ میلیون مازاد ۰.۲۵ درصد از فروشنده و خریدار اخذ کند که به این مبلغ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه می‎شود.

 

۵۰۰ میلیون ضربدر ۰٫۵ درصدتومان           ۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۵  * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ میلیون باقی مانده ضربدر ۰٫۲۵ درصد تومان       ۲۵۰,۰۰۰  = ۰٫۰۰۲۵ * ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع دو عدد به دست آمدهتومان     ۲,۷۵۰,۰۰۰  = ۲۵۰,۰۰۰  +  ۲,۵۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیاتتومان  ۲۴۷,۵۰۰ = ۰٫۰۹ *  ۲,۷۵۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیاتتومان   ۲,۹۹۷,۵۰۰  =  ۲۴۷,۵۰۰  +  ۲,۷۵۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک    تومان     ۲,۹۹۷,۵۰۰

 

 

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

 • محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای اجاره ملک

مشاورین املاک مجاز هستند برای قراردادهای اجاره ملک، ۲۵ درصد از مبلغ اجاره بها ماهیانه را به عنوان حق کمیسیون اخذ کنند. یعنی اگر در قرارداد هیچ مبلغی به عنوان رهن یا پول پیش نوشته نشود و موجر تنها در ازای دریافت اجاره بها ماهیانه ملک خود را در اختیار مستاجر بگذارد.

 • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون اجاره ملک

مثلا اگر مبلغ اجاره بها ماهیانه ملکی ۲ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک برای این قرارداده به شکل زیر محاسبه می‏‌شود:

 

مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصدتومان  ۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۰۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیاتتومان  ۴۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۵۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات  تومان  ۵۴۵,۰۰۰ = ۴۵,۰۰۰ + ۵۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاکتومان  ۵۴۵,۰۰۰

                                                                  

 • محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن ملک

در قراردادهای رهن کامل ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن در ۳۰ ضرب می‌شود. سپس ۲۵ درصد عدد به دست آمده و ۹ درصد مالیات آن به عنوان حق کمیسیون به مشاور املاک پرداخت می‌‏شود.

 • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن ملک

به طور مثال اگر مبلغ رهن کامل ملکی ۷۰ میلیون تومان باشد، حق کمیسیون بنگاه املاک به شکل زیر محاسبه می‏شود:

 

تبدیل رهن به اجارهتومان  ۲,۱۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۷۰
مبلغ اجاره ضربدر ۲۵ درصد تومان   ۵۲۵,۰۰۰ = ۰٫۲۵ * ۲,۱۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیاتتومان   ۴۷,۲۵۰ = ۰٫۰۹ * ۵۲۵,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیاتتومان  ۵۷۲,۲۵۰ = ۴۷,۲۵۰ + ۵۲۵,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه  تومان  ۵۷۲,۲۵۰

 


 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

 • محاسبه حق کمیسیون مشاورین املاک برای رهن و اجاره ملک

در صورتی که در اجاره نامه علاوه بر رهن مبلغی به عنوان اجاره نیز تعیین شده باشد، ابتدا باید میزان رهن را به اجاره تبدیل کرد. سپس عدد آن را با اجاره بها ماهیانه تعیین شده در قرارداد جمع بست. ۲۵ درصد عدد به دست آمده حق کمیسیون بنگاه است که باید به آن ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز اضافه کرد.

 • مثال نحوه محاسبه حق کمیسیون رهن و اجاره ملک

مثلا اگر در قرارداد مبلغ ۲۰ میلیون تومان رهن و ۱ میلیون تومان اجاره بها نوشته شده باشد؛ حق کمیسیون مشاور املاک به شکل زیر محاسبه می‌شود:

 

تبدیل رهن به اجارهتومان  ۶۰۰,۰۰۰ = ۳۰,۰۰۰ * ۲۰
جمع رهن تبدیل شده با اجاره بهاتومان  ۱,۶۰۰,۰۰۰ = ۶۰۰,۰۰۰ + ۱,۰۰۰,۰۰۰
عدد به دست آمده ضربدر ۲۵ درصد  تومان   ۴۰۰,۰۰۰ = ۰٫۲۵  * ۱,۶۰۰,۰۰۰
حق کمیسیون ضربدر ۹ درصد مالیاتتومان   ۳۶,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۴۰۰,۰۰۰
جمع حق کمیسیون با مالیات تومان   ۴۳۶,۰۰۰ = ۳۶,۰۰۰ + ۴۰۰,۰۰۰
سهم پرداختی هر یک از طرفین قرارداد به بنگاه املاک تومان    ۴۳۶,۰۰۰

 

 

مطالب مرتبط

انواع روش‌های دیجیتال مارکتینگ مسکن (قسمت سوم)

  عنوان دیجیتال مارکتینگ در حوزه مسکن موضوع مطمئنا جالبی برای شما است. در سلسله پادکست‌هایی قصد توضیح این موضوع را داریم. اگر بخواهیم اشاره‌ای گذرا به موضوع دیجیتال مارکتینگ […]

مزیت‌های دیجیتال مارکتینگ املاک در این حوزه (قسمت دوم)

  عنوان دیجیتال مارکتینگ در حوزه املاک موضوع مطمئنا جالبی برای شما است. در سلسله پادکست‌هایی قصد توضیح این موضوع را داریم. اگر بخواهیم اشاره‌ای گذرا به موضوع دیجیتال مارکتینگ […]

دیجیتال مارکتینگ املاک چیست؟ (قسمت اول)

عنوان دیجیتال مارکتینگ در حوزه املاک موضوع مطمئنا جالبی برای شما است. در سلسله پادکست‌هایی قصد توضیح این موضوع را داریم. اگر بخواهیم اشاره‌ای گذرا به موضوع دیجیتال مارکتینگ املاک […]

چگونه مشاور املاکی موفق در حوزه ملک و املاک باشید؟!

  در باور جامعه شغل مشاور املاک خیلی ساده و آسان به نظر می‌رسد. شغلی که زحمت زیادی ندارد و با کمی صبر می‌توان در بازار مسکن به موفقیت رسید. […]

مشاورین املاک تازه‌کار و راهکارهای موفقیت

  اگر جزو مشاورین املاک تازه‌کار هستید در اختیار داشتن ابزار و توصیه‌های درست می‌تواند کسب‌وکار شما را توسعه دهد. ابزارهایی مانند تبلیغات درست و دیجیتال مارکتینگ در دنیای امروز […]

261 نظر در مورد : “حق کمیسیون مشاورین املاک چگونه محاسبه می‏‌شود؟

  1. باسلام خدمت شما، سوالم اینه ملکی خریدم اپارتمان به متراژ۴۵،متر و قیمت ۱۷۰،میلیون میخواستم ببینم حق کمسیون دو طرفین نفری چقدر میشه؟ ممنونم ملکم در سراسیاب کرج هست

   20
   11
   1. ۱۷۰ رو در ۰/۰۰۵ ضرب کنید حق کمیسیون بدست بیاد جواب بدست اومده رو هم در ۰/۰۹ ضرب کنید مالیات بدست بیاد بعد مالیات و مبلغ کمیسیون جمع کنید و نفری اونقدر باید پرداخت کنند دو طرف معامله طبق این فرمول اگه اشتباه نکرده باشم

    5
    6
  1. ۰مالیات بر عهده بنگاه هست که از محل قرارداد درامد کسب میکنه
   مردم رو اینجا فریب ندهید جناب املاکی
   کجای قانون گفته مالیات درامد بنگاه رو مالک و خریدار و یا مستاجر و موجر پرداخت کنند

   5
   1
  1. کی دیگه همش حرف ۵ ماه از سال ۹۹ گذشت چرا کاری نمیکنید ما که والا عملی ندیدیم بهتره مقوله مسکن رو بدید به کشورهایی که تجربه موفقی در زمینه مسکن داشته اند چون این وزیر و این مدیران قبلی و در حال حاصر فقط به فکر خودشون و مقام منصب و چند برابر کردن اموال خودشون هشتند دقدقه ای نداشتن و ندارند مردم اواره و بیخانه و مسکن رو درک نمیکنندالبته که کسی که نه پدرش و نه خودش اجاره نشین نبوده نمیتونه مشکلات معیشتی مردم و اجاره نشین ها رو درک کنه دیگه بعد از ۴ سال باید کاری انجام بشه اگر واقعا پیگیر مشکلات مردم هستند تا الان که همش حرف زدن عملی و حرکتی که به نفع اجاره نشین و مستاجر باشه ما که ندیدیم حرف بسه عمل کنید

   16
   2
  1. باسلام، ملکی من خریدم اپارتمان به قیمت ۱۷۰،میلیون تومان به مساحت ۴۵،متر حق کمسیون دو طرفین نفری چقدر میشه ممنونم

 1. با سلام و تشکر از سایت خوبتون سوال بنده در خصوص معاملات مشارکت در ساخته . مثلاً در زمینی به ارزش ۱۸ میلیارد تومان قراره ۲۴ واحد ساخته بشه و بلاعوضی معادل ۱۷۰۰۰۰۰ تومان برای هرمتر به مالکین پرداخت شود . (زمین هزار متره ) کمیسیون مسکن چگونه محاسبه میشود . هیچ مذاکره ای در این خصوص با بنگاه صورت نگرفته. ممنون میشوم اگر پاسخ داده شود

  13
  10
  1. دوست عزیز، سلام.
   هیچ قانون مشخصی برای میزان کمیسیون مشاوران املاک در معاملات مشارکت در ساخت وجود ندارد و معمولا بصورت توافقی پرداخت میشود. مبلغی که عرف هست معمولا برای خانه‌های مناطق ۱ تا ۳ بین ۱ تا ۲ درصد است که مالک پرداخت میکند و برای مناطق دیگر که ارزش ملک پایینتر از این مناطق است، حدود نیم درصد مالک به مشاور املاک پرداخت میکند.

   11
   10
   1. سلام وقتتون بخیر واسه خونه ام یکی از اشناهایی خیلی دورمون اومده اجاره کنه . مبلغ ۴۰ میلیون رهن و ۵۰۰ تومن اجاره توافق کردیم باهم اگه بریم بنگاه واسه قول نامه طبق همین فرمول باید کمسیون بدیم ؟ وسوال دیگه اگه بین خودمون قولنامه کنیم و بنگاه نریم ایرادش چیه
    ممندنم

    18
    16
   1. سلام.یک واحد به مبلغ ۱،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان معامله شد.نحوه محاسبه کمیسون هر طرف به چه شکلی حساب میشود.ممنونم اگه توضیح دهید

    3
    4
 2. سلام. سوال. بنده. این است. که. در صورتی که قولنامه. نوشته. شود. و لی. بعد فرداد. توافقی فسخ گردد. .آیا. بنگاه. میتواند. حق بنگاه ی دریافت نماید. به. بهانه اینکه. خریدار. قرار داد را فسخ. نموده. …ممنون

  6
  5
  1. با سلام
   کمیسیون مشاورین املاک باید بعد از عقد قرارداد پرداخت شود. درصورتی که در حین نوشتن قرارداد، توافق حاصل نشود و فسخ گردد هیچ کمیسیونی پرداخت نمیشود اما اگر بعد از عقد قرارداد هریک از طرفین نسبت به فسخ اقدام کنند، مشاور املاک میتواند کمیسیون خود را دریافت کند البته باز امکان توافق در این مورد هم وجود دارد.

   8
   1
  1. خیلی ناجوانمردانه است.با این قیمت های وحشتناک مسکن کمیسیونها دیگه واقعا قابل تحمل نیستند و مسئولان باید این قانونها رو تغییر بدهند.

   22
   11
 3. سلام
  نحوه محاسبه حق کمیسیون معامله ملکیت چگونه است در واقع ملکیت ملکی رو که به مبلغ ۳۰۰میلیون تومان معامله شده چقدر است یعنی ارزش ملک حدود ۲میلیارد و ملکیت خریداری شده ۳۰۰بابتش پرداخت شده مبلغ کمیسیون چقدر و به چه شکلی باید پرداخت بشه؟
  ممنون از سایت مفید و موثرتان
  صمدی

  16
 4. ممنون از سایت پرمحتواتون.
  ما ی خونه خریدیم و به علت کلاهبرداری فروشنده بعد از دو روز قرارداد و فسق کردیم.اون بنگاهی هم ک رفتیم واسه تنظیم قرارداد هنوز کدرهگیری نگرفته سوال من اینه آیا حق کمسیون بنگاه کامل باید پرداخت بشه یا فقط حق تحریریه دارن؟ممنون میشم پاسخگو باشین

  11
  1. باسلام آپارتمانی پیش خرید کردم که مبلغ ۴۷ میلیون پرداخت نمودم با دوتا چک ۳ ماهه و شش ماهه و ۵۰ میلیون وام قیمت کل ۲۰۰ میلیون شد که مبلغ ۷۰۰ هزار تومن کمیسیون گرفتند بعد از مدتی به دلایلی پول نیاز داشتم و معامله را فسخ نمودم آیا کمیسیون را با حساب ۲۰۰ میلیون باید بگیرند یا ۴۷ میلیونی که پرداخت کردم

   5
   6
 5. سلام ضمن خسته نباشید…با این حساب در مورد مثال اخر که رهن و اجاره بود در حال حاضر ینی همین تاریخ امروز برای تبدیل رهن به اجاره مقدار رهن در ۳۰۰۰۰باید ضرب شود؟یا این مقدار افزایش پیدا کرده؟؟؟

  7
  1
 6. ما یه خونه خریدیم به مبلغ ۲۳۵میلیون تومن! بنگاهی بدون اینکه به ما بگه تو قولنامه حق کمیسیون رو نوشته ۱ درصد کل برای طرفین
  الانم میگه برید شکایت کنید من پولمو کامل میگیرم

  1. باسلام مگر دولت مصوب نکرد که کومسیون بنگاهها از یک درصد به نیم درصد کاهش پیدا کرد که این دستور بر اساس شکایات مردم بوده ودولت این دستور را مثوب واعلام کرد پس چرا باز هم همان یک درصد را محاسبه میکنند مگر بنگاه دار بابت یک برگه قرارداد چه کار دیگری میکند که این مبالغ را از مستاجران میگیرند که این مبتلغ حرام اندر حرام است مگر بنگاهدار چه کاری انجام میدهد بنگاه دار واسطه بین موجر ومستاجر است ویک برگه قرارداد ایا نوشتن یک برگه ویا چند تماس تلفنی که ان هم از مستاجر میباشد فتح قله اورست است این چه حرامخاری در روز روشن است یعنی گرفتن پول زور از طریق قانون در صورتی که قانون را هم اجرا نمیکنند حق بنگاه داری نیم درصد است که دولت مصوب کرده که انه هم زیاد است ولی بهتر از قبل است

  1. با سلام روش محاسبه کمیسیون مشاور بابت رهن یک ملک اصلا درست نیست. زیرا نرخ بهره بتوسط بانک مرکزی تعیین میشه. حد اکثر سودی هم که بانکها به سپرده ها میدهند سالانه ۲۰ درصده. ولی معلوم نیست چه کسی به اتحادیه اجازه داده و بر اساس چه معیاری اتحادیه سود سپرده یا همون رهن رو ۳۶ درصد در سال حساب میکنه؟؟؟؟ کی میتونه از سرمایه ای ۳۶ درصد سود در بیاره. پس اتحادیه حق نداره و بایستی محاسباتش رو برمبنای نرخ بهره ای که بانک مرکزی اعلام میکته. تنظیم کنه نه یک نرخ من در آوردی.

 7. سلام اگر ملکی ٢میلیارد تومان معامله شود سهم کمیسیون هریک از خریدار و فروشنده با ارزش افزوده چقدر میشود؟ ممنون میشم پاسخ بدهید

  12
  5
  1. سلام
   میزان ارزش افزوده ۹% است و حق کمیسیون که ۰٫۵% است، برای املاکی که بیشتر از یک میلیارد قیمت دارند، به صورت توافقی کمتر تعرفه اصلی و حدودا نصف آن محاسبه می شود.

   5
   4
 8. با سلام و احترام
  نحوه محاسبه خیلی هوشمندانه تعریف شده است که جای تشکر دارد ، آیا تمامی مشاوران املاک طبق تعرفه حساب میکنن ؟ که من فکر میکنم کمتر از این عدد رو محاسبه میکنن و این امر باعت تعارض و اعتراض مشتری میگردد . اگر یکسان سازی صورت گیرد یک قانون اساسی در تمامی بنگاه های معاملاتی اعمال میگردد و در نتیجه توافق نامه با اطمینان خاطر به امضا خواهد رسید . با تشکر ویژه از شما بزرگواران

  1
  1
 9. با سلام
  خیلی وحشتناکه همچیرو مستاجر بده و املاکی هیچی حداقل برای رهن واجاره تخفیف قائل شید که مستاجر هر سال اینقدر ضرر نکنه هر کی خانه میخره یکبار پول پرداخت میکنه اما بیچاره مستاجر

  4
  2
 10. سلام
  پارسال رهن کامل ٢۵۵ میلیون بود،امسال صاحب خونه عوض شد و رهن کامل داد ٣۵٠ میلیون،املاک گفت ٢ میلیون و ٨٠٠ حق مشاوره من میشه در صورتی که من پارسال ۶٠٠ تومن حق املاک دادم

 11. با سلام اگر مبلغ خونه ای که میخریم ۷۹ملیون تومان باشه حق کمسیونی که بنده خریدار باید پرداخت کنم چقدره؟ اگه یکی دقیق راهنماییم کنه خیلی ممنون میشم

  1. عرص شود به حضور شما مبلغ معامله را در حق کمیسیون که ۰٫۵ یعنی نیم در صد است ضرب می کنیم. حاصل آن حق بنگاهی است. پس از آن . ۰٫۰۹ به عنوان مالیات به آن اضافه می کنیم.
   ۷۹۰۰۰۰۰۰×۰٫۰۰۵= ۳۹۵۰۰۰ تومن
   ۳۹۵۰۰۰×۰٫۰۹ = ۳۵٫۵۵۰
   ۳۹۵۰۰۰+ ۳۵۵۵۰= ۴۳۰۵۵۰
   دوست نا دیده من کل مبلغی که شما پرداخت می کنید ۴۳۰٫۵۵۰ تومن است

 12. نرخ تبدیل رهن باجاره واقعی نیست وبایستی حد اکثر میلیونی ٢٠ تومان محاسبه گردو. شود.
  لطفاً کارشناسی و إصلاح

 13. باسلام این محاسبات برای هر رقم رهن و اجاره میباشد ؟
  یعنی اگر رهن بالا باشد نیز همین اعداد بکار میرود ؟ چون مثلا برای رهن ١۵٠.٠٠٠.٠٠٠تومان و اجاره ١.٩٠٠.٠٠٠تومان هزینه مشاور املاک برای هر طرف ١.٧٧٠.٠٠٠تومان میشود که بنظر خیلی بالاست آیا درست است ؟

  2
  1
 14. سلام
  ما درشیراز آپارتمانی را۳۱۰ میلیون فروختیم که ازاین مبلغ،خریدار هنوز۹۰ میلیونش را نداده است.
  ۲۰ میلیون هم وام داشته که ازاین مبلغ۳۱۰ میلیون،ما تسویه کردیم.
  حالا مشگل ما بابنگاه معاملاتی است!!!!!! می گوید هرطرفی باید ۵میلیون تومان بدهد!!! هرچی می گوییم این طبق تعرفه نیست قبول نمی کند.لطفا راه قانونی را به ما بدهید.
  آیا بنگاه معاملاتی ها، صنف دارند؟
  در ضمن،بنگاه یک چک ضمانت۳۱۰ میلیونی از ما گرفته است.
  همش می ترسیم که تا پول کمسیونش را ندهیم،چک را به ما ندهد.
  ممنون می شوم راهنمایی فرمایید.
  متشکرم

  1. سلام خانم ریحانه
   متاسفانه اکثر املاکی ها طبق طعرفه اتحادیه املاک کار نمیکنند .اگه از روز اول پیش شرط گذاشتین،باید خودتون با املاک به توافق برسین،اصولا فروشنده بیشتر پرداخت میکنه.و اینکه معامله های بالای ۳۰۰تومن توشیراز کمیسیونش فرق میکنه،اما طبق طعرفه،برای معمله شما هرطرف معامله با حساب ۹درصد مالیات،مبلغ۸۴۵هزارتومان بایستی پرداخت کنید.درصورتی ک به مشکل برخوردکردین،میتونین به اتحادیه زنگ بزنین و شکایت کنین

 15. با عرض سلام و وقت بخیر
  ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ پیش ( رهن) و اجاره هر ماه ۱/۱۰۰/۰۰۰ رو اگر امکان داره کمیسیون املاکش رو محاسبه بفرمایید
  با عرض تشکر فراوان

  1. سلام
   حق کمیسیون هر یک از طرفین معامله با احتساب ۹% ارزش افزوده در حدود هفت میلیون تومان است. اما در معاملات بالای یک میلیارد تومان معمولا حق کمیسیون به صورت توافقی و کمتر از تعرفه‌ی اصلی محاسبه می شود.

   1. یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن ،همین تعرفه کمیسیون هست ، بنگاه داره برای گرفتن کمیسیون بیشتر ، قیمت ملک را بالاتر قیمت واقعی برآورد میکنند.
    این تعرعه ها نیاز له بازبینی و ساماندهی دارد

    1
    1
   1. سلام
    ادمین جان از فرمول های بالا اعداد دیگری بدست میاد. در موارد بالا هم همینطوره اما ظاهرا شما رو به بالا رند میکنید. علتشو میشه توضیح بدید؟؟
    در این مورد هم میشه ۱۳۰۸۰۰ (با احتساب ۹%)

   1. سلام هزینه کمیسیون با رهن ۴۰ میلیون و اجاره ۱میلیون و ۲۰۰ با توجه به اینکه مستاجر سال دوم می نشیند و ملک بندر عباس است چقدر می شود .
    تشکر از پاسخ گویی

 16. عالی..ممنون از اطلاعات مفیدتون..از من ۱۲۰ میلیون رهن کامل کردم..بنگاه از من یک میلیون گرفته با منت تازه میگه ۵۰ هزار تومن هم تخفیف…در صورتی که ۹۸۱ هزار تومن کمیسیون من میشه.

 17. با سلام
  رهن ۲۵ میلیون تومان و اجاره ۷۰۰۰۰۰ هزار تومان حق کمیسیون بنگاه چقدر میشود؟ بنگاه از من ۵۳۰۰۰۰ هزار تومان گرفت ولی با فرمول بالا خیلی کمتر شد. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
  با سپاس

 18. سلام، زمینی هست به مبلع ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان ( یکصد و هفتاد و پنج میلیارد تومان ) ، اگر ۹ درصد ارزش افزوده را محاسبه نکنیم، سهم کمیسیون املاکی چقدر میشه تقرین ؟

 19. سلام
  اپارتمان پیش فروش به ارزش ۲۶۰میلیون تومان خریداری کرده ام
  که مبلغ ۱۰۰میلیون در ابتدا و مابقی در دوقسط یکی همزمان با پیشروی کار و دیگری هنگام تحویل،کلید تخویل دهم
  لطفا بفرمایید کمیسیون بنگاه چقدر می شود….

 20. سلام
  خیلی فوری…. واحدی با رهن ۲۵ میلیون تومان و اجاره ۷۰۰۰۰۰ تومان حق کمیسیون چقدر میشود؟
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  1. ۳۹۵/۱۲۵ تومان,,,
   ۷۵۰۰۰۰=۳۰۰۰۰×۲۵تبدیل رهن به اجاره
   ۱۴۵۰۰۰۰=۷۰۰۰۰۰+۷۵۰۰۰۰جمع رهن واجاره
   ۳۶۲۵۰۰=۲۵\×۱۴۵۰۰۰۰حق کمیسیون
   ۳۲۶۲۵=۰۹\×۳۶۲۵۰۰ مالیات
   ۳۹۵۱۲۵=۳۲۶۲۵+۳۶۲۵۰۰ جمع مالیات وکمیسیون
   کمیسیون پرداختی دو طرف،،۳۹۵۱۲۵تومان

   1. سلام
    بسیار سپاسگزارم از راهنمایی شما. مشاور املاک مبلغ ۵۳۰۰۰۰ تومان گرفت و می گوید ما بر اساس یک سوم مبلغ کل محاسبه می کنیم. آیا این درست است؟
    ممنون

    1. سلام دوست عزیز اینگونه کمیسیون دریافت کردن نادرست است البته اگر شما توافق کرده باشید اون یه بحث دیگریست وگرنه شما میتوانید از آن دفتر املاک شکایت کنید

     1. سلام
      سپاس از راهنمایی شما. متاسفانه من اطلاعی از نحوه محاسبه حق کمیسیون نداشتم. این فرمولیکه شما در سایت مفیدتان قرار دادید، عرف هست؟

 21. با سلام
  برای خرید و فروش جمعا نیم درصد بهای ملک مورد معامله از طرفین به نسبت مساوی دریافت میشود. یعنی بیست و پنج صدم درصد از فروشنده و بیست و پنج صدم درصد از خریدار که جمعا میشود نیم درصد.

  1. سلام دوست عزیز
   خیر از طرفین تا ۵۰۰ میلیون هر طرف باید نیم درصد از ثمن معامله را پرداخت کنند که جمع کل ۱ درصد میشود اگر معامله بیش از ۵۰۰ میلیون تومان باشد ۲۵ صدم در صد برای مازاد آن دریافت میشود

 22. سلام .بنده خانه ای رهن کرده ام در نظرآباد به مبلغ ۱۸میلیون بنگاه ۵۰۰تومن بیعانه که داده بودم بابت کمیسیون برداشته وعنوان میکند کمیسیون همین است لطفا من را راهنمایی کنین ممنون

  1. ۱۸x30=540
   یعنی کل اجاره شما میشه ۵۴۰. حالا ۵۴۰ تقسیم بر ۴ بشود میشه ۱۳۵ هزار تومن اجاره این عدد باید با ۹ درصد جمع شود میشه ۱۳۵x1.09=
   ۱۴۷ هزارو صدو پنجاه تومن.
   البته اگه فقط ۱۸ میلیون رهن دادین و اجاره ای در کار نباشه

 23. سلام وقتتون بخیر باشه معامله ای با ودیعه ۱۵۰ میلیون و اجاره ماهی یک میلیون تومان میخوایم بنویسیم قرار داد جدید با کد رهگیری هرطرف چقدر باید پرداخت شود.

 24. با سلام. دو مورد سوال دارم.
  ۱-بنده خانه به قیمت ۱۰۲ میلیون تومان خریدم که بنگاه از بنده ۵۵۰ هزار تومن کمیسیون گرفت اما نیم درصدی که شما فرمودید ۵۱۰ هزار تومان می شود.
  ۲-برای رهن دادن همان خانه، اگر مشتری از من باشد، هنگام نوشتن قرارداد آیا در میزان کمیسیون بنگاه تفاوتی می کند؟
  با تشکر

  1. ترخدا شما بخاطر ۴۰ هزار بیشتر فکرتون رو درگیر کردید و اومدید اینجا پیغام گذاشتید واقعا شاخ در آوردم.
   در ضمن مالیات نیم درصد رو حساب کردید؟

  2. با سلام و احترام.
   شما فقط نیم درصدو حساب کردید که شده ۵۱۰ هزار تومن.
   درصورتیکه ۹درصدم مالیات بر ارزش افزوده رو هم باید ضربدر ۵۱۰ هزار تومن کنید و مبلغو با ۵۱۰ هزادتومن جمع کنید.
   در واقع کمیسیون سهم شما ۵۱۰۰۰۰+۴۵۹۰۰=۵۵۵۹۰۰ تومان میشه.
   یعنی کم گرفته.
   برای مورد دوم هم فرق نمیکنه مشتری از جانب شما باشه یا نه.چون مشتری از جانب شما بودن چیزی از مسئولیت حقوقی مشاور املاک و بنگاه کم نمیکنه و مسئوله.

 25. سلام بنده یک ساختمان کلنگی دو طبقه قیمت ملک ۸۰۰ میلیونی را با ساختمان کلنگی سه طبقه قیمت ملک ۹۰۰ میلیونی یر به یر تعویض کردم حق الزحمه مشاور املاک چقدر باید پرداخت کنم، البته در مبایعه نامه حق الزحمه توافقی قید شده است

  4
  2
 26. سلام
  خانه ای را به رهن ۲۵۰ میلیون و ماهی ۲٫۵ میلیون اجاره کردم مشاور ملک پدرش می باشد بابت کمیسیون بایستی چقدر پرداخت کنم

 27. با سلام خدمت عاملین محترم سایت
  خیلی مچکر بابت توضیحات کاملتان
  ولی اصل حق کمیسیون اجاره بها= یک چهارم از اجاره کامل(کرایه کامل)+(نه درصد مالیات بر ارزش افزوده از یک چهارم)

 28. با سلام و خسته نباشید
  اگر مسناجر قرارداد سال قبل را تمدید کند با یک مبلغی بیشتر. به این صورت که به بنگاه مسئول که سال قبل هم ملک را اجاره داده بوده، برویم و پشت نویسی کنیم باز هم باید حق الزحمه به بنگاه داد؟

 29. کلا زیاده… خانه ها که الان از یک میلیارد بیشتره هر کدام باید ۴ الی ۵ میلیون کمیسیون بدهند در صورتی که املاکیها هیچ سرمایه در گردشی ندارن و هیچگونه مسئولیتی هم در قبال خریدار و فروشنده ندارند …آخه بابت چی…. پس بقیه کاسبها که کلی سرمایه باید بیاورند چرا نباید درآمد اینچنینی داشته باشند

  1. با سلام.
   دوست عزیز،مسئولیت قرارداد به صورت کامل با دفتر املاک هستش(حقوقی )
   و اینکه بله هیچ سرمایه ای در گردش ندارن به جاش واسه یه قرارداد که کمیسیونش یک میلیون هست باید یک ماه سر و کله بزنن
   و در آخر هرکسی نون حرفه ای رو میخوره که فرا گرفته

   3
   4
 30. سلام.برای اپارتمان چهار واحدی که املاک چهار واحد را یکجا بفروش میرساند کمسیون چگونه است؟مثلا هرواحد جدا محاسبه میشود یا مبنا کل خرید میباشد.

 31. یه سوال داشتم خونه فروختم دومیلیارد و پانصد و شنیده بودم یک درصد کمیسیون از طرفین
  الان بنگاه میگه ۲۴ میلیون کمیسیون هر طرف باید بده

  1
  1
   1. چجوری حساب کردی شما؟
    ۲,۵۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۵ * ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    ۵,۰۰۰,۰۰۰ = ۰٫۰۰۲۵ * ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
    ۷,۵۰۰,۰۰۰ = ۲,۵۰۰,۰۰۰ + ۵,۰۰۰,۰۰۰
    ۶۷۵,۰۰۰ = ۰٫۰۹ * ۷,۵۰۰,۰۰۰
    ۸,۱۷۵,۰۰۰ = ۶۷۵,۰۰۰ + ۷,۵۰۰,۰۰۰

  1. ۸۱۸۰۰۰۰هزارتومان میباشد…………..قیمت اتحادیه است..یادمون باشه ما مردم خودمون هستیم که با اگاهی کم باعث کلاه برداری املاک میشیم بعد میگیم املاکی ها اینجورین……شما میتونید برید اتحادیه و شکایت کنید و مابقی پولتون رو بگیرید

  2. احتمالا خونه دوستمون توسط دپارتمان در تهران به فروش رسیده که درصد کمیسیون دپارتمان ها معمولا یک درصد از کل ثمن معامله هستش.

 32. سلام میخاستم بدونم برای تمدید قرار داد سال دوم مغازه با رهن ۳۰ میلیون واجاره ماهانه ۳میلیون ۵۰۰هزار تومن چقدر باید کمسیون داد

 33. سلام… معامله یک واحد کلنگی انجام دادم به مبلغ ۱۴/۸۰۰ چهارده میلیارد وهشتصد میلیون تومان. لطفا بفرمایید کمیسیون املاک از هرطرف چقدراست… ممنونم

 34. سلام حق الزحمه تنظیم قراردادمشارکت درساخت چگونه محاسبه میشود؟آیابه قیمت ملک بستگی داردیاخیر؟وآیابه منطقه بستگی دارد؟

 35. محاسبه کمیسیون برای املاکی که بدون سند هستند (سند تعاونی) به چه صورت محاسبه میشود وقتی که از طریق بنگاه ملک مورد نظر معرفی شده باشد؟

 36. سلام ممکن است بفرمایید که برای رهن منزل ۹ درصد ارزش افزوده را به مبلغ کمیسیون باید اضاف کنیم و یا از همان کمیسیون پرداخت میشود ؟ مثلا برای رهن ۶۰ میلیون تومانی چقدر باید کمیسیون و ارزش افزوده پرداخت کنیم
  با تشکر

  1. سلام
   ابتدا تبدیل میکنیم ۶۰ میلیون رهن‌را به اجاره
   میشود=
   ۶۰*۳۰,۰۰۰=۱,۸۰۰,۰۰۰
   در مرحله بعد ۱,۸۰۰,۰۰۰*۲۵%=۴۵۰,۰۰۰
   مرحله دوم ۴۵۰,۰۰۰*۹%=۴۰,۵۰۰
   جمع کلی میشود
   ۴۵۰,۰۰۰۰+۴۰,۵۰۰=۴۹۰,۵۰۰ عددها به تومان است

 37. سلام
  قوانین مبلغی که بعنوان جریمه دیرکرد در تخلیه و تحویل ملک در قولنامه نوشته میشود چگونه است؟
  مثلا من بعنوان مستاجر خانه‌ای را رهن کرده ‌‌‌‌ام. و قرار بوده که یکم ماه خونه تحویل من بشود. ولی ۲۰ روز از گذشته و هنوز خانه را تحویل نگرفته‌ام. در قولنامه هم نوشته شده که در صورت تاخیر روزانه مبلغ ۱۰۰ تومان بعنوان خسارت پرداخت شود.
  چگونه باید این خسارتم را طلب کنم؟

 38. سلام خسته نباشید ما تو این هفته خونه ای رو اجاره کردیم ولی بنگاهیه قولنامه رو دستی نوشته و وارد سایت نمیکنه پول کمیسیونم گرفته الانم که بهش میگیم کد رهگیری نداره پول اضافه میخاد برای دادن کد ایا کار این بنگاهی قانونیه یا نه کجا بریم که این اقایون کار ما رو انجام بدن در ضمن از ما بیش از حقشون کمیسیون گرفتن ؟!

  1. قانونا نباید مبلغ بیش از اونچه ذکر شده بگیرن شما برابر قانون کمیسیون و مالیات ارزش افزوده رو ‍برداخت کردین در صورت عدم باسخگویی به طبقه سوم اتحادیه املاک به آدرس : نشانی: خیابان شریعنی، پایین تر از سه راه طالقانی، خیابان شهید طاهریان (آمل) ، پلاک ۴۰
   مراجعه کنید./.
   نذارین اینا عرف شه و بشت گوش نندازین

 39. با سلام
  چرا اتحادیه املاک نرم افزار موجود را برنامه نویسی نمیکند که یک صفحه اختصاص به فیش صورتحساب پرداختی داده شود که بنگاه مبلغ بیشتر دریافت نکند و رسیدی باشد که موجر و مستاجر مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده اند
  با تشکر

 40. سلام وقتتون بخیر. ببخشید اگه مالک و مستاجر خود همدیگر را پیدا کنند و تنها برای قرار داد نویسی به یک بنگاه مراجعه کنند هزینه قرارداد نویسی بنگاه کمتر می شود یا خیر؟

 41. سلام ، در شرایطی که بر اساس نرخ رسمی بانک مرکزی با لاترین نرخ سود بانکی ۱۵ درصد می باشد، اینکه مبلغ رهنی را ضرب در سه درصد ماهیانه و بعبارتی مالی ۳۶ درصد در سال می کنند به نظر من کاملا اشتباه است،
  به نظر من بایستی برای منازلی که در رهن قرار می کیرند و یا رهن و اجاره می شوند نرخ اجاره منطقه ای لحاظ گردد . مصداق بارز موجود در یک ساختمان و در یک طبه سه واحد اجاره ای قرار دارد یک واحد بصورت رهن کامل واگذار شده به قیمت ۵۰۰ میلیون تومان ،و واحد دیگر با همان متراژ و در همان طبقه واگذار شده به قیمت ۱۰۰میلیون رهن و ۶میلیون اجاره ، و واحد دیگر با همان متراژ و در همان طبقه واگذار شده به قیمت ۷میلیون و پانصد هزار تومان اجاره تنها براساس این نرخ نامه یکی از واحد ها (هر دو بدون مالیات ارزش افزوده محاسبه می گردد) بایستی ۳۷۵۰۰۰۰تومان ،و احددیگری ۲۲۵۰۰۰۰تومان و واحد سوم ۱۸۷۵۰۰۰تومان کمیسون پرداخت نمایند این اختلاف با چه منطقی سازگار می باشد

 42. سلام اگه معامله خرید ملک زیر ۲۴ ساعت کنسل بشه تکلیف کمیسیون چی میشه؟در ضمن این معامله در شهرستان انجام شده.مبلغ معامله هشتصد میلیون بوده ما هم فروشنده بودیم و معامله را فسخ کردیم حالا بنگاه میگه باید همه مبلغ رو بدین ما زحمت کشیدیم.با تشکر

 43. ببخشید اگر املاک مبلغی بسیار بیشتر از این محاسبات از ما دریافت کرده باشد آیا روشی برای پیگیری و استرداد مازاد پول وجود دارد؟

  1. خیر . من خودم مشاور املاک هستم هر املاکی هم قوانین خودش داره هیچ املاکی برا مثلا ،۰/۵ درصد برا شما تلاش نمیکنه. برای ۱ درصد تلاش میکنه

   1. خسته نباشید شما باید پیرو قوانین باشید حق معرفی میگیرین دیگه بقیه کارا رو خود مشتری ها انجام میدن یه دو خط قوانین رو مینویسین هیچ چیزی رو هم به عهده نمیگیرین

 44. سلام در مورد رهن و رهن و اجاره مبلغ رهن یا قرض الحسنه که ضربدر ۳۰ درصد میشود باید تقسیم بر ۱۲ شود چون سال ۱۲ ماه است نه ۱۰ ماه و ۳۰ درصد در سال است صحیح است و ادامه محاسبات این روش محاسبه درست است

 45. سلام عزیزم من با خریدار برای زمان محضر به توافق رسیدیم خوب حالا برای متمم این مبایعه باید کمیسیون پرداخت کنیم یا خیر

  1. راستی تمام حق حقوق بنگاه بطور کامل پرداخت شده ‌چون فروشنده هنوز موفق به پایان کار نشده بود انصاف نبود عدم حضور گرفتن

 46. سلام من یک ملک رومعامله کردم بخاطر اینکه شهر داری برای صدور پایانامه ساخت برای فروشنده نیاز به زمان بیشتری بود قبل از روز محضر اقدام به تمدید تازیخ حضور کردم آیا براین کار باید مجددا کمیسیون پرداخت کنیم یا خیر لطفا راهنمایی فرمایید ممنون ‌تشکر

 47. سلام ملکی رهن واجاره کردم
  ودیعه ۱۴۰میلیون
  اجارماهی ۵۰۰ هزار تومن
  کمیسیون املاک ار هر طرف
  ۱میلیونو ۵۰۰ گرفت درس محاسبه کرد یا خیر 🙏

 48. سلام خسته نباشید اگه مستاجر فقط تو بنگاه پول پیش داده باشد و بعداز یه روز منصرف شده باشد حق کمیسیون به بنگاه تعلق میگیرد؟درضمن بنگاه قولنامه دستی نوشته نه کدرهگیری دار

 49. سلام ما معاملعه ای انجام دادیم و ۲ فقره چک یکی مبلغ رهن یکی مبلغ کل اجاره به مشاور املاک دادیم ولی نقدا چیزی پرداخت نکردیم
  الان برای فسخ باید هزینه پرداخت کنیم ؟
  مشاور میگفت در صورت پرداخت نکردن پول معامله جاری نمیشه
  از تاریخ معامله ۲روز گذشته

 50. سلام امشب میخوام قراردادبنویسم ممنون میشم اگه بهم بگیدچقدرحق کمسیون میشه. خونه رهن کامل میباشدبه ارزش ۱۱۵میلیون تومان.

 51. سلام.بنده دیروز خونه ای که در اجاره ام بود تمدید کردم پیش بها ۳۳میلیون با اجاره ای ماهیانه ۵۵۰هزارتومان،حق زحمت بنگاه نفری ۴۰۰شد ایا درست حساب کرده است؟

  1. سلام.بله درسته با توجه به فرمول فوق حق کمیسیون بنگاه میشه ۴۱۹ هزار تومان که بنگاه ۱۹ هزار تومانش را کم کرده یا تخفیف داده که میشه نفری ۴۰۰

  2. ۳٫۳*۳۰۰۰۰۰=۹۹۰۰۰۰ تومان
   ۹۹۰۰۰۰+۵۵۰۰۰۰=۱۴۵۰۰۰۰ تومان
   ۱۴۵۰۰۰۰ * ۲۵% = ۳۸۵۰۰۰ تومان
   ۳۸۵۰۰۰ + ۹% حق کمیسیون شما = ۴۱۹ هزار تومان

 52. سلام
  اولا آیا تنظیم اجاره نامه واجد و ودارای کد رهگیری برای مشاورین املاک الزامی است یا خبر ؟
  و آیا مشاورین املاک می‌توانند میتواند برای صدور اجاره نامه دارای کد رهگیری مبلغ مازاد بر ۲۵٪ مطالبه نماید ؟

 53. سلام من هفته قبلی قراردادخونم روتمدیدکردم ۴۵میلیون باماهی صدوپنجاه هزار
  بنگاه دارمیگه باید۴۰۰هزارحق کمیسیون بدی
  آیادرست حساب کرده برام یانه؟
  باتشکر

  1. باسلام لطفا حق المشاوره بنگاه معاملاتی صرفا برای معرفی ملک جهت خرید بدون انعقاد قرارداد را بفرمایید به چه میزان ومحاسبه ای صورت میگیرد

 54. با سلام
  چرا هزینه “تمدید” قرارداد اجاره نامه با عقد اولین بار قرارداد اجاره یکسان است؟
  بنطر بنده ناعادلانه است.
  لطفا رسیدگی شود.
  منتظر پاسخ اصولی هستیم.
  تشکر

 55. با سلام و عرض ارادت. توضیحات و مثالها بسیار بسیار ساده و قابل درک و مفید بود. جای هیچ شک و شبه ای برای خواننده بافی نمی ماند. خیلی سپاسگزارم.

 56. سلام خسته نباشید من در منطقه شهریار یک ملک تجاری به شرح : ۱۵۰ میلیون رهن و ماهانه ۸ میلیون اجاره معامله کرده ام و کمیسیون رو چهارمیلیونو پونصد دریافت کردند میخواستم بدونم تعرفه شهر ها مختلفه؟؟؟؟ یا همجا یکیه و اگه میشه بگید کمیسیون قانونی ک باید پرداخت میکردم چقدر بوده

 57. سلام میخوام خونمون رو اجاره بدم سی میلیون رهن و پانصد هزار تومن اجاره میشه بهم بگید چقدر باید کمیسیون بنگاه بپردازم متشکرم

  1. با سلام
   تبدیل رهن ۳۰ تومن به اجاره میشه ۹۰۰ تومن به اضافه ۵۰۰ اجاره میشه ۱۴۰۰ تومن در ۲۵ درصد میشه ۳۵۰ تومن به اضافه ۹ درصد مالیات ۳۱۵۰۰ تومن جمعا ۳۸۱۵۰۰ تومن سهم هر یک از طرفین موجر و مستاجر

 58. با سلام و احترام و تشکر از مطالب شما .
  سوال درباره مالیات بر ارزش افزوده دارم
  ۱٫ چرا وقتی یک ملک خرید و فروش می شود باید هم خریدار و هم فروشنده هر دو ۹% مالیات بر ارزش افزوده بدهند ؟
  به نظر می رسه بایستی هر کدام از طرفین ۴٫۵% مالیات بدهد.
  ۲٫در صورتیکه بنگاه کد رهگیری از سامانه نگیرد آیا باز هم باید ۹% مالیات بر ارزش افزوده را داد؟

 59. سلام من آپارتمان به مبلغ ۱۵۵۰۰۰۰۰۰ قولنامه کردم بعد از چند ساعت من و فروشنده هردو توافقا‌ خواستار فسق قولنامه شدیم که لغو شود آیا به این شکل من باید کمیسیون به بنگاه بپردازم .ممنونم

 60. سلام من ملکى خریدارى کردم و بنگاه قبل از خرید به من گفت نیم درصد کمیسیون باید بدین و توى قراداد دستى هم نوشت بعد فهمیدم کمیسیون قانونى آن چیز دیگرى میباشد آیا میشود کارى کرد.؟

  1
  1
 61. سلام خواهش میکنم یکی جواب سوال منو بده،
  من خونه ای تو سایت پیدا کردم سر قیمت توافق کردیم و رفتیم بنگاه فقط قلنامه بنویسه، ینی تمام زحمتش با من و بنگاه دار حتی نمیدونه خونهه کجاس و همش پشت میزش بود،.
  ابتدا خونه رو ۱۴۴ ملیون تومن توافقی خریداری کردیم سپس به مبلغ ۳۰ ملیون رهن و ۴۰۰ هزار اجاره بازم به صورت توافقی بیرون از بنگاه انجام دادیم که کل زحمت مشتری پیدا کردن و توافق سر قیمت با من بوده، تنها کاری که بنگاه دار کرد این بود که پشت میزش برگه قلنامه رو پر کرد همین،
  حالا میشه برام حساب کنین با این شرایطی که گفتم حق کمیسیون خرید و همچنین رهن و اجاره که صورت گرفته بصورت توافقی چقدر میشه؟ ممنون میشم جواب بدین

 62. سلام خسته نباشید
  من یه زیرزمین قلنامه کردم برای اجاره
  ۱۰ میلیون پول پیش دادم با ۵۰۰ اجاره !
  بنگاهی حساب کرد گفت میشه ۳۴۰۰۰۰ هزارتومان شما ۳۰۰ هزار تومان بده !
  درصورتی که من با این جدول حساب کردم میشه ۲۱۸ هزارتومان .درسته یا من اشتباه میکنم؟؟ لطفا جواب بدید🙏🏻💙

 63. باسلام وتشکرازسایت خوبتون……..
  سئوال بنده درخصوص نحوه محاسبه حق کمیسیون معامله فروش اپارتمان اینجانب که بالغ بر
  سه میلیاردمیباشدبشکل ریز محاسبات اعلام فرمائید……
  ضمنامیدانم نرخ حق کمیسیون معاملات بیش ازیک میلیاردتومان بستگی بتوافق دارد….
  لطفادرصورت امکان حداقل توافقی راکه میتواندموردتائید بنگاه املاک قراربگیرداعلام فرمائید….

  قبلا از همکاری حضرتعالی دراین زمینه تشکردارم

 64. سلام
  برای یک مورد پیش خرید یک میلیارد تومانی ۵۰ درنقد و دو مرحله ۱۵ درصد و یه مرحله ۲۰ درصد ظرف مدت شش ماه آینده
  میلغ کمیسیون چگونه محاسبه می شود
  مطابق با مبایعه نامه نقدی آپارتمان یه نه به گونه دیگری محاسبه می شود

  ممنون از پاسخ و لطف شما

 65. سلام بسیار عالی فقط یک سئوال اینجا هست بعضی از دفاتر املاک از فرم های قدیمی استفاده میکند که کد اهگیری نداری هم برای اجارهم برای خرید و فروش ایا براین نوع قرارداها باید ۲۵ درصد پرداخت کرد و یا بعضی ها بیشتر مطالبه میکند و وقتی هم از اتحادیه پیگیری میکنی میفرمایند با از طرق مراجع قانونی (دادگاه ) پیگیری کرد پس اتادیه چه نقشی براملاک دارد

 66. سلام مایه ملکی شیراز قولنامه کردیم ۵۲۰ میلیون بنگاه دار ۵ میلیون از ما کم کرده هنوز نه بنام خورده نه تحویل نه چکی که دادیم پاس شده ، حق فسخ هم نگذاشتیم
  ۱. از چه راهی برای شکایت بنگاه دار پیگیری کنیم
  ۲. اگه معامله انجام نگرفت بخاطر حق فسخ نذاشتن چقد از پولی که به بنگاه دار دادیم برمیگرده
  راهنمایی کنید لطفا

 67. اخه رو چه حسابی این دوستان املاکی همچین کمیسیون هایی میگیرن…
  ایا مسئولیتی دارن، تحصیلات خاصی دارن، سرمایه کلانی گزاشتن ، فقط و فقط تنها هنرشون دروغ گفتنه و ایجاد تورم و بالا بردن الکیه قیمت هاست، پس چرا باید درامدشون از یه دکتر متخصص بالاتر باشه…
  من که فکر نمیکنم درامدشون صحیح و درست باشه…

  1. باسلام لطفا حق المشاوره بنگاه معاملاتی صرفا برای معرفی ملک جهت خرید بدون انعقاد قرارداد را بفرمایید به چه میزان ومحاسبه ای صورت میگیرد

   1. تو شهرای مختلف و حتی مناطق متفاوت یک شهر ممکنه فرق داشته باشه. بعضی از مشاورین املاک حق قدم ، حق مشاوره و … رو می گیرند بعضی ها هیچ کدوم. بنده حدود ۱۶ سال هست که مشاور املاکم و چنین هزینه هایی رو هرگز از مشتری درخواست نکردم و تا جایی که می دونم تو هیچ شهری قانونی و تعریف شده نیست چنین هزینه هایی

  2. برای مورد مشارکت ، هیچ کارمزد مشخصی تعریف نشده. کاملا توافقی هست و حتما باید قبل از انجام معامله این توافق صورت بگیره. تو شهر های مختلف هم متفاوته. ممکنه تو یه شهری کمیسیون مشارکت رو از مالک بگیرند یا از سازنده. یه جاهایی علاوه بر کمیسیون توافقی که حالا از سازنده گرفته میشه ممکنه یه کمیسیون طبق تعرفه ی فروش هم از مالک بگیرند.

 68. با سلام و ممنون از توضیحات شما- برای خرید و فروش زمین خام در شهرستان(شمال)به چه شیوه ای عمل میشود آیا محاسبه آن مانند خرید و فروش ملک صورت می پذیرد؟

 69. با توجه به شرایط کرونا میزان کمیسیون بنگاه در صورت فسخ قرار داد اجاره قبل از ٢۴ چقدر است؟ ایا با توجه به شرایط به وجود امده در اوضاع فعلی قانونی برای عدم پرداخت کمیسیون در صورت فسخ قرارداد وجود ندارد؟

 70. با توجه به شرایط کرونا میزان کمیسیون بنگاه در صورت فسخ قرار داد اجاره قبل از ٢۴ چقدر است؟ ایا با توجه به شرایط به وجود امده در اوضاع فعلی قانونی برای عدم پرداخت کمیسیون در صورت فسخ قرارداد وجود ندارد؟

 71. سلام
  ِیک سوال داشتم ممنون میشم ج بدید
  اگر حق کمیسیون گرفته نشود خلاف قانون میباشد؟
  و سوال بعدی این که اگر حق کیسیون گرفته نشود مالیات نیز لازم نیست داده شود؟

 72. ممنونم برای توضیحات!ولی کاشکی ازطریق اتحادیها الزام واجبار کنید باتعین جریمه زیادکه کلیه مشاورین املاک به تنظیم قرادادهای رسمی وکدرهگیری دار باید انجام بدهند درغیر این صورت علاوه برتعطیلی دائم وپرداخت جریمه ازکار انها جلوگیری بعمل اید اینجوری باشفاف سازی همه افراد ازقبیل اداره دارایی-اتحادیه-مشاورین املاک-مستاجر و موجر خبرازحق حقوق خود دارندوکسی اهتراز نمیکند

 73. سلام یه برنامه موبایلی هست به اسم «یک دو سه ملک» که برای همه شهر ها رو حساب میکنه
  تو بازار هم هست
  بقیه شهرها هم مال این مملکتن دیگه
  ایران که فقط تهران نیست

 74. سلام چطور میتونم معامله ملک رو برگردونم و ۱۰۰ ملیون پشیمانی نوشتیم و کلا ۱۰۰ ملیون پول داده طرف و ۹۰۰ت چک داده ۲۰ روزه بنگاه هم به من نگفته که حداکثر تاریخ چک ۴ روز است من اگه معامله رو فسخ کنم برای ۱۰۰ ملیون پولی که داده پشیمانی میدم یا برا کل مبلغ معامله ممنون راهنمایی کنید

 75. با سلام
  اگر دو نفر موجر و مستاجر همدیگر رو خود پیدا کرده باشند و بخوان قرارداد در املاک امضاء کنند هزینه چگونه محاسبه می شود؟

  با تشکر از سایت خوبتون

 76. با سلام
  به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، یدالله صادقی گفت: بر این اساس، کمیسیون تنظیم مبایعه ‌نامه از سوی مشاوران املاک معادل ۲۵ صدم درصد (۰.۲۵ درصد) ارزش معامله از هر یک از طرفین و مجموعاً نیم درصد (۰.۵ درصد) تعیین شده است.

  وی افزود: حق کمیسیون تنظیم قرارداد رهن کامل نیز نیم درصد (۰.۵ درصد) رقم ودیعه مصالحه شده میان طرفین قرارداد و کمیسیون تنظیم قرارداد اجاره مسکن، معادل یک چهارم اجاره یک ماه مشخص شده است.

  صادقی افزود: مشاوران املاک برای تمدید قرارداد اجاره نیز می‌توانند حداکثر تا یک دهم (۰.۱ درصد) حق کمیسیون اجاره از طرفین دریافت کنند.

  رئیس سازمان صنعت معدن وتجارت استان تهران تعرفه حق کمیسیون تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت را هم ۴ دهم درصد (۰.۴ درصد) از ارزش قرارداد و معادل دو دهم درصد از هر یک از طرفین (۰.۲ درصد) اعلام کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *