نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

رهن/ا...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران پارس تهران

آپارتمان فول امکانات تهرانپارس شرقی
4
رهن:
380 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
آپارتمان فول امکانات تهرانپارس شرقی
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

70 متر

1 خواب

1 روز پیش

اجاره 70متر/فول امکانات/شیک در تهرانپارس
4
رهن:
380 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
اجاره 70متر/فول امکانات/شیک در تهرانپارس
تهران پارس شرقی
یاس نو

مسکونی

70 متر

1 خواب

1 روز پیش

رهن آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
تهران پارس غربی
کیانیان

مسکونی

108 متر

2 خواب

2 روز پیش

رهن آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
1
رهن:
320 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن آپارتمان/ 1 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

58 متر

1 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/3 خوابه در تهران پارس غربی
1
رهن:
750 میلیون تومان
اجاره:
20 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/3 خوابه در تهران پارس غربی
تهران پارس غربی
کیانیان

مسکونی

145 متر

3 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
1
رهن:
500 میلیون تومان
اجاره:
7 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
تهران پارس غربی
کیانیان

مسکونی

93 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
400 میلیون تومان
اجاره:
3.5 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

85 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
1
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
12 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس غربی
تهران پارس غربی
کیانیان

مسکونی

110 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پارس
3
رهن:
400 میلیون تومان
اجاره:
6 میلیون تومان
اجاره دفتر کار, اتاق اداری و مطب 2 خوابه در تهران پارس
تهران پارس
بنفیت

اداری تجاری

90 متر

2 خواب

2 روز پیش

رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
2
رهن:
1.4 میلیارد تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن آپارتمان/برج 3 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
تهران پارس
بنفیت

مسکونی

135 متر

3 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
1
رهن:
130 میلیون تومان
اجاره:
7 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
فلکه اول تهرانپارس
کیانیان

مسکونی

62 متر

1 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
1
رهن:
130 میلیون تومان
اجاره:
7 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
فلکه اول تهرانپارس
کیانیان

مسکونی

62 متر

1 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
100 میلیون تومان
اجاره:
3 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

50 متر

1 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
4.3 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

80 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
1
رهن:
150 میلیون تومان
اجاره:
5 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/2 خوابه در جشنواره
جشنواره
کیانیان

مسکونی

90 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
200 میلیون تومان
اجاره:
6 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

65 متر

1 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
8 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

100 متر

2 خواب

2 روز پیش

رهن آپارتمان/2 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
1
رهن:
850 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن آپارتمان/2 خوابه در فلکه اول تهرانپارس
فلکه اول تهرانپارس
کیانیان

مسکونی

100 متر

2 خواب

2 روز پیش

اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
1
رهن:
300 میلیون تومان
اجاره:
8 میلیون تومان
اجاره آپارتمان/ 2 خوابه در تهران پارس شرقی
تهران پارس شرقی
کیانیان

مسکونی

100 متر

2 خواب

2 روز پیش

رهن آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس غربی
0
رهن:
350 میلیون تومان
اجاره:
رهن کامل
رهن آپارتمان/ 1 خوابه در تهران پارس غربی
تهران پارس غربی
کیانیان

مسکونی

55 متر

1 خواب

3 روز پیش
1