رهن/ا...

نوع ملک

اجاره

متراژ

فیلترهای بیشتر

رهن و اجاره مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت در تهران پارس تهران

1
10 ساعت پیش

رهن آپارتمان/2 خوابه در تهران پارس

رهن: 550 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
86 متر
2 خواب
بنفیت

5
13 ساعت پیش

دوخوابه 120 متری تهرانپارس غربی

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 14 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
120 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

3
13 ساعت پیش

سه خوابه فول امکانات فلکه اول تهرانپارس

رهن: 760 میلیون تومان
اجاره: 1 میلیون تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
101 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
13 ساعت پیش

دوخوابه 100متری فول امکانات

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: 8 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
100 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

1
13 ساعت پیش

دوخوابه 85 متری فلکه اول تهرانپارس

رهن: 700 میلیون تومان
اجاره: 500 هزار تومان
فلکه اول تهرانپارس
مسکونی
85 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

3
13 ساعت پیش

سه خوابه 158 متری 2 با پارکینگ

رهن: 1.25 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس غربی
مسکونی
158 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

17
13 ساعت پیش

یک خواب رهن کامل تهرانپارس غربی

رهن: 400 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
67 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

2
13 ساعت پیش

دوخوابه 95 متری تهرانپارس غربی

رهن: 350 میلیون تومان
اجاره: 9.5 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
95 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

دوخوابه 105 متری تهرانپارس غربی

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 9 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
105 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

3
13 ساعت پیش

سه خوابه تک واحدی تهرانپارس غربی

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 25 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
180 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

2
13 ساعت پیش

دوخوابه 104 متری تهرانپارس غربی

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 8 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
104 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

2
13 ساعت پیش

دوخوابه فول امکانات تهرانپارس غربی

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 10 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
90 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

5
13 ساعت پیش

آپارتمان دو خواب فول

رهن: 580 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
80 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

آپارتمان 3 خواب فول تهرانپارس غربی

رهن: 1.2 میلیارد تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
130 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

آپارتمان دو خواب فول

رهن: 650 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
155 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

9
13 ساعت پیش

دو خواب فول تهرانپارس غربی

رهن: 500 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
تهران پارس
مسکونی
94 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

آپارتمان 3 خواب بین عادل و زرین

رهن: 750 میلیون تومان
اجاره: رهن کامل
تهران پارس
مسکونی
115 متر
3 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

10
13 ساعت پیش

آپارتمان دو خواب تهرانپارس غربی

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
63 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

آپارتمان فول امکانات بین دوم و سوم

رهن: 200 میلیون تومان
اجاره: 4.5 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
65 متر
1 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

4
13 ساعت پیش

دوخوابه فول امکانات تهرانپارس غربی

رهن: 300 میلیون تومان
اجاره: 12 میلیون تومان
تهران پارس غربی
مسکونی
105 متر
2 خواب
گروه مشاورین املاک آراز

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار