سرخط اخبار مسکن ۱۳ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. گزارش امروز به بهبود قیمت مسکن و ساخت ۹۰۰ هزار خانه و ساختمان های نیمه […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۱۰ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۱۰ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. در گزارش امروز عرضه نوسازها و رکود تورمی بازار مسکن، تزریق ۱۵ هزار میلیارد […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۷ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۰۷ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. گزارش امروز به موضوعات خریداران مسکن دست نگه دارند و کوچ اجباری ؛ […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۶ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۰۶ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. گزارش امروز به رشد قیمت مسکن پایتخت و گران‌ترین خانه در آمریکا و […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۳ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۰۳ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. گزارش امروز به خانه‌دار شدن مستاجران و ترمز تورم ماهانه مسکن و هنگ […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۲ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۰۲ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. گزارش امروز به سهم مسکن از سبد هزینه کارگران و پیش‌بینی رئیس اتحادیه […]
مطالعه: 7 دقیقه
سرخط اخبار مسکن ۱ بهمن ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۰۱ بهمن ۹۷ می‌پردازیم. در گزارش امروز به صدور پروانه‌های ساختمانی و میزان خرید و اجاره با […]
مطالعه: 7 دقیقه
سرخط اخبار مسکن 30 دی 97
سرخط اخبار مسکن ۳۰ دی ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۳۰ دی ۹۷ می‌پردازیم. سرخط امروز به افزایش ناگهانی قیمت مسکن و نبود سرمایه‌گذاران تخصصی در بازار […]
مطالعه: 6 دقیقه
اخبار مسکن 29 دی 97 با کیلید
سرخط اخبار مسکن ۲۹ دی ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۲۹ دی ۹۷ می‌پردازیم. سرخط اخبار امروز به افزایش هزینه ساخت مسکن و استقبال از خرید خانه‌های […]
مطالعه: 6 دقیقه
سرخط اخبار مسکن 26 دی 97
سرخط اخبار مسکن ۲۶ دی ۹۷ با کیلید
  در این گزارش به مرور اتفاقات و اخبار بازار مسکن در تاریخ ۲۶ دی ۹۷ می‌پردازیم. ارزانترین و گرانترین خانه‌ها و انصراف ۶۰ هزار نفر از دریافت وام و […]
مطالعه: 9 دقیقه