آموزش و مشاوره حقوقی

اگر بر سر پارکینگ آپارتمان با همسایه‌ها مشکل دارید، این مطلب را کامل بخوانید!

قوانین پارکینگ آپارتمان

قوانین مشاعات ساختمان از جمله پارکینگ آپارتمان در دو قسمت تعریف و مشخص شده است؛

 • قسمت‌های اختصاصی در آپارتمان
 • قسمت‌های مشترک یا مشاعات

بر طبق ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها قسمت‌های اختصاصی مانند واحد مسکونی، بالکن، انباری و پارکینگ و به طور کلی قسمت‌هایی که در سند مالک عنوان شده جزو ملک اختصاصی قرار می‌گیرند.
قسمت‌های مشترک یا مشاع قسمت‌هایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان نیست و به همه مالکان تعلق دارد. برای تقسیم‌بندی پارکینگ آپارتمان‌ها در اکثر ساختمان‌ها میان ساکنان مشکلاتی به وجود می‌آید. بنا بر قانون ذکر شده، پارکینگ آپارتمان در صورتی که در اسناد مالکیت یک ملک ثبت نشده باشد، جزو مشاعات ساختمان محسوب می‌شود.
مواردی نظیر پارکینگ آپارتمان‌ها جزو مواردی است که بنا بر نظریه‌های الحاقی قانون قابل بحث و بررسی است. بنابراین اگر واحد یا واحدهایی به این موارد پایبند نباشند و از قانون تخطی کنند اقدام ایشان تصرف مشاعات آپارتمان و ایجاد مزاحمت تلقی می‌شود که از طرف اهالی آپارتمان قابل طرح و پیگیری است.

 

 

 

بنا بر ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ آپارتمان اگر در اسناد مالکیت یک ملک ثبت نشده باشد، جزو مشاعات ساختمان محسوب می‌شود.

تقسیم‌بندی‌های آپارتمان نشینی

همان‌طور که گفته شد، حقوق ساکنان نسبت به مشاعات ساختمان بر اساس ماده ۲ قانون تملک آپارتمان‌ها تعیین می‌شود. اما در مورد قوانین پارکینگ ساکنان در آپارتمان‌ها بنا بر عرف معمول، مالکان واحدهای آپارتمانی با توافق همدیگر و تصویب هیئت مدیره، محل خاصی از پارکینگ را برای خودروی هر یک از مالکان تعیین می‌کنند. به این معنی که هر کس مطابق با درخواستش در هیئت مدیره قادر به داشتن فضایی برای پارک خودرو است.
تعیین این محل برای هر یک از مالکان منافاتی با قوانین پارکینگ ندارد و بر اساس مصلحت جمعی مورد تایید ساکنان قرار می‌گیرد و به تایید هیئت مدیره نیز می‌رسد.
باید به این نکته توجه داشت که این تقسیم‌بندی‌ها که به طور معمول در اسناد مالکیت اشخاص لحاظ نمی‌شود به معنای مالکیت انحصاری شخص نسبت به محل تعیین شده نیست. در واقع تعیین محدوده معینی برای رفع مزاحمت‌های احتمالی و جلوگیری از بروز اختلافات است.
بر طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، مالکان حق تصرف در محدوده معین شده را ندارند و بنا بر مفهوم ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمی‌توان در قسمت‌های مشترک حق انحصاری قائل شد. بخش‌هایی از ساختمان نظیر پارکینگ از قسمت‌های مشترک آپارتمان هستند و جزو مشاعات محسوب می‌شوند.
از آنجا که مشاعات ساختمان در مالکیت تمام شرکا و ساکنان است، توافقات صورت گرفته محدوده پارکینگ هر ساکن را تعیین می‌کند.

 

 

 

بر طبق ماده ۳۰ قانون مدنی، مالکان حق تصرف در محدوده معین شده به عنوان پارکینگ آپارتمان را ندارند و بنا بر مفهوم ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمی‌توان در قسمت‌های مشترک حق انحصاری قائل شد.

 

 ویژگی قسمت‌های مشاعات چیست؟

همان طور که از واژه مشترک پیدا است، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان قرار می‌گیرد قسمت‌های مشترک نامیده می‌شود.

ویژگی‌های قسمت‌های مشترک یا مشاعات عبارت است از:

 • عدم استفادۀ انحصاری
 • عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی
 • انتقال قهری
 • تقسیم ناپذیری
 • ممنوعیت گذاشتن اشیا
 • ممنوعیت نگه‌داری حیوانات

بر طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، تنها به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده شده است، اما آیین‌نامه اجرایی قسمت‌های مشترک را زمین زیربنا، تاسیسات، راهروها، پله‌ها و پاگردها، تاسیسات مربوط به راه‌پله، بام، محوطه و نمای خارجی ساختمان احصا کرده است.
همچنین در قوانین به وضوح ذکر شده استفاده شخصی و انحصاری از مشاعات یا حتی بخشی از آن ممنوع و خلاف قانون آپارتمان‌نشینی است.

 

 

 

قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان قرار می‌گیرد قسمت‌های مشترک نامیده می‌شود.

 

تعلق پارکینگ آپارتمان دو صورت دارد

در قوانین نوشته و نانوشته آپارتمان‌ها، اختصاص دادن پارکینگ دو صورت دارد. یک صورت از آن تعلق اختصاصی محدوده خاصی به عنوان پارکینگ آپارتمان به ساکنان است. قوانین پارکینگ همانند، قانون اختصاص دادن انباری است.مساحت و محدوده مشخصی، به وضوح در سند مالکیت ذکر می‌شود و محل دقیق آن در سند ثیت می‌گردد که در حقیقت ملک اختصاصی مالک محسوب می‌شود.
صورت دیگر تعلق پارکینگ آپارتمان به صورت مشاع است. به این معنا که یا حضور مالکین و طبق تفاهم زبانی،‌ محدوده‌هایی تفکیک شده بصورت مشاع نام برده‌ می‌شوند که مالکان حق استفاده از آن به عنوان پارکینگ آپارتمان را دارند. در این حالت تنها آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ را دارند، می‌توانند در محدوده تعیین شده اتومبیل خود را پارک کنند و باقی ساکنان حق استفاده از پارکینگ را نخواهند داشت.
این امکان نیز وجود دارد که پارکینگ مشاع به صورت اختصاصی برای کسی در نظر گرفته نشود و هر کس حق دارد اتوموبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ متوقف کند بدون اینکه کسی معترض شود. البته در چنین حالتی ایجاد نظم و انضباط برای ساکنان در حق تقدم پارک خودرو سخت می‌شود.

 

 

استفاده از پارکینگ آپارتمان به جای انباری

در بسیاری از اختلافات آپارتمانی، پیش می‌آید که مالکان از استفاده محدوده تعیین شده افراد با منظورهای دیگر شکایت دارند. به عنوان مثال اگر فردی در محدوده تعیین شده برای پارکینگ آپارتمان اقدام به قرار دادن وسایل دیگری نماید، مالکان دیگر حق اعتراض و پیگیری این موضوع را خواهند داشت.
همانطور که توضیح داده شد، پارکینگ آپارتمان قسمتی از مشاعات ساختمان است و بنا بر توافقات و قوانین پارکینگ به واحدها تخصیص داده می‌شود. در این صورت مطابق با تبصره ۳ آیین‌نامه ذکر شده، قرار دادن وسایلی دیگر نظیر میز و صندلی یا استفاده از فضای تعیین شده با هدف دیگر امری ممنوع بوده و دخل و تصرف در حقوق دیگر مالکان محسوب می‌شود.
مالکان می‌توانند بر اساس توافق فی‌مابین نسبت به قرار دادن وسایل دیگر و حتی استفاده از پارکینگ آپارتمان‌های دیگر دیگر تصمیم بگیرند.

اختلافات بر سر پارکینگ آپارتمان‌ها

از جمله اختلافاتی که بر سر پارکینگ آپارتمان‌ها پیش می‌آید، توقف یک خودرو در محلی است که جزو محدوده مشاع تعیین شده و به عنوان محدوده اختصاصی برای پارکینگ هیچ ساکنی در نظر گرفته نشده است.
ساکنانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند یا برای آن‌ها فضای مشخصی در نظر گرفته نشده، حق استفاده از فضای مشاع به عنوان پارکینگ آپارتمان را ندارند. در صورتی که مالکان دیگر بر اساس توافق زبانی حق پارک خودرو در محلی که مشاع باشد را برای دیگران قائل شوند، این امر خلاف قوانین پارکینگ نخواهد بود. اما در  صورتی که مالکان دیگر در خصوص پارک اشخاص دیگر در آن محل به توافق نرسیده باشند، هیچ مالکی نمی‌تواند برای پارک خودرو در محل مشاع مبادرت ورزد.

 

 

پارکینگ به چه کسی تعلق دارد؟

پیش می‌آید هنگام خرید یا اجاره خانه متوجه می‌شوید ملک مورد نظر دارای پارکینگ نیست. اما ساکنان دیگر از قسمت‌هایی به عنوان پارکینگ اختصاصی استفاده می‌کنند. با توجه به نکته ذکر شده، تعلق پارکینگ آپارتمان به دو صورت امکان‌پذیر است:

 • تعیین محدوده مشخصی به عنوان پارکینگ آپارتمان و ثبت در سند مالکیت
 • استفاده از پارکینگ آپارتمان بر اساس قوانین پارکینگ و توافق ساکنان

در صورتی که حق استفاده از پارکینگ برای مالک خاصی در نظر گرفته نشود و قسمتی از پارکینگ به صورت اختصاصی در سند مالکیت تحت عنوان ملک فرد ذکر نشده باشد، مالکان بعدی نیز مطابق با سند، حق استفاده از پارکینگ آپارتمان را نخواهند داشت. تنها در صورتی این امکان برای مالک جدید فراهم می‌شود که طبق توافقاتی که مورد تایید هیئت مدیره ساختمان است و بنابر قوانین پارکینگ، فضایی از مشاع ساختمان به عنوان پارکینگ آپارتمان برای مالک جدید در نظر گرفته شود.
اما باید توجه داشت، ضمن این توافق نیز پارکینگ جزو املاک فرد محسوب نخواهد شد و تا زمانی که ساکنان دیگر رضایت دارند، حق استفاده از مشاع به عنوان پارکینگ برای مالک جدید فراهم است.

 

 

توافق مهمترین نکته در اختصاص پارکینگ آپارتمان است

در صورتی که استفاده از پارکینگ به صورت مشاع برای عموم ساکنان در نظر گرفته شود، تنها با توافقات صورت گرفته هر ساکن حق پارک خودرو در محل مقرری را دارد. برای حفظ نظم و انضباط در آپارتمان‌هایی که هیچ مالکی در سند خود پارکینگ مشخصی ندارد، معمولا زمان و محل مشخصی به عنوان پارکینگ در نظر گرفته می‌شود. که این امر نیازمند توافق همه جانبه از طرف همه ساکنان آپارتمان است. ضمن این توافق همه ساکنان حق استفاده از پارکینگ را در محل و زمان مشخص خواهند داشت و در صورت تخلف از این امر تنها مستندات توافق زبانی ساکنان خواهد بود.

 

 

برای حفظ نظم و انضباط در آپارتمان‌هایی که هیچ مالکی در سند خود پارکینگ مشخصی ندارد، زمان و محل مشخصی به عنوان پارکینگ برای ساکنان در نظر گرفته می‌شود.

 

 گاهی توافق کارساز نیست

اگر در آپارتمانی زندگی می‌کنید که پارکینگ ساختمان به عنوان مشاعات ساختمان در نظر گرفته شده است، باید بدانید توافقات روی پارکینگ اختصاصی ساکنان برای هر واحدی تنها با موافقت همه ساکنان امکان‌پذیر است. در صورتی که حتی یک نفر از ساکنان با این امر مخالف باشد، امکان توافق مبنی بر نظر اکثریت وجود ندارد.
بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی، در صورتی که توافق بر سر پارکینگ طبق نظر همه ساکنان انجام شود منع قانونی وجود ندارد. اما روند شماره‌گذاری پارکینگ و واحدهای ساختمان توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود. به این صورت که از آخرین طبقه کار پلاک‌گذاری آغاز می‌شود و سپس از اولین طبقه واگذاری پارکینگ صورت می‌گیرد.
در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند بر سر تملک پارکینگ یا فضای خاصی به عنوان پارکینگ تصمیم بگیرند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

 

 

پارکینگ مزاحم

در مقررات شهرداری استانداری برای محل پارکینگ وجود دارد. اگر این استاندارد قابل اجرا برای آپارتمانی نباشد، در صورتی که راه عبور باقی خودرو‌ها در محل اختصاصی پارکینگ فراهم باشد، شهرداری در صورت توافق ساکنان استاندارد جدیدی وضع می‌کند.
به این صورت که یک پارکینگ برای یکی از واحدها در امتداد پارکینگ واحد دیگری در نظر گرفته می‌شود. از مشکلات پارکینگ مزاحم این است که برای جابجا کردن خودرو اول نیاز است تا مالک خودرویی که از فضای پارکینگ مزاحم استفاده می‌کند، اتوموبیل خود را حرکت دهد.
قیمت پارکینگ مزاحم از باقی پارکینگ‌ها کمتر است و نحوه تخصیص پارکینگ مزاحم نیز با توافق همه ساکنان انجام می‌شود. در غیر این صورت شهرداری د اداره ثبت بر اساس نوبت قرارداد افراد پارکینگ ها را به ساکنان اختصاص می‌دهد و اختصاص پارکینگ مزاحم برای مالکی است که دیرترین قرارداد را دارد.

 

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

پارک بدون اجازۀ مالک

در صورتی که یکی از مالکان در واحد خود سکونت نداشته باشد و ساکنان دیگر از پارکینگ وی در طول مدت عدم سکونت او استفاده کنند، مالک می‌تواند برای آن مدت از ساکنان دیگر درخواست اجاره کند. اما اگر خود مالک شکایتی نداشته باشد یا اجازه استفاده از پارکینگ را به دیگر ساکنان داده باشد، نمی‌تواند تقاضای چنین حقی از دیگر ساکنان داشته باشد.
استفاده از ملک افراد حتی اگر پارکینگ آن‌ها باشد بدون اجازه آن‌ها جرم محسوب می‌شود. مالک می‌تواند طی یک شکایت رسمی با نظر کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان اجاره دریافت کند.
همچنین اگر فردی در پارکینگ آپارتمان فرد دیگری خودرو خود را متوقف کند و تمایل به برداشت اتوموبیل خود نداشته باشد، بر اساس قوانین پارکینگ جرم محسوب می‌شود و بنا بر قانون مدنی جریمه و حبس به عنوان مجازات برای وی در نظر گرفته می‌شود.

 

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

تغییر کاربری مشاعات

یکی از انواع شکایاتی که به مراجع ذی‌صلاح در خصوص پارکینگ آپارتمان می‌شود، تغییر کاربری مشاعات است. پیش می‌آید بعضی از ساکنان تمایل به استفاده از فضای مشخص شده پارکینگ با کاربری دیگری نظیر انباری را دارند. در این صورت تنها با توافق تمامی مالکان این امر امکان‌پذیر خواهد بود.
اگر تمامی مالکان با این امر موافقت کنند، بر طبق توافق زبانی افراد این مورد اشکالی ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. توجه داشته باشید برای توافق مالکان، توافق همه ساکنان لازم است و رای اکثریت در چنین مواردی کاربرد ندارد. اما در صورتی که تغییر کاربری مشاعات ساختمان مسکونی بر خلاف مقررات شهرداری باشد، یعنی تغییر کاربری برای انجام امور تجاری و اداری باشد، نیاز به گرفتن مجوز از شهرداری دارد.
به همین منظور برای تغییر کاربری مشاعات به فضای اداری علاوه بر توافق ساکنان، مشمول بودن شرایط بر اساس قوانین آپارتمان‌نشینی و صدور مجوز شهرداری الزامی است.

 

 

خرید پارکینگ آپارتمان

با افزایش تعداد خودرو‌ها، همه آپارتمان‌ها شرایط تخصیص پارکینگ آپارتمان را به واحدهای ساختمانی ندارند. پیش می آید مالکانی که دارای دو پارکینگ هستند یا به پارکینگ آپارتمان احتیاجی ندارند، اقدام به فروش یا اجاره دادن پارکینگ آپارتمان می‌کنند. ساکنان به دو صورت می‌توانند اقدام به خرید پارکینگ کنند.
در حالت اول،‌ تقاضای خرید پارکینگ آپارتمان مالک دیگری که در اسناد ثبتی مالکیت موجود است، هیچ منافاتی با قوانین پارکینگ ندارد. مالک می‌تواند این انتقال را به صورت رسمی و با اسناد مربوطه انجام دهد.
اما در حالت دوم، برای خرید پارکینگ آپارتمانی که فرد در آن سکونت ندارد، این امر خلاف قانون بوده و جرم محسوب می‌شود. هیچ کدام از مالکان نیز حق فروش تفکیکی قسمتی از ملک خود را ندارند.

مطالب مرتبط

چند راه حل ساده برای خانه‌های بدون پارکینگ

  این روزها خودرو تبدیل به یک وسیله ضروری برای جابجایی‌هایی شهری و بیرون شهری شده است و اگر این وسیله ضروری نباشد بسیاری از کارهای ما مختل می‌شود در […]

هزینه قسمت‌های مشاع آپارتمان را چه کسی می‌پردازد؟

  در شهرهای بزرگ رشد آپارتمان‌نشینی باعث به‌وجود آمدن شکل جدیدی از زندگی شده است که چالش‌های خاص خود را دارد. زندگی کردن افراد متعدد در کنار هم یکی از […]

مشترکات ساختمان و مشاعات با هم چه تفاوتی دارند؟

  مشترکات و مشاعات ساختمان‌ها دو واژه رایج در مالکیت حقوقی ساختمان هستند اما چیزی که در رابطه با این دو واژه وجود دارد این است که بسیاری از ما […]

با قوانین تغییر در نمای ساختمان آشنا شوید

تقریباً هیچ‌کدام از قوانین زندگی در یک‌خانه شخصی یا به‌اصطلاح ویلایی بازندگی در آپارتمان یکسان نیست. صاحبان و ساکنان خانه‌های ویلایی برای ایجاد تغییرات در محل زندگی خود نیازمند اجماع […]

از ملک مشاع و مفروز چه می‌دانید؟

از نظر حقوقی و قانونی ملک یا مال مشاع به مالی گفته می‌شود که همه شرکاء به یک نسبت در آن حق دخل و تصرف داشته باشند. سهم شرکاء از […]

96 نظر در مورد : “اگر بر سر پارکینگ آپارتمان با همسایه‌ها مشکل دارید، این مطلب را کامل بخوانید!

 1. باسلام من یک واحدازکل چهارواحددرطبقه اول خریداری نموده ام و پارکینگ دارای تردددوخودرو وبه گفته مالکان طبقه دوم و سوم ،کلیه پارکینگ مال آنها هست ومن که به تازگی موتوری را خریداری نموده ام حق گذاشتن آن رابه من نمیدهند حال چه باید بکنم

  15
  1. سلام
   در صورتی که واحد خریداری شده توسط شما در سند دارای پارکینگ است، می توانید از آن استفاده کنید اما در غیر اینصورت شما اجازه استفاده از پارکینگ را ندارید.

   4
   5
   1. سلام اگر پارکینگ ها مشاع باشد که در سند نمی نویسند کی حق پارک دارد کی ندارد؟
    باید مراجعه کنیدبه صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک ، در آنجا نوشته شده کدام واحد ها حق استفاده از مشاعات را دارند وکدام ندارند…

   2. سلام
    پارکینگ من در حیاط واقع شده است و در سند نیز مکان آن مشخص شده اما مامور شهرداری با وجود هم‌سطح نبودن حیاط پایان ساخت داده الان برای هم سطح کردن حیاط باید مجوز بگیرم چون شهرداری میگه به ما مربوط نیست و یا باید شکایت کنم
    ممنون

  2. با سلام. مالکین یک مجموعه هر کدام‌چند تا ماشین میتوانند در پارکینگ بگذارند؟ در مجموعه ۶ واحدی ما ۲ تا از مالکین هرکدام ۲ تا ماشین و یکی دیگه ۳ تا در پارکینگ گذاشته

   11
   7
   1. با سلام ،من مستأجر ساختمان ۱۰ واحدی هستم که ۱۴ پارکینگ دارد و هر واحدی طبق سند یک پارکینگ دارد. متراژ ها هم متفاوت است. ۵ تا ۸۰، ۵ تا ۱۱۰٫واحدهای کوچکتردر پارکینگ های اضافی پارک می کنند.اعتراض هم که میکنم میگن شما مستأجر هستید حق اعتراض ندارید.

  3. با سلام و عرض ادب ،آیا فضای پارکینگ جای تفریح و بازی بچه های ساکنین می باشد؟وساکنین واحدهای طبقه ی اول حق اعتراض و مخالفت ندارند؟؟؟

   2
   1
   1. باسلام وتشکرازمطالب مفیدتان اگرساختمان مسکونی دارای مغازه باشدمیتوان به آنها پارکینگ اختصاص داد درصورتیکه مالکان مغازه ها ساکن ساختمان نیستند

  4. باسلام یک واحد اپارتمان قولنامه ای از ساختمان هشت واحد خریدم در قولنامه پارکینگ قید شده ..سازنده قسمتی از ورودی مشا رو به کس دیگه به عنوان پارکینگ اختصاصی فروخته الان برای عبور و مرور به مشکل برخوردیم .اون شخص ادعا میکنه پارکینگم اختصاصی هست وهیچ کس حق دخالت نداره.
   چکار بکنیم ما

 2. اگر قسمتی از پارکینگ بعلت زاویه دار بودن زمین تنگ و کوچک تر باشد صاحب این پارکینک میتواند از ماشین شاسی بلند استفاده کند که قسمتی از پارکینگ مجاور رو دچار مشکل کند ؟

  12
  8
  1. سلام حدود ۱۵سال است از پارکینگ من طبقه سوم استفاده میکند من ماشین ندارم ایا میتوانم شکایت کنم کرایه چند سال جای پارکینگ من ماشین همسرش را گذاشته بگیرم

   10
   13
 3. آپارتمان ما جنوبی است.و فقط دو واحد از چهار واحد امتیاز پارکینگ را دارند.ما حتی برای گذاشتن دوچرخه در پارکینگ دچار مشگل هستیم.میخواستم بدانم از نظر قانونی آیا ما میتوانیم کلید در پارکینگ را داشته باشیم که بتوانیم دوچرخه فرزند خودمان را در آنجا قرار بدیم.ممنون که پاسخ میدهید.

  31
  10
  1. سلام،میخواستم بدونم اگر ساختمانی ۴واحدی فقط یک پارکینگ داشته باشد و فقط متعلق به یک واحد باشد آیا همسایگان دیگر میتوانند ریموت داشته باشند و از درب پارکینگ تردد کنند یا خیر؟

   10
   10
   1. درب ورودی جز مشاعات است و چه ریموتی و چه غیر ریموتی همه ساکنان میتوانند کلید یا ریموت داشته باشند. اما از پارکینگ نمیتوانند استفاده کنند. فقط برای ورود و خروج و یا اثاث. اوردن و بردن.

 4. ساختمان ما جنوبی است.که حیاط در پشت ساختمان قرار داره
  ولی مالک طبقه هم کف حیاط را اخصاصی برای خودش کرده و در ورود به حیاط را قفل میزند.کجا باید شکایت خود را پیگیری کنم.

  10
  3
  1. سلام عین همین مشکل را ما داشتیم
   باید به شورای حل اختلاف(جنبه حقوقی دارد) یا دادگاه(جنبه کیفری دارد) شکایت کنی با عنوان ممانعت از حق
   (البته اگر حیاط مشاع باشد و شما نیز حقی از مشاعات دارید)
   قبلش به ۱۱۰ زنگ بزنید که قفل بودن درب حیاط را صورتجلسه کند بعد برو شکایت کن.
   بهتره از درب قفل شده هم عکس و فیلم تهیه کنید

   1
   1
 5. من در ساختمان پارکینگ دارم ولی واحدی دیگر با گذاشتن موتور خود در جلوی پارکینگ من با ادعای آنکه پارکینگ جزو مشاعات است برای من ایجاد مزاحمت می نماید، آیا می توان در این مورد شکایت نمود اگر بله به کجا

  9
  7
  1. همسایه شما این حق را ندارد. شما می توانید به اتهام مزاحمت از حق از ایشان به شورای حل اختلاف شکایت کنید

   3
   1
 6. سلام ممنون از مطالب مفیدتون. من در یک اپارتمان مستاجر هستم که. همه واحدها یک پارکینگ دارند. توی حیاط جای ۲ پارکینگ اضافی خالی هست. بجز من ۲تا از واحدها ۲ماشین دارن و میارن تو حیاط و به من میگن چون مستاجری نباید تو بیاری ما مالک هستیم میتونیم تو حیاط بزنیم. ایا این منطقی هست؟ من پیشنهاد دادم هر کس زودتر اومد دید جا خالی هست پارک کنه ولی قبول نکردن

  16
  5
 7. با سلام در پارکینگ ساختمان ما واحد تجاری در پارکینگ خودش اقدام به گذاشتن وسایل سوپر مارکت کرده است این مساله از مراجع قضایی پیگیری و حکم تخلیه هم گرفته شد ولی متاسفانه وی اقدام به گذاشتن وسایل در پارکینگ هم روی زمین و هم روی وانت خود می کند باید چه کار کنیم راه حل چیست

  7
  3
 8. با سلام ما در آپارتمانی زندگی می کنیم که یکی از واحدهای آن دست مستاجر است مالک آن که دو عدد پارکینگ دارد یکی را به مستاجر داده و دیگری را برای خود نگاه داشته و وقت و بی وقت به آپارتمان آمده و ماشین خود را می گذارد و بر میدارد آیا ایشان چون مالک هستند همچین حقی دارند با وجود اینکه ملک خود را اجاره داده اند به ساختمان ورود کنند و مزاحم ساکنین بشوند و ماشین شان را بگذارند

  11
  5
 9. سلام. آپارتمان ۵واحدی که همکف پارکینگ نداره وطبقه اول ودوم ۱۵۰متری وطیقه سوم۲واحد۷۵متری. آیا میشود منکه زیربنای بیشتری دارم ۲ماشین پارک کنم.جای پارک هست ولی همسایه های ۷۵متری میگن شما هم حق بیشتر از یک ماشین را نداری

  4
  2
  1. باسلام و وقت بخیر ، بنظربنده کسی که واحدش دوبرابره واحدهای کوچک است بدلیل داشتنه دوبرابرزمین ومشاعات و پرداخت دوبرابری هزینه هاپارکینگ اضافه بایدبین آنهاتقسیم و یاسندبخورد
   منطق این را میگوید ، آرزوی آرامش وجدان برایتان دارم .باسپاس

   1
   1
   1. باسلام.اپارتمان ما ۱۰ واحدی که ۴واحد پارکینگ درسنددارند‌اماجالب اینه که ۵واحد پارکینگ‌مشاعی در سنددارند .وقتی مااینجارووخریدیم سایرهمسایگان توافقی و سند مشاعی داشتند.
    الان ما ناراضی هستیم و اینکه حیات جزمشاعاته اما اونها پارکینگ استفاده میکنند .چطور میتونیم اعتراض و مشاعات رو پس بگیریم .
    سپاس از شما

    4
    4
    1. سلام.ساختمان ما دارای دوپارکینگ هست یه پارکینگ اصلی که واحدماست و دومی پارکینگ مزاحم که درسندهم قیدشده واسه طبقه دوم ولی طبقه دوم چندوقت پیش کلید به طبقه سومی داده که ماشینش رو بزاره بدون هماهنگی بابنده.ایاپارکینگ مزاحم میتونه بدون هماهنگی پارکینگ اصلی اجاره بده؟البته ناگفته نمونه هیچ مدرک اجاره ایی هم نداشتن وفقط زبونی میگفتن اینکارو کردن که من مخالف بودم ایامیتونن اینکارو بکنن بدون اجازه پارکینک اصلی.اخه همون همسایه طبقه سوم چندبارجلو درب گذاشته تااومده برداره بیست دقیقه طول کشیده دیرمحل کارم رسیدم که مطمینم با اجازه دادن من هر روز دردسر دیررسیدن به محل کار دارم.یعنی پارکینگ مزاحم که
     جلوی ماشین پارکینگ اصلی پارک میکنه میتونه بدون هماهنگ کردن با پارکینگ اصلی وبدون رضایت بنده اجاره بده؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید..وراه حلی برای رفع مشکلم بدین.خدا خیرتون بده توروخدا حتما پاسخ بدین تا بدونم چطور ازاین مشکل رها بشم…مرسی

 10. سلام خسته نباشید خونه ما دو طبقه مشترک هست و در سند قید شده ۳۸متر پارکینگ اختصاصی ،ایا میتونیم در پارکینگ اختصاصی خودمون یه اتاق بسازیم؟ایا احتیاج به اجازه مالک طبقه دیگر داریم یا مجوز از شهرداری؟مالک طبقه میگه حق ندارید بسازید درصورتی ک پارکینگ ما اصلا ربطی به طبقه دوم نداره و محل رفت و امد هم محسوب نمشه

 11. سوال .
  ایا مالک واحدی از اپارتمان می تواند پارکینگ قانونی خود را بعلت عدم نیاز بدان به شخصی که غیر ساکن در ان مجتمع است واگذار نماید ، اعم از این که اجاره دریافت کند و یا نکند .
  و یا با اظهار براینکه رابطه نسبتی یا اشنائی با استفاده کننده دارد .
  متشکرم
  بخصوص که دیگر ساکنان موافق این واگذاری نباشند

  10
  3
  1. سلام
   تقریبا مطمئن هستم که ایشان پارکینگ خود را در اختیار فقط می تواند به یکی از ساکنین همان ساختمان قرار دهد نه فردی که در آنجا سکونت ندارد
   میتوانید شکایت کنید.
   بازهم اگه شک دارید از یک وکیل سوال کنید

 12. سلام
  من واحدی رو خریداری کردم که پارکینگ اختصاصی دارد و همچنین در جداگانه که از در بجای درب ورودی ساختمان استفاده میشود که باعث شده همسایه ها اعتراض به نداشتن پارکینگ میکنند و استفاده کردن از درب را برای من غیر قانونی میدانند
  حتی پارکینگ هم در سند ثبت شده و هم در تفکیکی پارکینگها
  چه کاری باید انجام بدم ؟
  با تشکر

  4
  3
 13. سلام و عرض ادب،ملک بنده در سند پارکینگ دارد ولی مکان دقیق آنرا نمیدانم موقعیت دقیق آنرا در فضای موجود چگونه میتوان پیدا کرد ،

 14. سلام وقت تون بخیر ما سال ۹۳ ملکی رو با پارکینگ اختصاصی خریدیم که هنوز پایان کار نداشت چند روز پیش سند زدیم و متوجه شدیم پارکینگ مزاحم در سند نوشته شده .ما ۴ واحد هستیم که ۴ عدد هم پارکینگ داریم ولی چون اندازه طبق قوانین شهرداری رعایت نشده یکی از پارکینگ ها مزاحم حساب میشود درضمن در قولنامه ما واحد ۳ پارکینگ ۳ بود ولی الان پارکینگ دو مزاحم را به ما دادن.مالک دو واحد را سند زده دو واحد را هنوز سند نزده.میخواستم بدونم ما الان باید چیکار کنیم .تا بتونیم حقمونو بگیریم.با تشکر

  2
  1
  1. باسلام طبق قراردادبه علت اینکه صریح اشاره شده به پارکینگ غیرمزاحم میبایست به خریدارپارکینگ غیرمزاحم تحویل داده شودودرصورت عدم تعهدبه متن قراردادازطریق شورای حل اختلاف میتوان شکایت نمود

 15. سلام
  باعرض پوزش
  مجتمع ما ۸ واحد دارد با ۴ پارکینگ اختصاصی
  و دو رمپ ورودی و خروجی که یکی از رمپها بسته شده و از یک رمپ ورود و خروج میکنند
  آیا در محل بلا استفاده می شود خودرو پارک کرد از نظر قانون مشکلی ندارد و آن فضا جزء مشاعات ساختمان محسوب می شود؟
  و یا مالکان پارکینگ اختصاصی می توانند درب پارکینگ رو قفل بزن فقط برای استفاده ۴ مالک؟

 16. سلام، من در آپارتمان قولنامه ای زندگی میکنم و دارای پارکینگ اختصاصی که مجزااز پارکینگ عمومی هست و بین آن دیوار کشیده شده، و هیچ ماشینی در پارکینگ عمومی حق پارک ندارم، الان دارن پارکینگ سنگ میکنن با توجه به اینکه من فقط جهت رفت آمد از پارکینگ عبور میکنم آیا باید تمام پول هر واحد پرداخت کنم یا درصدی از سهم هر واحد؟

  1
  2
 17. با سلام.من توی آپارتمان ۸واحدی واحد ۷ هستم کلا آپارتمان ۷ پارکینگ داره.چجوری بفهمم کدوم پارکینگ منه؟توی سند هم قید شده

 18. سلام.بنده سال گذشته یک اپارتمان پیش خرید کردم که قرار داد ان‌دستی بین هم نوشته شد وتاریخ تحوبل ان ۴ماهه بود ولی تاریخ در قرار داد قید نشده ولی تاریخ محضر معین شد .
  ولی فردشنده بعد از ۷ ماه تاخیر واحد را تحویل داد .در قرارداد پارکینگ هم لحاظ شده ولی بعد از تحویل پارکینگ‌مزاحم به بنده تحمیل شده ایا قانون به من حق میدهد بابت این که در قرارداد کلمه غیر مزاحم‌ را قید نکردم .باتشکر

 19. سلام .بنده در یک اپارتمان سه طبقه زندگی میکنم در طبقه سوم سکونت دارم . که اب فاضلاب در طبقه همکف یکبار بالا امده حالا طبقه همکف هر ماه چاه را تخلیه میکنه به دلیل ترس بالا امدن ایشان اجازه هر ماه تخلیه را دارند؟ ان دونفر ماهی یکبار در ساختمان می ایند و ادعای تخلیه بر گردن بنده گذاشته طبق فیش اب که ناودان ها و اب های زیر زمینی به دلیل کوهستانی بودن منطقه زود به زود بالا می اید میگه شما باید تخلیه کنی و میگه اگه اتفاقی افتاد شما مقصری ؟ میتونه همچین ادعایی داشته باشه و هر ماه تخلیه کنه ؟

  1
  2
 20. سلام
  ما در آپارتمانی ساکن هستیم که کلا ۲۳ واحده
  سازنده از ۲۳ واحد به ۲۰ واحد پارکینگ فروخته
  شهرداری هم در پایان کار تعداد ۱۶ پارکینگ رو تایید و جریمه ۷ پارکینگ رو گرفته.
  حالا سازنده ۴ تا پارکینگ بیشتر به ساکنین فروخته.
  الان بخاطر این مسئله نمیتونه سند بده چون باید ۴ نفر از ساکنین پارکینگ شونو بفروشن به سازنده تا در سند اونا بدون پارکینگ درج بشه.
  میشه با رضایت کل ساکنین به اون ۴ واحدی که پارکینگ شونو به سازنده میفروشن تعهد محضری داد که از مشاعات برای پارک ماشین استفاده کنن یا نه؟
  لطفا دقیق راهنمایی کنید. ممنون و ساسگزار
  زنجان . محله سبزه میدان

 21. سلام
  چهارواحدیم و دو پارکینگ ولی سه خودرو!. من نه پارکینگ دارم نه ماشین. ولی مسیر آمدورفتم از پارکینگ است. همچنین فضایی برای بازکردن درب انبار و جابجا کردن اثاثیه آن لازم است اما خودروی سوم که مالکش پارکینگ ندارد مزاحم است. مواقعی هم، با گذاشتن موتور، مانع رفت وآمدم میشوند. آیا حق استفاده از مشاعات پارکینگ را ندارم! ضمنا آیا پاگرد پشت بام و زیرپله جزو مشاعات است؟

 22. علاوه بر پارکینگ های اختصاصی هر واحد دو پارکینگ به صورت مشاع وجود دارد که ساکنین از آن استفاده میکنند
  این امکان وجود دارد که مالک یکی از واحد ها با اعلام نارضایتی از استفاده از پارکینگ های مشاع مانع استفاده از آنها شود؟

 23. سلام
  آپارتمان ما ٩ واحد هست که فقط ٧ واحد دارای پارکینگ در سند هستند.
  ولی هر ٩ واحد دارای خودرو هستند.
  که ٢ خودرویی که پارکینگ ندارند در حیاط مجتمع پارک میکنند.سوالی که اینجا مطرح هست اینه که حق تقدم برای پارک با آن دو مالک خودروست یا با مهمان؟
  و اینکه در قسمتی جلوی درب آسانسور که قسمتی مسقف هست آیا بدون مزاحمت در رفت و آمد ماشینی حق پارک دارد؟

 24. سلام،درقرارداد اجاره ملک قیدشده واحدپارکینگ دارد اما پس ازمدتی متوجه شدم واحدمن پارکینگ ندارد ومالک بدون اجازه پارکینگ واحددیگری رابه من داده و درحال حاضرمالک پارکینگ اجازه پارک نمیدهد،تکلیف چیست میتونم از موجرشکایت کنم

 25. سلام وقت بخیر
  بنده در ساختمان ده واحدی زندگی میکنم همه ی اهالی پارکینگ دارند بغیر ار واحد بنده که به همسایه تجاری بغیر از اهالی ساختمان فروخته و ایشان هم به یکی از اهالی ساختمان که دو ماشین دارد اجاره داده است.
  آیا این از نظر حقوقی درست است؟
  لطفا راهنمایی کنید؟

 26. سلام.
  آیا پارک ماشین در پشت پنجره آپارتمان دیگر بدون اجازه در مجتمع مسکونی که حیاط بزرگ داره و پارکینگ سندی کسی ندارد مجاز هست؟

 27. سلام من تو اپارتمان ۷ واحدی زنگی میکنم که یه واحد برای خودم هست و پارکینگ ندارم .یکی از همسایه ها حق اجاز پارک موتور سیکلت هم نمیدهد برای همین پارکینگ یکی از طبقات اجاره کردم اما باز اون اقا میگه حق نداری اجاره کنی یا اون مالک اجاره بده .من یه روکش صندلی ماشینم تو پارکینگ عوض کردم امده میگه اینجا شده تغمیر گاه.حق با کیست میخوام از این اق شکایت کنم

  2
  1
 28. عباس
  سلام ساختمان ما ۱۴ واحد و دارای ۱۴ پارکینگ در دو طبقه مجزا با دو در پارکینگ مجزا( ۷ پارکینگ بالا و ۷ پارکینگ پایین ) با توجه به وضعیت پارکینگ ها بعضی واحدها میتواند دو خودرو در محل پارکینگ خود پارک کنند و همچنین برخی واحد ها میتوانند بدون مزاحم دو خودرو پارک کنند .
  ۱-یا این واحدها میتوانند دو خودرو پارک نمایند ؟و نیاز است از تمامی واحدهای ساختمان رضایت گرفته شود ؟یا فقط از مالک پارکینگ کناری با هم تعامل داشته باشند ؟
  ۲-آیا واحدهای که در طبقه پایین دارای پارکینگ هستندمیتواند درخواست کنند ریموت پارکینگ طبقات بالا را جهت تردد با خودرو را داشته باشند ؟
  با تشکر و سپاس فراوان

  1
  4
 29. با سلام
  بنده در کرج زندگی می کنم ( گلشهر کرج ) پارکینگ و حیاط ساختمان به تعداد واحدها جا برای پارک خودرو دارند ( ساختمان قولنامه ای می باشد) . مشکلی که داریم این است که تعدادی از همسایه ها بدون اجازه خودرو مهمانان خودرو را به داخل ساختمان می آورند و جای بقیه را می گیرند. می خواستم بدونم کسی از عزیزان اطلاعی در خصوص قانون این موضوع دارد. قانونی برای استفاده پارکینگ مشاع در ساختمانهای قولنامه ای وجود دارد؟؟

 30. باسلام / بنده در برجی تازه ساز یک واحد آپارتمان خریده ام که در زمان عقد قرارداد فروشنده اعلام نمود که فضای پارکینگ مشاع است و هیچیک از واحدها پارکینگ سندی ندارند . در قرارداد فیمابین سازنده و خریدارن هیچ اشاره ای به پارکینگ نشده ولی شفاهاً به تمامی خریداران گفته شده که پارکینگ مشاع و برای همه جا هست ، خریداران به زعم اینکه علی الاصول باید به تعداد واحدها فضای پارکینگ هم وجود داشته باشد توجه به جزئیات ننمودند و امروز که همه ساکن شده اند مشکل پارکینگ دارند . این برج دارای ۴۶۰ واحد مسکونی و فضای پارکینگ آن گنجایش فقط ۲۲۹ ماشین را دارد و از طرفی قرار است تعدادی از این پارکینگها را هم سازنده بنام خود و شریکش سند بزند . ساختمان در حال پیگیری پایان کار و متعاقبا صدور اسناد است . لطفاً راهنمایی بفرمایید به چه طریق ممکن خریداران برای استفاده از پارکینگ باید برنامه ریزی داشته باشند تا با مشکل جدی مواجه نشوند؟ آیا در اینخصوص قوانینی وجود دارد تا بتوان بر اساس آن کار را مدیریت کرد؟.

 31. باسلام و خسته نباشید
  لطفا راهنمایی بفرمایید، در یک آپارتمان شش طبقه‌ی ۲۴ واحدی(مسکن مهر)، که نسبت به مساحت آپارتمان، تعداد پارکینگ‌ها کمتر از تعداد واحدهاست، پارکینگ‌ها چگونه تقسیم می‌شوند؟
  باتشکر

 32. سلام. واحدی را در یک برج که داری ۲ طبقه پارگینگ و یک طبقه لابی و ۱۲ طبقه روی لابی پیش خرید کردم که قرار است ۲ سال دیگه تحویل بدهند. ۲ تا سوال دارم. یک اینکه در قرار دار پیش فروش واحدها حرفی از پارکینگ و انباری زده نشده و فقط شفاهن گفتن که پارگبنگ و انباری دارد.. اما حالا سازنده میگه باید بدای پارگینگ و حتی انباری مبلغی را پرداخت کنیم.ایا حق گرفتن پول از ما دارد؟ و سوال بعدی اینکه این برج کلا ۱۳ طبقه روی زمین داشته اما الان کردنش ۱۵ طبقه روی زمین و روف گاردنی را که قولش را به خریداران داده بوده کنسل کرده که بتونه پنت هاوس درست کنه.. ایا با داستن جواز تا ۲۰ طبقه میتونسه این کار را بکنه. لطف کمکم کنید.متشکرم

 33. محمودی
  بادرود و وقت بخیر. در یک مجتمع آپارتمانی ده واحدی در ۵ طبقه + یک طبقه پارکینگ, یک قسمت مشاع در طبقه پارکینگ وجود دارد که طبق ماده ۶ قانون تملک آپارتمان ها توسط هیئت مدیره به یکی از واحدها که پارکینگ ندارد اجاره داده شده است. آیا در این فرایند و با توجه به ماده ۶ قانون تملک آپارتمانها منع قانونی وجود دارد؟ باید متذکر شوم که قبل از اجاره از ۸ مالک واحدها نسبت به اجاره آن قسمت کتبا”نظر موافق گرفته شده. این سئوال باین دلیل عنوان شده که یکی از دو واحدی که نظر خود را اعلام نکرده بودند الآن که اجاره نامه امضا شده , نظر منفی خودرا اعلام داشته اند. ممنون میشوم جواب سئوالم را پاسخ بدهید. متشکر.

 34. اگر پارکینگ روبروی انباریها باشد ونتوان از انباریها استفاده کرد(۳انباری ) ایا این پارکینگ قانونی میباشد؟برای برطرف کردن این پارکینگ مزاحم چه پیشنهادی دارید!باتشکر

 35. باسلام ما تصمیم به فروش کلی اپارمانمون داریم و از ۱۲ واحد ۸ واحد دارای پارکینگ هستند ایا موقع فروش میتوانیم سهم پارکینگ اون ۴ واحد رو از پولی که میگیرند کسر کنیم

 36. سلام و خسته نباشید اگر همسایه ای در جای پارک خود پارک نکند و مزاحمت واسه همسایه ای ایجاد کند و با جلسه مدیر ساختمون این مشکل حل نشود و رعایت نکند باید به کجا شکایت کرد؟

 37. با سلام آپارتمان ۴ طبقه ۴ واحد صاحب آپارتمان دو واحد شو فروخته به ما یه نفر دیگه انبار وپاکینگ در قولنامه مشاعه الآن انباری داده به ما که طبقه اول هستیم که تمام لوله های فاضلاب از آن عبور کرده و پارکینگ راهم به میل خودش شماره گذاری کرده ایا این درسته اعلام کرده چون ساختمان رو من درست کردم خودم هم پارکینگ وانباری رو تقسیم میکنم آیا حق این کار رو داره

 38. با سلام .بنده در یک اپارتمان سه طبقه زندگی میکنم واحد ۲ را خریداری کردم یکی از واحد ها سازنده ودر واقع صاحب اصلی این سه واحد بوده در حال حاضر واحد یک و در کنار ان یک واحد تجار نیز دارد .از حیاط بصورت اختصاصی استفاده میکنه و دیوار مشترک حیاط و مغازه را تخریب کرده و در واقع از حیاط نیز برای کسب در امد استفاده میکند و برای حیاط هنوز دری باز نکرده فقط شخصی استفاده میکند و همچنین سه پارکینگ این واحد ها مشاع هستند ویک قسمت از پارینگ را نیز با همان مغازه برای کسب در امد استفاده میکند .لطفا راهنمای کنید به چه صورت اقدام کنیم .ضمنا برای هیچ یک از موارد بالا با صاحبان واحد ها مشورت نکرده .ممنون از لطف شما

 39. با سلام چنانچه در پایان کار ساختمان پارکینگ باشد ولی مالکین در موقع خرید در قولنامه ها از پارکیگ وانباری اسمی برده نشود ایا پارکینگ به خریداران تعلق میگیرد یا مالک میتواند تغییر کاربری برای پارکینگ بگیرد ضمن اینکه مالک فعلی بعداز مالکینقسمت از ساختمان را خریده

 40. سلام بنده پارکینگ ندارم و همسایه ها پارکینگ را بازسازی کرده اند و بابت بازسازی کلی فضای پارکینگ از من هم هزینه میخواهند آیا به من تعلق میگیرد یا خیر؟

 41. سلام خریدپارکینگى به عنوان پارکینگ مزاحم که جلوى پارکینگ خودمان است وفقط براى واحدخودمان مزاحم محسوب میشود،آیانیازبه گرفتن رضایت ازتمام ساکنین ساختمان است؟

 42. صمن سلام میخواستم ببینم پارگینگ ما بغل درب انباری ها میباشد .فاصله قانونی پارک ماشین بغل انباری ها حد اقل چقدر است چون اگر ما فاصله را زیاد کنم مزاحم پارکینگ بغل میشویم و اگر کم کنیم خودمون نمیتوانیم پیاده شویم میخواستم ببینم حد اقل فاصله چقدر است
  ممنون

 43. با سلام
  بنده ملک پارکینگ ندارم اما موتوری دارم آیا میتوانم در قسمت مشاعات موتور را بگذارم؟
  ساختمان ما دو تا ماشین جا نمیشود و از هر کدام دو تا موتور را در مشاعات گذاشتن و بما گفتن موتور نگذارین؟
  تکلیف ما چه میشود؟

 44. با سلام
  یک واحد از ساختمان ۶ طبقه ۱۲ واحدی خریداری کردم که در اثر اشتباه محاسباتی یک پارکینگ در زیر زمین کم امده و پول یک پارکینگ به شهرداری پرداخت شده و شهرداری اعلام کرده که داخل حیات یک گوشه از حیات پارکینگ این واحد باشد و صاحب ملک میتواند پارک کند ، ایا بنده میتوانم در یک گوشه حیات سایبان نصب کنم و بصورت پارکینگ اختصاصی ازش استفاده کنم ؟
  فرزاد نژاد خراسانی
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 45. سلام وقت بخیر . ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا عاجز موندم
  بنده ساکن آپارتمانی هستم که با یکی از همسایه ها برسر پارکینگ به اختلاف خوردم . پارکینگ هردوی ما کنار یکدیگر و در یک خط مستقیمه. حتی کارشناس از خود دادگستری آوردم و حریم رو مشخص کرده ولی باز هم یا مقداری توی لاین من پارک میکنه یا موقع سوار و پیاده شدن از قصد و محکم درب ماشینشو به ماشین من میکوبه فیلم همه کارهاش موجوده ( ماشین اون مدل پایین و ماشین بنده صفر میباشد)‌. ساختمان ما کلا ۳ تا پارکینگ داره که یکی از اونها با ما فاصله داره خلوته . اندازه دیوار تا دیواری که پارکینگ ما و همسایمون هست ۴متر و ۶۸ سانتیمتر و طبق نظر کارشناس نصف این اندازه متعلق به بنده برای پارک کردن و باز و بسته کردن درب خودرو بدون برخورد با پارکینگ کناری میباشد
  . حالا سوال من اینه که بنده میتونم بین دو پارکینگ و در قسمت پارکینگ خودم ( در حریم اختصاصی خودم ) مانعی نرده ای بذارم؟ طولش ۳متر و ۲۰ سانت در ارتفاع ۱متر و ۳۰ سانتیمتر . طوری که این مانع مزاحم هیچکدام از اهالی ساختمان نباشد حتی هنگام پارک کردن نباشه و حای در نور پارکینگ هم خللی به وجود نیاره ؟
  آیا همچین مانعی از نظر قانون میتونم بزارم ؟
  اگر قانون اجازه رو میده آیا برخورد خودرو همسایه با آن قایده اقدام محسوب میشه ؟
  خواهش می کنم کمک کنید از هرجا پرسیدم اطلاع نداشتن ؟
  اگر میتوانم این کارو بکنم ممنون میشم تبصره و ماده را هم ذکر کنید که در صورت لزوم ازش استفاده کنم . واقعا ممنون

 46. سلام وقت بخیر . ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا عاجز موندم. از هر مشاور،وکیل حتی از دادگاه هم پرسیدم همه گفتند اطلاع نداریم .
  بنده ساکن آپارتمانی هستم که با یکی از همسایه ها برسر پارکینگ به اختلاف خوردم . پارکینگ هردوی ما کنار یکدیگر و در یک خط مستقیمه. حتی با تامین دلیل از شورای حل اختلاف کارشناس از خود دادگستری آوردم و حریم رو مشخص کرده ولی باز هم یا مقداری توی لاین من پارک میکنه یا موقع سوار و پیاده شدن از قصد و محکم درب ماشینشو به ماشین من میکوبه فیلم همه کارهاش موجوده ( ماشین اون مدل پایین و ماشین بنده صفر کیلومتر میباشد)‌. حتی بین دو خودرو کارتن گداستم که ماشین من آسیب نبینه ولی کارتن رو به زیر میندازه و میره روی اون پارک میکنه .ساختمان ما کلا ۳ تا پارکینگ داره که یکی از پارکینگها با پارکینگ ما فاصله داره . اندازه دیوار تا دیواری که پارکینگ ما و همسایمون هست ۴متر و ۶۸ سانتیمتر و طبق نظر کارشناس نصف این اندازه متعلق به خواهان (بنده) برای پارک کردن و باز و بسته کردن درب خودرو بدون برخورد با خودرو مجاور میباشد
  . حالا سوال من اینه که بنده میتونم بین در پارکینگ و در قسمت پارکینگ خودم ( در حریم اختصاصی خودم ) مانعی نرده ای بذارم؟ در قسمت تعریفی شده خودم طبق نظر کارشناس و به هیچ عنوان در حریم پارکینگ همسایه وارد نشم . طولش ۳متر و ۲۰ سانت در ارتفاع ۱متر و ۳۰ سانتیمتر . طوری که این مانع مزاحمتی برای پارک کردن اهالی ساختمان نداشته باشه و مزاحم دسترسی به انباری و مشاعات نباشد حتی در نور پارکینگ هم خللی به وجود نیاره ؟
  آیا همچین مانعی رو از نظر قانون میتونم بزارم ؟
  اگر قانون اجازه رو میده آیا برخورد خودرو همسایه با آن قایده اقدام محسوب میشه ؟
  خواهش می کنم کمک کنید از هرجا پرسیدم اطلاع نداشتن ؟
  اگر میتونم این کارو بکنم ممنون میشم تبصره و ماده را هم ذکر کنید که در صورت لزوم ازش استفاده کنم . واقعا ممنون میشم راهنماییم کنید بخدا گرفتار شدم

 47. سلام،ما ۸ واحد هستیم که ۶ واحد،دارای سند پار‌کینگی،ایا ادن دو واحد میتوانتد داخل پار‌کینگ پارک کنند یا خیر؟ اگه یکی از همسایه ها اجازه بده پشت ماشینش پارک‌کنن ،بفیه میتونن معترض باشن یا خیر؟

  1
  1
 48. با سلام من پارکینگ نداریم خواستم بدونم که در قسمت مشاعات پارکینگ میتونم موتورم را پارک کنم
  ۳نفری که حق پارکینگ دارند اجازه گذاشتن موتور و حتی دوچرخه را به ما نمیدهند و میگن که تمار پارکینگ برای ما است.

  1
  1
  1. سلام.من توی یک مجتمع ۲۰ واحده زندگی می کنم.طبق قانون جهت شماره گذاری پارکینگ از آخرین طبقه شروع میکنند.مجتمع ما یک پارکینگ زیرین دارد و یک همکف.باتوجه به اینکه من واحد ۱۳ هستم اما توی سند اولین پارکینگ زیرین را برای من مشخص کرده.حال تکلیف چیست.

 49. سلام
  مجتمع ما دارادی ۲۴ واحد می باشد که هر ۲۴ واحد دارای پارکینگ وانباری میباشند.در افراز نامه هم دقیقا ۲۴ پارکینگ و انباری قید شده است ولی در سند پارکینگ و انباری قید نشده است برای اصلاح سند چه اقدامی باید صورت گیرد.

  1. سلام
   سوالی دارم
   من یک واحد آپارتمان دارم و پارکینگ که داخل سند قید شده سوالم اینکه پارکینگ من قابلت گذاشتن ۲ خودرو پشت سر هم بدون مزاحمت برای تردد باقی ساکنان ولی مدیر ساختمان دایم اعتراض میکنه
   چکار باید کنم

   1
   3
 50. درود بر شما
  آیا کسانی که پارکینگ ندارند میتوانند از پرداخت هزینه های قسمت پارکینگ مانند رنگ و تعمیرات به علت نداشتن پارکینگ اختصاصی سرباز زنند؟
  با سپاس

  3
  1
 51. باسلام.
  ساختمان ما ۸ واحد هست. سه واحد پارکینگ ندارن. ۵ واحد دیگه پارکینگ تو سند قید شده.
  چون واحدهای فاقد پارکینگ بعضی مواقع ماشین می اوردن تو پارکینگ. برای در پارکینگ قفل گذاشتیم کلید رو به کسایی که پارکینگ ندارن ندادیم. حالا مدعی هستن که کار ما غیر قانونی هست. و پارکینگ مشاعات محصوب میشه

 52. سلام، ضمن تشکر، مالک ۸ واحد آپارتمان هستیم که با یک سازنده مشارکت ساخت کردیم الان ۱۲ واحد ساخته شده که ۴ واحد مال سازنده و ۸ واحد مال مالکین میباشد. اما ۱۳ پارکینگ در طبقه همکف و منفی ۱ بنا شده است. ۵ پارکینگ را سازنده برداشته است. فعلا مشکل تخصیص ۸ پارکینگ به ما مالکین می باشد. از این ۸ پارکینگ ۴ تاش همکف بوده و موقعیت عالی داره و ۴ تا در طبقه منفی ۱ هستند. الان بین ما اختلاف است که چه کسی کدام پارکینگ را بردارد. برخی میگویند ما حتما باید همکف باشیم. راه حل قانونی چیست؟ سپاس

 53. با سلام من در یک اپارتمان زندگی میکنم و مستاجر هستم و پارکینگ دارم ولی ماشین ندارم اما پدر خانمم ماشینش توی پارکینگ من میزاره مدیر ساختمان میگه فقط من میتونم ماشین خودمو بزارم پدر خانمم نمیتونه آیا حرفشان قانونی هست؟

 54. سلام وقتتون بخیر
  یک ساختمان ۶واحده ۲نبش هستیم، ۶درب پارکینگ و یک درب تردد عمومی وجود دارد…

  ملک دو طرفه بوده و انتظار دارند درب پارکینگ عمومی استفاده شود.

  بنده درب پارکینگ خود را جک گذاشته ام جهت راحتی عبور و مرور خودرو، آیا کار غیر قانونی انجام داده ام؟ و در مشاعات تصرف کرده ام؟

 55. ما موقع خرید آپارتمان به صورت شفاهی گفته شد که میتوانیم مزاحم ماشین خودمون ماشین بزاریم پارکینگ نه مزاحم راه پله است و نه درب ورودی پارکینگ همسایه هم طبقه پایین هست ایشون مشکل داره و میگه مزاحم خودتون هم ماشین نزارید و میگه تو قسمت ای که ما ماشین دوم میزاریم جای دوچرخه درست کنیم این حرف درسته؟

 56. با سلام
  اگر در قسمتی از فضای مختص پارکینگ که فضای کافی برای پارک ۳ اتومبیل وجود دارد و طبق سند جای ۲ اتومبیل میباشد ۳ اتومبیل پارک شود (البته با توافق مالکین ۲ پارکینگ دیگر ) آیا مالکین دیگر میتوانند حقی در این زمینه داشته باشند؟
  با تشکر

 57. با سلام
  درسند واحد ما متراژ پارکینگ رو نوشته ولی حدودآن که مشخص میکنه کجا قرار داره رو نوشته مابقی به دفتر املاک
  میخواستم بدونم از کجا میشه فهمید پارکینگ ما کجا قرار داره

 58. سلام ببخشید ما درسند یک پارکینگ داریم ولی جایمان طوری هست که دو ماشین پشت سر هم می شود پارک کرد جایمان کنار دیوار هست و در وسط نیست که مزاحمت برای عبورو مرور دیگران باشد آیا می توانیم دو ماشین پارک کنیم ؟

  1
  1
 59. سلام ساختمان به صورت شرقی غربی و هشت واحد است و پارکینگ از وسط نطف شده برای شماره گذاری به چه صورت عمل کنیم ممنون میشم جواب بدین؟

 60. سلام.ممنون میشم جواب بدید… ساختمان ما ۲۶ واحد هست و قولنامه ای و پارکینگ ساختمان که مشا هست کلا ۴ تا ماشین جا میشه که مالک ها با توافق هم ماشین میزارن داخل پارکینگ.. ایا واحدی که مستاجر باشد حق گذاشتن ماشین تو چنین پارکینگ ساختمانی دارد؟؟؟

 61. با سلام آیا کسی که یک پارکینگ دارد میتواند دو تا ماشین پشت س هم بگذارد در صورت تخلف کدام مرجع میتواند رسیدگی کند
  بد تشکر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *