آموزش و مشاوره حقوقی

اگر بر سر پارکینگ آپارتمان با همسایه‌ها مشکل دارید، این مطلب را کامل بخوانید!

قوانین پارکینگ آپارتمان

 

قوانین مشاعات ساختمان از جمله پارکینگ آپارتمان در دو قسمت تعریف و مشخص شده است؛

 • قسمت‌های اختصاصی در آپارتمان
 • قسمت‌های مشترک یا مشاعات

بر طبق ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها قسمت‌های اختصاصی مانند واحد مسكونی، بالكن، انباری و پاركینگ و به طور كلی قسمت‌هایی كه در سند مالك عنوان شده جزو ملک اختصاصی قرار می‌گیرند.
قسمت‌های مشترك یا مشاع قسمت‌هایی از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به یك یا چند آپارتمان نیست و به همه مالکان تعلق دارد. برای تقسیم‌بندی پارکینگ آپارتمان‌ها در اکثر ساختمان‌ها میان ساکنان مشکلاتی به وجود می‌آید. بنا بر قانون ذکر شده، پارکینگ آپارتمان در صورتی که در اسناد مالکیت یک ملک ثبت نشده باشد، جزو مشاعات ساختمان محسوب می‌شود.
مواردی نظیر پارکینگ آپارتمان‌ها جزو مواردی است که بنا بر نظریه‌های الحاقی قانون قابل بحث و بررسی است. بنابراین اگر واحد یا واحدهایی به این موارد پایبند نباشند و از قانون تخطی كنند اقدام ایشان تصرف مشاعات آپارتمان و ایجاد مزاحمت تلقی می‌شود که از طرف اهالی آپارتمان قابل طرح و پیگیری است.

 

 

 

بنا بر ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها، پارکینگ آپارتمان اگر در اسناد مالکیت یک ملک ثبت نشده باشد، جزو مشاعات ساختمان محسوب می‌شود.

تقسیم‌بندی‌های آپارتمان نشینی

همان‌طور که گفته شد، حقوق ساکنان نسبت به مشاعات ساختمان بر اساس ماده 2 قانون تملک آپارتمان‌ها تعیین می‌شود. اما در مورد قوانین پارکینگ ساکنان در آپارتمان‌ها بنا بر عرف معمول، مالکان واحدهای آپارتمانی با توافق همدیگر و تصویب هیئت مدیره، محل خاصی از پارکینگ را برای خودروی هر یک از مالکان تعیین می‌کنند. به این معنی که هر کس مطابق با درخواستش در هیئت مدیره قادر به داشتن فضایی برای پارک خودرو است.

تعیین این محل برای هر یک از مالکان منافاتی با قوانین پارکینگ ندارد و بر اساس مصلحت جمعی مورد تایید ساکنان قرار می‌گیرد و به تایید هیئت مدیره نیز می‌رسد.
باید به این نکته توجه داشت که این تقسیم‌بندی‌ها که به طور معمول در اسناد مالکیت اشخاص لحاظ نمی‌شود به معنای مالکیت انحصاری شخص نسبت به محل تعیین شده نیست. در واقع تعیین محدوده معینی برای رفع مزاحمت‌های احتمالی و جلوگیری از بروز اختلافات است.

بر طبق ماده 30 قانون مدنی، مالکان حق تصرف در محدوده معین شده را ندارند و بنا بر مفهوم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمی‌توان در قسمت‌های مشترک حق انحصاری قائل شد. بخش‌هایی از ساختمان نظیر پارکینگ از قسمت‌های مشترک آپارتمان هستند و جزو مشاعات محسوب می‌شوند.
از آنجا که مشاعات ساختمان در مالکیت تمام شرکا و ساکنان است، توافقات صورت گرفته محدوده پارکینگ هر ساکن را تعیین می‌کند.

 

 

 

بر طبق ماده 30 قانون مدنی، مالکان حق تصرف در محدوده معین شده به عنوان پارکینگ آپارتمان را ندارند و بنا بر مفهوم ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها، نمی‌توان در قسمت‌های مشترک حق انحصاری قائل شد.

 

 ویژگی قسمت‌های مشاعات چیست؟

همان طور که از واژه مشترک پیدا است، قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان قرار می‌گیرد قسمت‌های مشترک نامیده می‌شود.

ویژگی‌های قسمت‌های مشترک یا مشاعات عبارت است از:

 • عدم استفادۀ انحصاری
 • عدم تشخیص و تلقی به عنوان قسمت اختصاصی
 • انتقال قهری
 • تقسیم ناپذیری
 • ممنوعیت گذاشتن اشیا
 • ممنوعیت نگه‌داری حیوانات

بر طبق قانون تملک آپارتمان‌ها، تنها به تعریف قسمت‌های مشترک ساختمان بسنده شده است، اما آیین‌نامه اجرایی قسمت‌های مشترک را زمین زیربنا، تاسیسات، راهروها، پله‌ها و پاگردها، تاسیسات مربوط به راه‌پله، بام، محوطه و نمای خارجی ساختمان احصا کرده است.
همچنین در قوانین به وضوح ذکر شده استفاده شخصی و انحصاری از مشاعات یا حتی بخشی از آن ممنوع و خلاف قانون آپارتمان‌نشینی است.

 

 

 

قسمت‌هایی از ساختمان که به طور مشترک مورد استفاده عموم مالکان قرار می‌گیرد قسمت‌های مشترک نامیده می‌شود.

 

تعلق پارکینگ آپارتمان دو صورت دارد

در قوانین نوشته و نانوشته آپارتمان‌ها، اختصاص دادن پارکینگ دو صورت دارد. یک صورت از آن تعلق اختصاصی محدوده خاصی به عنوان پارکینگ آپارتمان به ساکنان است. قوانین پارکینگ همانند، قانون اختصاص دادن انباری است.مساحت و محدوده مشخصی، به وضوح در سند مالکیت ذکر می‌شود و محل دقیق آن در سند ثیت می‌گردد که در حقیقت ملک اختصاصی مالک محسوب می‌شود.

صورت دیگر تعلق پارکینگ آپارتمان به صورت مشاع است. به این معنا که یا حضور مالکین و طبق تفاهم زبانی،‌ محدوده‌هایی تفکیک شده بصورت مشاع نام برده‌ می‌شوند که مالکان حق استفاده از آن به عنوان پارکینگ آپارتمان را دارند. در این حالت تنها آپارتمان‌هایی که حق استفاده از پارکینگ را دارند، می‌توانند در محدوده تعیین شده اتومبیل خود را پارک کنند و باقی ساکنان حق استفاده از پارکینگ را نخواهند داشت.

این امکان نیز وجود دارد که پارکینگ مشاع به صورت اختصاصی برای کسی در نظر گرفته نشود و هر کس حق دارد اتوموبیل خود را در هر قسمت از پارکینگ متوقف کند بدون اینکه کسی معترض شود. البته در چنین حالتی ایجاد نظم و انضباط برای ساکنان در حق تقدم پارک خودرو سخت می‌شود.

 

 

استفاده از پارکینگ آپارتمان به جای انباری

در بسیاری از اختلافات آپارتمانی، پیش می‌آید که مالکان از استفاده محدوده تعیین شده افراد با منظورهای دیگر شکایت دارند. به عنوان مثال اگر فردی در محدوده تعیین شده برای پارکینگ آپارتمان اقدام به قرار دادن وسایل دیگری نماید، مالکان دیگر حق اعتراض و پیگیری این موضوع را خواهند داشت.

همانطور که توضیح داده شد، پارکینگ آپارتمان قسمتی از مشاعات ساختمان است و بنا بر توافقات و قوانین پارکینگ به واحدها تخصیص داده می‌شود. در این صورت مطابق با تبصره 3 آیین‌نامه ذکر شده، قرار دادن وسایلی دیگر نظیر میز و صندلی یا استفاده از فضای تعیین شده با هدف دیگر امری ممنوع بوده و دخل و تصرف در حقوق دیگر مالکان محسوب می‌شود.
مالکان می‌توانند بر اساس توافق فی‌مابین نسبت به قرار دادن وسایل دیگر و حتی استفاده از پارکینگ آپارتمان‌های دیگر دیگر تصمیم بگیرند.

اختلافات بر سر پارکینگ آپارتمان‌ها

از جمله اختلافاتی که بر سر پارکینگ آپارتمان‌ها پیش می‌آید، توقف یک خودرو در محلی است که جزو محدوده مشاع تعیین شده و به عنوان محدوده اختصاصی برای پارکینگ هیچ ساکنی در نظر گرفته نشده است.

ساکنانی که حق استفاده از پارکینگ را ندارند یا برای آن‌ها فضای مشخصی در نظر گرفته نشده، حق استفاده از فضای مشاع به عنوان پارکینگ آپارتمان را ندارند. در صورتی که مالکان دیگر بر اساس توافق زبانی حق پارک خودرو در محلی که مشاع باشد را برای دیگران قائل شوند، این امر خلاف قوانین پارکینگ نخواهد بود. اما در  صورتی که مالکان دیگر در خصوص پارک اشخاص دیگر در آن محل به توافق نرسیده باشند، هیچ مالکی نمی‌تواند برای پارک خودرو در محل مشاع مبادرت ورزد.

 

 

پارکینگ به چه کسی تعلق دارد؟

پیش می‌آید هنگام خرید یا اجاره خانه متوجه می‌شوید ملک مورد نظر دارای پارکینگ نیست. اما ساکنان دیگر از قسمت‌هایی به عنوان پارکینگ اختصاصی استفاده می‌کنند. با توجه به نکته ذکر شده، تعلق پارکینگ آپارتمان به دو صورت امکان‌پذیر است:

 • تعیین محدوده مشخصی به عنوان پارکینگ آپارتمان و ثبت در سند مالکیت
 • استفاده از پارکینگ آپارتمان بر اساس قوانین پارکینگ و توافق ساکنان

در صورتی که حق استفاده از پارکینگ برای مالک خاصی در نظر گرفته نشود و قسمتی از پارکینگ به صورت اختصاصی در سند مالکیت تحت عنوان ملک فرد ذکر نشده باشد، مالکان بعدی نیز مطابق با سند، حق استفاده از پارکینگ آپارتمان را نخواهند داشت. تنها در صورتی این امکان برای مالک جدید فراهم می‌شود که طبق توافقاتی که مورد تایید هیئت مدیره ساختمان است و بنابر قوانین پارکینگ، فضایی از مشاع ساختمان به عنوان پارکینگ آپارتمان برای مالک جدید در نظر گرفته شود.
اما باید توجه داشت، ضمن این توافق نیز پارکینگ جزو املاک فرد محسوب نخواهد شد و تا زمانی که ساکنان دیگر رضایت دارند، حق استفاده از مشاع به عنوان پارکینگ برای مالک جدید فراهم است.

 

 

توافق مهمترین نکته در اختصاص پارکینگ آپارتمان است

در صورتی که استفاده از پارکینگ به صورت مشاع برای عموم ساکنان در نظر گرفته شود، تنها با توافقات صورت گرفته هر ساکن حق پارک خودرو در محل مقرری را دارد. برای حفظ نظم و انضباط در آپارتمان‌هایی که هیچ مالکی در سند خود پارکینگ مشخصی ندارد، معمولا زمان و محل مشخصی به عنوان پارکینگ در نظر گرفته می‌شود. که این امر نیازمند توافق همه جانبه از طرف همه ساکنان آپارتمان است. ضمن این توافق همه ساکنان حق استفاده از پارکینگ را در محل و زمان مشخص خواهند داشت و در صورت تخلف از این امر تنها مستندات توافق زبانی ساکنان خواهد بود.

 

 

برای حفظ نظم و انضباط در آپارتمان‌هایی که هیچ مالکی در سند خود پارکینگ مشخصی ندارد، زمان و محل مشخصی به عنوان پارکینگ برای ساکنان در نظر گرفته می‌شود.

 

 گاهی توافق کارساز نیست

اگر در آپارتمانی زندگی می‌کنید که پارکینگ ساختمان به عنوان مشاعات ساختمان در نظر گرفته شده است، باید بدانید توافقات روی پارکینگ اختصاصی ساکنان برای هر واحدی تنها با موافقت همه ساکنان امکان‌پذیر است. در صورتی که حتی یک نفر از ساکنان با این امر مخالف باشد، امکان توافق مبنی بر نظر اکثریت وجود ندارد.

بر اساس ماده 10 قانون مدنی، در صورتی که توافق بر سر پارکینگ طبق نظر همه ساکنان انجام شود منع قانونی وجود ندارد. اما روند شماره‌گذاری پارکینگ و واحدهای ساختمان توسط مامور و نماینده سازمان ثبت انجام می‌شود. به این صورت که از آخرین طبقه کار پلاک‌گذاری آغاز می‌شود و سپس از اولین طبقه واگذاری پارکینگ صورت می‌گیرد.

در واقع، مالکان با توافق نمی‌توانند بر سر تملک پارکینگ یا فضای خاصی به عنوان پارکینگ تصمیم بگیرند، بلکه فقط می‌توانند در مورد این‌که کدام پارکینگ را بردارند، توافق کنند.

 

 

پارکینگ مزاحم

در مقررات شهرداری استانداری برای محل پارکینگ وجود دارد. اگر این استاندارد قابل اجرا برای آپارتمانی نباشد، در صورتی که راه عبور باقی خودرو‌ها در محل اختصاصی پارکینگ فراهم باشد، شهرداری در صورت توافق ساکنان استاندارد جدیدی وضع می‌کند.
به این صورت که یک پارکینگ برای یکی از واحدها در امتداد پارکینگ واحد دیگری در نظر گرفته می‌شود. از مشکلات پارکینگ مزاحم این است که برای جابجا کردن خودرو اول نیاز است تا مالک خودرویی که از فضای پارکینگ مزاحم استفاده می‌کند، اتوموبیل خود را حرکت دهد.

قیمت پارکینگ مزاحم از باقی پارکینگ‌ها کمتر است و نحوه تخصیص پارکینگ مزاحم نیز با توافق همه ساکنان انجام می‌شود. در غیر این صورت شهرداری د اداره ثبت بر اساس نوبت قرارداد افراد پارکینگ ها را به ساکنان اختصاص می‌دهد و اختصاص پارکینگ مزاحم برای مالکی است که دیرترین قرارداد را دارد.

 

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

پارک بدون اجازۀ مالک

در صورتی که یکی از مالکان در واحد خود سکونت نداشته باشد و ساکنان دیگر از پارکینگ وی در طول مدت عدم سکونت او استفاده کنند، مالک می‌تواند برای آن مدت از ساکنان دیگر درخواست اجاره کند. اما اگر خود مالک شکایتی نداشته باشد یا اجازه استفاده از پارکینگ را به دیگر ساکنان داده باشد، نمی‌تواند تقاضای چنین حقی از دیگر ساکنان داشته باشد.
استفاده از ملک افراد حتی اگر پارکینگ آن‌ها باشد بدون اجازه آن‌ها جرم محسوب می‌شود. مالک می‌تواند طی یک شکایت رسمی با نظر کارشناس دادگستری مبلغی را به عنوان اجاره دریافت کند.

همچنین اگر فردی در پارکینگ آپارتمان فرد دیگری خودرو خود را متوقف کند و تمایل به برداشت اتوموبیل خود نداشته باشد، بر اساس قوانین پارکینگ جرم محسوب می‌شود و بنا بر قانون مدنی جریمه و حبس به عنوان مجازات برای وی در نظر گرفته می‌شود.

 

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

تغییر کاربری مشاعات

یکی از انواع شکایاتی که به مراجع ذی‌صلاح در خصوص پارکینگ آپارتمان می‌شود، تغییر کاربری مشاعات است. پیش می‌آید بعضی از ساکنان تمایل به استفاده از فضای مشخص شده پارکینگ با کاربری دیگری نظیر انباری را دارند. در این صورت تنها با توافق تمامی مالکان این امر امکان‌پذیر خواهد بود.

اگر تمامی مالکان با این امر موافقت کنند، بر طبق توافق زبانی افراد این مورد اشکالی ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. توجه داشته باشید برای توافق مالکان، توافق همه ساکنان لازم است و رای اکثریت در چنین مواردی کاربرد ندارد. اما در صورتی که تغییر کاربری مشاعات ساختمان مسکونی بر خلاف مقررات شهرداری باشد، یعنی تغییر کاربری برای انجام امور تجاری و اداری باشد، نیاز به گرفتن مجوز از شهرداری دارد.

به همین منظور برای تغییر کاربری مشاعات به فضای اداری علاوه بر توافق ساکنان، مشمول بودن شرایط بر اساس قوانین آپارتمان‌نشینی و صدور مجوز شهرداری الزامی است.

 

 

خرید پارکینگ آپارتمان

با افزایش تعداد خودرو‌ها، همه آپارتمان‌ها شرایط تخصیص پارکینگ آپارتمان را به واحدهای ساختمانی ندارند. پیش می آید مالکانی که دارای دو پارکینگ هستند یا به پارکینگ آپارتمان احتیاجی ندارند، اقدام به فروش یا اجاره دادن پارکینگ آپارتمان می‌کنند. ساکنان به دو صورت می‌توانند اقدام به خرید پارکینگ کنند.

در حالت اول،‌ تقاضای خرید پارکینگ آپارتمان مالک دیگری که در اسناد ثبتی مالکیت موجود است، هیچ منافاتی با قوانین پارکینگ ندارد. مالک می‌تواند این انتقال را به صورت رسمی و با اسناد مربوطه انجام دهد.
اما در حالت دوم، برای خرید پارکینگ آپارتمانی که فرد در آن سکونت ندارد، این امر خلاف قانون بوده و جرم محسوب می‌شود. هیچ کدام از مالکان نیز حق فروش تفکیکی قسمتی از ملک خود را ندارند.

مطالب مرتبط

چند راه حل ساده برای خانه‌های بدون پارکینگ

  این روزها خودرو تبدیل به یک وسیله ضروری برای جابجایی‌هایی شهری و بیرون شهری شده است و اگر این وسیله ضروری نباشد بسیاری از کارهای ما مختل می‌شود در […]

هزینه قسمت‌های مشاع آپارتمان را چه کسی می‌پردازد؟

  در شهرهای بزرگ رشد آپارتمان‌نشینی باعث به‌وجود آمدن شکل جدیدی از زندگی شده است که چالش‌های خاص خود را دارد. زندگی کردن افراد متعدد در کنار هم یکی از […]

مشترکات ساختمان و مشاعات با هم چه تفاوتی دارند؟

  مشترکات و مشاعات ساختمان‌ها دو واژه رایج در مالکیت حقوقی ساختمان هستند اما چیزی که در رابطه با این دو واژه وجود دارد این است که بسیاری از ما […]

با قوانین تغییر در نمای ساختمان آشنا شوید

تقریباً هیچ‌کدام از قوانین زندگی در یک‌خانه شخصی یا به‌اصطلاح ویلایی بازندگی در آپارتمان یکسان نیست. صاحبان و ساکنان خانه‌های ویلایی برای ایجاد تغییرات در محل زندگی خود نیازمند اجماع […]

از ملک مشاع و مفروز چه می‌دانید؟

  از نظر حقوقی و قانونی ملک یا مال مشاع به مالی گفته می‌شود که همه شرکاء به یک نسبت در آن حق دخل و تصرف داشته باشند. سهم شرکاء […]

156 نظر در مورد : “اگر بر سر پارکینگ آپارتمان با همسایه‌ها مشکل دارید، این مطلب را کامل بخوانید!

 1. باسلام من یک واحدازکل چهارواحددرطبقه اول خریداری نموده ام و پارکینگ دارای تردددوخودرو وبه گفته مالکان طبقه دوم و سوم ،کلیه پارکینگ مال آنها هست ومن که به تازگی موتوری را خریداری نموده ام حق گذاشتن آن رابه من نمیدهند حال چه باید بکنم

  88
  27
  1. سلام
   در صورتی که واحد خریداری شده توسط شما در سند دارای پارکینگ است، می توانید از آن استفاده کنید اما در غیر اینصورت شما اجازه استفاده از پارکینگ را ندارید.

   36
   16
   1. سلام اگر پارکینگ ها مشاع باشد که در سند نمی نویسند کی حق پارک دارد کی ندارد؟
    باید مراجعه کنیدبه صورتمجلس تفکیکی اداره ثبت اسناد و املاک ، در آنجا نوشته شده کدام واحد ها حق استفاده از مشاعات را دارند وکدام ندارند…

    34
    16
   2. سلام
    پارکینگ من در حیاط واقع شده است و در سند نیز مکان آن مشخص شده اما مامور شهرداري با وجود هم‌سطح نبودن حیاط پایان ساخت داده الان برای هم سطح کردن حیاط باید مجوز بگیرم چون شهرداری میگه به ما مربوط نیست و یا باید شکایت کنم
    ممنون

    11
    8
    1. مامورشهرداری عسل اضافی خورده وقتی پایانکارصادرشده حتی بافرض اینکه مطابق چارچویهای قانونی نباشه چون حق مکتسبه ایجاد کرده برای اهالی به هیچوجه چنین ادعایی نمیتونه بکنه مگراینکه هزینه های متعلقه رو خود جنابشان ازجیب مبارک پرداخت نمایند درغیراینصورت اقدام برای صدورپایانکارونداشتن شرایط صدورآن ولی صدور توسط شهردا ی ازمصادیق اعمال سلیقه ای نسبت به قوانین محسوب ومستندابه ماده 8قانون تخلفات اداری میتوان علیه شهرداری بدلیل مماشات بامالک قبلی اقامه دعوی نمود

     12
     3
   1. سلام
    آیا مالکی که پارکینگ اودرسند ثبت شده میتواند به فردی غدیبه که درساختمان سکونت ندارد اجاره بدهد

    61
    37
    1. فقط در صورت گرفتن اجازه کتبی از مدیریت ساختمان که البته مدیر و یا مدیران نسبت به این مجوز می بایستی نظر کلیه مالکین ساکن یا غیر ساکن را لحاظ کنند در غیر اینصورت به هیچ عنوان نمی توانید برای مثال اگر ماشین ایشان به هر دلیلی آتش بگیرد و ساختمان هم بیمه نشده باشد مالکین می توانند از مدیر یا مدیران ساختمان شکایت کرده و خسارت دریافت کنند به همین علت است که بایستی حتما اجازه امضا شده کتبی را دریافت فرمایید . به عنوان مدیر ساختمان عرض کردم نه یک حقوق دان

     3
     4
   2. سلام ساختمان ما ۴ پارکینگ برای ۴ واحد از ۸ واحد دارد
    و جلو موتورخانه ساختمان به اندازه پارک یک ماشین فضای خالی موجود هست که یکی از مالکان که دارای پارکینگ هم هست ماشینش راطوری پارک میکند که این فضای خالی در اختیارش باشد و اجازه پارک به شخص دیگر نمیدهد …با استناد به چه ماده از قانون میتوان ایشان را از این کار منع کرد و در شکایت علیه ایشان چه باید کرد

    50
    27
  2. با سلام. مالکین یک مجموعه هر کدام‌چند تا ماشین میتوانند در پارکینگ بگذارند؟ در مجموعه ۶ واحدی ما ۲ تا از مالکین هرکدام ۲ تا ماشین و یکی دیگه ۳ تا در پارکینگ گذاشته

   144
   59
   1. با سلام ،من مستأجر ساختمان 10 واحدی هستم که 14 پارکینگ دارد و هر واحدی طبق سند یک پارکینگ دارد. متراژ ها هم متفاوت است. 5 تا 80، 5 تا 110.واحدهای کوچکتردر پارکینگ های اضافی پارک می کنند.اعتراض هم که میکنم میگن شما مستأجر هستید حق اعتراض ندارید.

    30
    29
    1. سلام، بنده یک واحد آپارتمان خریدم (مجتمعی شخصی ساز که مالک هم در همان مجتمع ساکن است) ،اپارتمان داخل سند پارکینگ نداره و این موضوع برای من مهم بود، برای همین روز اول، مالک در قولنامه نوشت که حق پارک در پارکینگ را دارم.
     اما متاسفانه ایشان بعد از تنظیم سند و گرفتن تمام پول، علیرغم اینکه حای خالی در پارکینگ هست به من اجازه پارک نمی‌دهد و مدعیست بنده چوندر سند مالکیت، واحدم پارکینگ ندارد نمیتوانم استفاده کنم.

     لطفاً بفرمایید اینکع در قولنامه، ایشان صراحتا ذکر کرده حق استفاده از پارکینگ را دارم حقی برای من ایجاد می‌کند یا اینکه باید مطیع امر ایشان باشم؟

     4
     16
  3. با سلام و عرض ادب ،آیا فضای پارکینگ جای تفریح و بازی بچه های ساکنین می باشد؟وساکنین واحدهای طبقه ی اول حق اعتراض و مخالفت ندارند؟؟؟

   59
   29
   1. باسلام وتشکرازمطالب مفیدتان اگرساختمان مسکونی دارای مغازه باشدمیتوان به آنها پارکینگ اختصاص داد درصورتیکه مالکان مغازه ها ساکن ساختمان نیستند

    3
    17
  4. باسلام یک واحد اپارتمان قولنامه ای از ساختمان هشت واحد خریدم در قولنامه پارکینگ قید شده ..سازنده قسمتی از ورودی مشا رو به کس دیگه به عنوان پارکینگ اختصاصی فروخته الان برای عبور و مرور به مشکل برخوردیم .اون شخص ادعا میکنه پارکینگم اختصاصی هست وهیچ کس حق دخالت نداره.
   چکار بکنیم ما

   62
   31
   1. سلام من طبقه همکف یک آپارتمان چهار طبقه را اجاره کرده ام که همسایه روبروی درب ورودی واحد بنده پارک می‌کنه آیا میشود از طبقه همکف هم مسکونی و هم بعنوان پارکینگ استفاده کرد ?

    24
    15
  5. سلام
   تعداد واحد ساختمان ۱۱ واحد و تعداد پارکینگ ۹ عدد می باشد.
   نحوه استفاده از پارکینگ مطابق قانون به چه صورت می باشد.
   شایان ذکر است پارکینگ مشاع می باشد و مساحت واحدها متفاوت.

   45
   24
  6. سلام . ضمن تشکر از توضیحات خوبتان . ما ساکن آپارتمان ۷ واحدی هستیم که هر واحد دارای پارکینگ جدا بوده که در سند قید گردیده ولی یک قسمت کوچک از حیاط در نقشه هوایی جزو مشاعات میباشد و تعدادی از همسایه ها نسبت به گذاشتن خودرو اقوام به عنوان مهمان مینمایند که این امر موجب نارضایتی ساکنین گردیده لذا خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که ایا کار ایشان قانونی هست یا خیر؟

   48
   18
   1. سلام سوالی از خدمتتون داشتم،ممنون میشم پاسخ بدید،ما در یک ساختمان چهار واحده سکونت داریم که فقط دو تا پارکینگ دارد،که در هیچ یک از سندها مالکیت آن مشخص نشده،سه تا از واحدها متعلق به یکنفر میباشد خودش ساکن ط اول است دو وا حد دیگر رو اجاره داده،ودر اجاره نامه ها به مستاجرینش محدوده پارکینگ تعیین میکنه یعنی به هردوواحدعنوان میکنه پارکینگ دارندخودش هم ماشین شو داخل میاورد ما که مالک ط سوم هستیم اجازه استفاده از پارکینگ نمیده،همانطور که گفتم ساختمان تنها دوتا پارکینگ داردکه در هیچ سندی قید نشده آیا اجازه این کار و داره؟سپاسگزارمیشم پاسخ بدید در ضمن ما حیاط هم داریم که با ماشین خود جلوی حیاط رو هم میگیرد

    3
    21
  7. سلام سوالی از خدمتتون داشتم،ممنون میشم پاسخ بدید،ما در یک ساختمان چهار واحده سکونت داریم که فقط دو تا پارکینگ دارد،که در هیچ یک از سندها مالکیت آن مشخص نشده،سه تا از واحدها متعلق به یکنفر میباشد خودش ساکن ط اول است دو وا حد دیگر رو اجاره داده،ودر اجاره نامه ها به مستاجرینش محدوده پارکینگ تعیین میکنه یعنی به هردوواحدعنوان میکنه پارکینگ دارندخودش هم ماشین شو داخل میاورد ما که مالک ط سوم هستیم اجازه استفاده از پارکینگ نمیده،همانطور که گفتم ساختمان تنها دوتا پارکینگ داردکه در هیچ سندی قید نشده آیا اجازه این کار و داره؟سپاسگزارمیشم پاسخ بدید در ضمن ما حیاط هم داریم که با ماشین خود جلوی حیاط رو هم میگیرد

   14
   6
  8. سلام
   بنده حیاط ساختمان را که مشاع هست با رضایت تمامی ساکنین و علی الخصوص مدیرت ساختمان اجاره کرده ام و یک اجاره نامه هم در این خصوص تنظیم شده است. یکی از ساکنین موتور خود را که حق استفاده از پارکینگ را ندارد داخل پارکینگ می گذارد و مدیریت از چند روز پیش گفته است که باید موتور خود را بیرون بگذارد و این فرد از حرصش معترض شده من هم نباید ماشین خود را با وجود رضایت مدیریت داخل حیاط بگذرا تکلیف

   2
   14
  9. سلام و درود. من در اپارتمانی که زندگی میکنم در قسمت رمپ یک اتاقک وجود داره که لبنیاتی داخلشو کارگاه کرده و یک فن هم گذاشته که دائم بوی ماست میپیچیه و این اقا دائما در رفت و امد هست و شدیدا مزاحمت ایجاد کرده و به گفته خودش میگه سند دارم ولی من ندیدم، میخواستم بدونم راهی وجود داره که ثابت کنیم این اقا باید بره بیرون از رمپ؟ چون مغازش دقیقا میوفته روی همون اتاقک که بیرونه خونس و میتونه یک پله بزنه از مغازه به داخل رمپ ما. لطفا راهنمایی کنید شدیدا ما گیج شدیم

   3
   0
   1. سلام من مامور شهرداری هستم
    مشکل رو با ۱۳۷ مطرح کنید برسی میکنند و میره برای رای ماده ۱۰۰

  10. سلام.یک ملک خربداری کردم از کجا میتونم متوجه بشم پارکینگ که من دارن همونپارکینگ که در سند درج شده چون شماره گجاری ها طبق دل خواه بود چون نو ساز هست هر شخصی که زودتر اومده هر کدوم دوست داشته برداشته

   2
   2
 2. اگر قسمتی از پارکینگ بعلت زاویه دار بودن زمین تنگ و کوچک تر باشد صاحب این پارکینک میتواند از ماشین شاسی بلند استفاده کند که قسمتی از پارکینگ مجاور رو دچار مشکل کند ؟

  22
  12
  1. سلام حدود ۱۵سال است از پارکینگ من طبقه سوم استفاده میکند من ماشین ندارم ایا میتوانم شکایت کنم کرایه چند سال جای پارکینگ من ماشین همسرش را گذاشته بگیرم

   28
   24
   1. سلام
    تعداد واحد ساختمان ۱۱ واحد و تعداد پارکینگ ۹ عدد می باشد.
    نحوه استفاده از پارکینگ مطابق قانون به چه صورت می باشد.
    شایان ذکر است پارکینگ مشاع می باشد و مساحت واحدها متفاوت.

    18
    7
   2. سلام سوالی از خدمتتون داشتم،ممنون میشم پاسخ بدید،ما در یک ساختمان چهار واحده سکونت داریم که فقط دو تا پارکینگ دارد،که در هیچ یک از سندها مالکیت آن مشخص نشده،سه تا از واحدها متعلق به یکنفر میباشد خودش ساکن ط اول است دو وا حد دیگر رو اجاره داده،ودر اجاره نامه ها به مستاجرینش محدوده پارکینگ تعیین میکنه یعنی به هردوواحدعنوان میکنه پارکینگ دارندخودش هم ماشین شو داخل میاورد ما که مالک ط سوم هستیم اجازه استفاده از پارکینگ نمیده،همانطور که گفتم ساختمان تنها دوتا پارکینگ داردکه در هیچ سندی قید نشده آیا اجازه این کار و داره؟سپاسگزارمیشم پاسخ بدید در ضمن ما حیاط هم داریم که با ماشین خود جلوی حیاط رو هم میگیرد

 3. پارکینگ منزل ما مشاع هست ۹ واحد هستیم و ۴ جای پارک . ماشین همسایه ۴ ماه تکون نخورده چکار باید کرد

  26
  7
 4. آپارتمان ما جنوبی است.و فقط دو واحد از چهار واحد امتیاز پارکینگ را دارند.ما حتی برای گذاشتن دوچرخه در پارکینگ دچار مشگل هستیم.میخواستم بدانم از نظر قانونی آیا ما میتوانیم کلید در پارکینگ را داشته باشیم که بتوانیم دوچرخه فرزند خودمان را در آنجا قرار بدیم.ممنون که پاسخ میدهید.

  61
  15
  1. سلام،میخواستم بدونم اگر ساختمانی ۴واحدی فقط یک پارکینگ داشته باشد و فقط متعلق به یک واحد باشد آیا همسایگان دیگر میتوانند ریموت داشته باشند و از درب پارکینگ تردد کنند یا خیر؟

   29
   14
   1. سلام
    بنده صاحب یک واحد در طبقه آخر از آپارتمان ۲۸ واحدی هستم که هرطبقه ۴ واحد دارد
    می خواستم بدونم با توجه به اینکه آپارتمان ما در همکف و زیر زمین به تعداد همه واحد ها پارکینگ دارد و پارکینگ جز مشاعات نیست در تقسیم پارکینگ بین اعضای ساختمان چه قانون و ملاک هایی وجود دارد؟

 5. ساختمان ما جنوبی است.که حیاط در پشت ساختمان قرار داره
  ولی مالک طبقه هم کف حیاط را اخصاصی برای خودش کرده و در ورود به حیاط را قفل میزند.کجا باید شکایت خود را پیگیری کنم.

  20
  6
  1. سلام عین همین مشکل را ما داشتیم
   باید به شورای حل اختلاف(جنبه حقوقی دارد) یا دادگاه(جنبه کیفری دارد) شکایت کنی با عنوان ممانعت از حق
   (البته اگر حیاط مشاع باشد و شما نیز حقی از مشاعات دارید)
   قبلش به 110 زنگ بزنید که قفل بودن درب حیاط را صورتجلسه کند بعد برو شکایت کن.
   بهتره از درب قفل شده هم عکس و فیلم تهیه کنید

   1
   2
 6. من در ساختمان پارکینگ دارم ولی واحدی دیگر با گذاشتن موتور خود در جلوی پارکینگ من با ادعای آنکه پارکینگ جزو مشاعات است برای من ایجاد مزاحمت می نماید، آیا می توان در این مورد شکایت نمود اگر بله به کجا

  19
  9
  1. همسایه شما این حق را ندارد. شما می توانید به اتهام مزاحمت از حق از ایشان به شورای حل اختلاف شکایت کنید

   6
   1
 7. سلام ممنون از مطالب مفیدتون. من در یک اپارتمان مستاجر هستم که. همه واحدها یک پارکینگ دارند. توی حیاط جای 2 پارکینگ اضافی خالی هست. بجز من 2تا از واحدها 2ماشین دارن و میارن تو حیاط و به من میگن چون مستاجری نباید تو بیاری ما مالک هستیم میتونیم تو حیاط بزنیم. ایا این منطقی هست؟ من پیشنهاد دادم هر کس زودتر اومد دید جا خالی هست پارک کنه ولی قبول نکردن

  25
  9
  1. سلام.اپارتمان ما دو جای پارک تایید شده و به ازای هر پارکینگ یک در ورودی پارکینگ دارد و در ورودی ساکنین جدا هست پشت هر ماشین یک ماشین جا می شود که مزاحمت ایجاد می کند ما می توانیم در پارکینگ را به عنوان اختصاصی قفل کنیم که ماشین مزاحم نیاد چون گفتیم ولی بازم پارک می کنند.ممنون

   5
   3
 8. با سلام در پارکینگ ساختمان ما واحد تجاری در پارکینگ خودش اقدام به گذاشتن وسایل سوپر مارکت کرده است این مساله از مراجع قضایی پیگیری و حکم تخلیه هم گرفته شد ولی متاسفانه وی اقدام به گذاشتن وسایل در پارکینگ هم روی زمین و هم روی وانت خود می کند باید چه کار کنیم راه حل چیست

  10
  5
 9. با سلام ما در آپارتمانی زندگی می کنیم که یکی از واحدهای آن دست مستاجر است مالک آن که دو عدد پارکینگ دارد یکی را به مستاجر داده و دیگری را برای خود نگاه داشته و وقت و بی وقت به آپارتمان آمده و ماشین خود را می گذارد و بر میدارد آیا ایشان چون مالک هستند همچین حقی دارند با وجود اینکه ملک خود را اجاره داده اند به ساختمان ورود کنند و مزاحم ساکنین بشوند و ماشین شان را بگذارند

  24
  11
 10. سلام. آپارتمان 5واحدی که همکف پارکینگ نداره وطبقه اول ودوم 150متری وطیقه سوم2واحد75متری. آیا میشود منکه زیربنای بیشتری دارم 2ماشین پارک کنم.جای پارک هست ولی همسایه های 75متری میگن شما هم حق بیشتر از یک ماشین را نداری

  7
  6
  1. باسلام و وقت بخیر ، بنظربنده کسی که واحدش دوبرابره واحدهای کوچک است بدلیل داشتنه دوبرابرزمین ومشاعات و پرداخت دوبرابری هزینه هاپارکینگ اضافه بایدبین آنهاتقسیم و یاسندبخورد
   منطق این را میگوید ، آرزوی آرامش وجدان برایتان دارم .باسپاس

   5
   3
   1. باسلام.اپارتمان ما ۱۰ واحدی که ۴واحد پارکینگ درسنددارند‌اماجالب اینه که ۵واحد پارکینگ‌مشاعی در سنددارند .وقتی مااینجارووخریدیم سایرهمسایگان توافقی و سند مشاعی داشتند.
    الان ما ناراضی هستیم و اینکه حیات جزمشاعاته اما اونها پارکینگ استفاده میکنند .چطور میتونیم اعتراض و مشاعات رو پس بگیریم .
    سپاس از شما

    6
    7
    1. سلام.ساختمان ما دارای دوپارکینگ هست یه پارکینگ اصلی که واحدماست و دومی پارکینگ مزاحم که درسندهم قیدشده واسه طبقه دوم ولی طبقه دوم چندوقت پیش کلید به طبقه سومی داده که ماشینش رو بزاره بدون هماهنگی بابنده.ایاپارکینگ مزاحم میتونه بدون هماهنگی پارکینگ اصلی اجاره بده؟البته ناگفته نمونه هیچ مدرک اجاره ایی هم نداشتن وفقط زبونی میگفتن اینکارو کردن که من مخالف بودم ایامیتونن اینکارو بکنن بدون اجازه پارکینک اصلی.اخه همون همسایه طبقه سوم چندبارجلو درب گذاشته تااومده برداره بیست دقیقه طول کشیده دیرمحل کارم رسیدم که مطمینم با اجازه دادن من هر روز دردسر دیررسیدن به محل کار دارم.یعنی پارکینگ مزاحم که
     جلوی ماشین پارکینگ اصلی پارک میکنه میتونه بدون هماهنگ کردن با پارکینگ اصلی وبدون رضایت بنده اجاره بده؟؟ممنون میشم پاسخگو باشید..وراه حلی برای رفع مشکلم بدین.خدا خیرتون بده توروخدا حتما پاسخ بدین تا بدونم چطور ازاین مشکل رها بشم…مرسی

 11. سلام خسته نباشید خونه ما دو طبقه مشترک هست و در سند قید شده ۳۸متر پارکینگ اختصاصی ،ایا میتونیم در پارکینگ اختصاصی خودمون یه اتاق بسازیم؟ایا احتیاج به اجازه مالک طبقه دیگر داریم یا مجوز از شهرداری؟مالک طبقه میگه حق ندارید بسازید درصورتی ک پارکینگ ما اصلا ربطی به طبقه دوم نداره و محل رفت و امد هم محسوب نمشه

  10
  7
 12. سوال .
  ایا مالک واحدی از اپارتمان می تواند پارکینگ قانونی خود را بعلت عدم نیاز بدان به شخصی که غیر ساکن در ان مجتمع است واگذار نماید ، اعم از این که اجاره دریافت کند و یا نکند .
  و یا با اظهار براینکه رابطه نسبتی یا اشنائی با استفاده کننده دارد .
  متشکرم
  بخصوص که دیگر ساکنان موافق این واگذاری نباشند

  13
  4
  1. سلام
   تقریبا مطمئن هستم که ایشان پارکینگ خود را در اختیار فقط می تواند به یکی از ساکنین همان ساختمان قرار دهد نه فردی که در آنجا سکونت ندارد
   میتوانید شکایت کنید.
   بازهم اگه شک دارید از یک وکیل سوال کنید

   4
   1
 13. سلام
  من واحدی رو خریداری کردم که پارکینگ اختصاصی دارد و همچنین در جداگانه که از در بجای درب ورودی ساختمان استفاده میشود که باعث شده همسایه ها اعتراض به نداشتن پارکینگ میکنند و استفاده کردن از درب را برای من غیر قانونی میدانند
  حتی پارکینگ هم در سند ثبت شده و هم در تفکیکی پارکینگها
  چه کاری باید انجام بدم ؟
  با تشکر

  8
  3
  1. باسلام وخسته نباشید بنده طبقه دوم یک آپارتمان ۴واحدی هستم که دو واحد پارکینگ داریم البته یکی مزاحم که طبقه اول ملک خود را اجاره داده ولی از پارکینگ خودت مالک استفاده میکنند درصورتی که ایشان در جای دیگری سکونت دارن در ضمن پارکینگ ایشان مزاحم هم هست یعنی زمانی که ماشین پارک کنه دیگر نمیشود ماشین ببری داخل وچون خودم ایشان هم در ساختمان حضور ندارد مشگل ساز شده هرچی هم بهش میگیم انگار نه انگار راه قانونی را میخواستم بدونم با تشکر

 14. سلام و عرض ادب،ملک بنده در سند پارکینگ دارد ولی مکان دقیق آنرا نمیدانم موقعیت دقیق آنرا در فضای موجود چگونه میتوان پیدا کرد ،

   1. سلام.من توی ساختمونی زندگی میکنم که پارکینگ مشاع داره،ولی ماشین ندارم،همه هزینه هایی هم که مربوط به پارکینگ میشه رو پرداخت میکنم،هر موقع که مهمون میاد میخواد ماشینش رو بزنه پارکینگ همسایه ها نمیذارن،میگن مهمون اجازه نداره ماشین بذاره ،شما میشه راهنمایی کنید که چیکار کنم،که حق و حقوق من تباه نشه

 15. سلام و عرض ادب سند بنده پارکینگ دارد ولی موقعیت دقیق آنرا نمیدانم چگونه میتونم جایگاهشو پیدا کنم

  6
  3
 16. سلام وقت تون بخیر ما سال ۹۳ ملکی رو با پارکینگ اختصاصی خریدیم که هنوز پایان کار نداشت چند روز پیش سند زدیم و متوجه شدیم پارکینگ مزاحم در سند نوشته شده .ما ۴ واحد هستیم که ۴ عدد هم پارکینگ داریم ولی چون اندازه طبق قوانین شهرداری رعایت نشده یکی از پارکینگ ها مزاحم حساب میشود درضمن در قولنامه ما واحد ۳ پارکینگ ۳ بود ولی الان پارکینگ دو مزاحم را به ما دادن.مالک دو واحد را سند زده دو واحد را هنوز سند نزده.میخواستم بدونم ما الان باید چیکار کنیم .تا بتونیم حقمونو بگیریم.با تشکر

  4
  1
  1. باسلام طبق قراردادبه علت اینکه صریح اشاره شده به پارکینگ غیرمزاحم میبایست به خریدارپارکینگ غیرمزاحم تحویل داده شودودرصورت عدم تعهدبه متن قراردادازطریق شورای حل اختلاف میتوان شکایت نمود

 17. سلام
  باعرض پوزش
  مجتمع ما ۸ واحد دارد با ۴ پارکینگ اختصاصی
  و دو رمپ ورودی و خروجی که یکی از رمپها بسته شده و از یک رمپ ورود و خروج میکنند
  آیا در محل بلا استفاده می شود خودرو پارک کرد از نظر قانون مشکلی ندارد و آن فضا جزء مشاعات ساختمان محسوب می شود؟
  و یا مالکان پارکینگ اختصاصی می توانند درب پارکینگ رو قفل بزن فقط برای استفاده ۴ مالک؟

  6
  3
 18. سلام، من در آپارتمان قولنامه ای زندگی میکنم و دارای پارکینگ اختصاصی که مجزااز پارکینگ عمومی هست و بین آن دیوار کشیده شده، و هیچ ماشینی در پارکینگ عمومی حق پارک ندارم، الان دارن پارکینگ سنگ میکنن با توجه به اینکه من فقط جهت رفت آمد از پارکینگ عبور میکنم آیا باید تمام پول هر واحد پرداخت کنم یا درصدی از سهم هر واحد؟

  1
  4
 19. با سلام.من توی آپارتمان 8واحدی واحد 7 هستم کلا آپارتمان 7 پارکینگ داره.چجوری بفهمم کدوم پارکینگ منه؟توی سند هم قید شده

  1. سلام برید ثبت اسناد درخواست نقشه تفکیکی بدید براتون کاملا مشخص میکنه از انباری پارکینگ و تمامی مشاعات

 20. سلام.بنده سال گذشته یک اپارتمان پیش خرید کردم که قرار داد ان‌دستی بین هم نوشته شد وتاریخ تحوبل ان ۴ماهه بود ولی تاریخ در قرار داد قید نشده ولی تاریخ محضر معین شد .
  ولی فردشنده بعد از ۷ ماه تاخیر واحد را تحویل داد .در قرارداد پارکینگ هم لحاظ شده ولی بعد از تحویل پارکینگ‌مزاحم به بنده تحمیل شده ایا قانون به من حق میدهد بابت این که در قرارداد کلمه غیر مزاحم‌ را قید نکردم .باتشکر

  5
  1
 21. سلام .بنده در یک اپارتمان سه طبقه زندگی میکنم در طبقه سوم سکونت دارم . که اب فاضلاب در طبقه همکف یکبار بالا امده حالا طبقه همکف هر ماه چاه را تخلیه میکنه به دلیل ترس بالا امدن ایشان اجازه هر ماه تخلیه را دارند؟ ان دونفر ماهی یکبار در ساختمان می ایند و ادعای تخلیه بر گردن بنده گذاشته طبق فیش اب که ناودان ها و اب های زیر زمینی به دلیل کوهستانی بودن منطقه زود به زود بالا می اید میگه شما باید تخلیه کنی و میگه اگه اتفاقی افتاد شما مقصری ؟ میتونه همچین ادعایی داشته باشه و هر ماه تخلیه کنه ؟

  4
  2
 22. سلام
  ما در آپارتمانی ساکن هستیم که کلا ۲۳ واحده
  سازنده از ۲۳ واحد به ۲۰ واحد پارکینگ فروخته
  شهرداری هم در پایان کار تعداد ۱۶ پارکینگ رو تایید و جریمه ۷ پارکینگ رو گرفته.
  حالا سازنده ۴ تا پارکینگ بیشتر به ساکنین فروخته.
  الان بخاطر این مسئله نمیتونه سند بده چون باید ۴ نفر از ساکنین پارکینگ شونو بفروشن به سازنده تا در سند اونا بدون پارکینگ درج بشه.
  میشه با رضایت کل ساکنین به اون ۴ واحدی که پارکینگ شونو به سازنده میفروشن تعهد محضری داد که از مشاعات برای پارک ماشین استفاده کنن یا نه؟
  لطفا دقیق راهنمایی کنید. ممنون و ساسگزار
  زنجان . محله سبزه میدان

 23. سلام
  چهارواحدیم و دو پارکینگ ولی سه خودرو!. من نه پارکینگ دارم نه ماشین. ولی مسیر آمدورفتم از پارکینگ است. همچنین فضایی برای بازکردن درب انبار و جابجا کردن اثاثیه آن لازم است اما خودروی سوم که مالکش پارکینگ ندارد مزاحم است. مواقعی هم، با گذاشتن موتور، مانع رفت وآمدم میشوند. آیا حق استفاده از مشاعات پارکینگ را ندارم! ضمنا آیا پاگرد پشت بام و زیرپله جزو مشاعات است؟

  2
  3
 24. علاوه بر پارکینگ های اختصاصی هر واحد دو پارکینگ به صورت مشاع وجود دارد که ساکنین از آن استفاده میکنند
  این امکان وجود دارد که مالک یکی از واحد ها با اعلام نارضایتی از استفاده از پارکینگ های مشاع مانع استفاده از آنها شود؟

  11
 25. سلام
  آپارتمان ما ٩ واحد هست كه فقط ٧ واحد داراي پاركينگ در سند هستند.
  ولي هر ٩ واحد داراي خودرو هستند.
  كه ٢ خودرويي كه پاركينگ ندارند در حياط مجتمع پارك ميكنند.سوالي كه اينجا مطرح هست اينه كه حق تقدم براي پارك با آن دو مالك خودروست يا با مهمان؟
  و اينكه در قسمتي جلوي درب آسانسور كه قسمتي مسقف هست آيا بدون مزاحمت در رفت و آمد ماشيني حق پارك دارد؟

 26. سلام،درقرارداد اجاره ملک قیدشده واحدپارکینگ دارد اما پس ازمدتی متوجه شدم واحدمن پارکینگ ندارد ومالک بدون اجازه پارکینگ واحددیگری رابه من داده و درحال حاضرمالک پارکینگ اجازه پارک نمیدهد،تکلیف چیست میتونم از موجرشکایت کنم

 27. سلام وقت بخیر
  بنده در ساختمان ده واحدی زندگی میکنم همه ی اهالی پارکینگ دارند بغیر ار واحد بنده که به همسایه تجاری بغیر از اهالی ساختمان فروخته و ایشان هم به یکی از اهالی ساختمان که دو ماشین دارد اجاره داده است.
  آیا این از نظر حقوقی درست است؟
  لطفا راهنمایی کنید؟

  1. سلام
   من مالک یک واحد آپارتمان از ۱۲ واحد هستم که پارکینگم مزاحم دارد که واحد پشت سر من آن را اجاره داده است و مستاجر خیلی اذیت میکند و ماشینش را جا به جا نمی کند که من ماشین خود را در قسمت پارکینگ خود پارک کنم ایا ماده قانونی هست که به ان استناد کرد

 28. سلام.
  آیا پارک ماشین در پشت پنجره آپارتمان دیگر بدون اجازه در مجتمع مسکونی که حیاط بزرگ داره و پارکینگ سندی کسی ندارد مجاز هست؟

  2
  2
  1. سلام بنده یه اپارتمانی خریداری کردم که روز خرید پارکینگ مقابل درب ورودی روبه من نشون دادن وبعداز۶ماه که نقل مکان کردوساکن شدم پارکینگ بغلی رو به من دادن ومن معترض که شدم فروشنده یه نقشه به من داد ولی بعدا که پیگیری کردم دیدم فتوشاپه.طبق راهنمایی ها رفتم صورت مجلسی تفکیکی ملک رو گرفتم که طبق ان پارکینگ من ددست مقابل درب ورودی بوده ولی الان همسایه قبول نمیکند وبه من گفته برو شکایت کن من کجا باید برم وشکایت کنم یا من پارک کنم در محل مورد نظر بهش بگم توبروشکایت کن؟؟ممنون از راهنماییتون

 29. سلام من تو اپارتمان ۷ واحدی زنگی میکنم که یه واحد برای خودم هست و پارکینگ ندارم .یکی از همسایه ها حق اجاز پارک موتور سیکلت هم نمیدهد برای همین پارکینگ یکی از طبقات اجاره کردم اما باز اون اقا میگه حق نداری اجاره کنی یا اون مالک اجاره بده .من یه روکش صندلی ماشینم تو پارکینگ عوض کردم امده میگه اینجا شده تغمیر گاه.حق با کیست میخوام از این اق شکایت کنم

  5
  1
 30. عباس
  سلام ساختمان ما 14 واحد و دارای 14 پارکینگ در دو طبقه مجزا با دو در پارکینگ مجزا( 7 پارکینگ بالا و 7 پارکینگ پایین ) با توجه به وضعیت پارکینگ ها بعضی واحدها میتواند دو خودرو در محل پارکینگ خود پارک کنند و همچنین برخی واحد ها میتوانند بدون مزاحم دو خودرو پارک کنند .
  1-یا این واحدها میتوانند دو خودرو پارک نمایند ؟و نیاز است از تمامی واحدهای ساختمان رضایت گرفته شود ؟یا فقط از مالک پارکینگ کناری با هم تعامل داشته باشند ؟
  2-آیا واحدهای که در طبقه پایین دارای پارکینگ هستندمیتواند درخواست کنند ریموت پارکینگ طبقات بالا را جهت تردد با خودرو را داشته باشند ؟
  با تشکر و سپاس فراوان

  5
  8
 31. با سلام
  بنده در کرج زندگی می کنم ( گلشهر کرج ) پارکینگ و حیاط ساختمان به تعداد واحدها جا برای پارک خودرو دارند ( ساختمان قولنامه ای می باشد) . مشکلی که داریم این است که تعدادی از همسایه ها بدون اجازه خودرو مهمانان خودرو را به داخل ساختمان می آورند و جای بقیه را می گیرند. می خواستم بدونم کسی از عزیزان اطلاعی در خصوص قانون این موضوع دارد. قانونی برای استفاده پارکینگ مشاع در ساختمانهای قولنامه ای وجود دارد؟؟

 32. باسلام / بنده در برجی تازه ساز یک واحد آپارتمان خریده ام که در زمان عقد قرارداد فروشنده اعلام نمود که فضای پارکینگ مشاع است و هیچیک از واحدها پارکینگ سندی ندارند . در قرارداد فیمابین سازنده و خریدارن هیچ اشاره ای به پارکینگ نشده ولی شفاهاً به تمامی خریداران گفته شده که پارکینگ مشاع و برای همه جا هست ، خریداران به زعم اینکه علی الاصول باید به تعداد واحدها فضای پارکینگ هم وجود داشته باشد توجه به جزئیات ننمودند و امروز که همه ساکن شده اند مشکل پارکینگ دارند . این برج دارای 460 واحد مسکونی و فضای پارکینگ آن گنجایش فقط 229 ماشین را دارد و از طرفی قرار است تعدادی از این پارکینگها را هم سازنده بنام خود و شریکش سند بزند . ساختمان در حال پیگیری پایان کار و متعاقبا صدور اسناد است . لطفاً راهنمایی بفرمایید به چه طریق ممکن خریداران برای استفاده از پارکینگ باید برنامه ریزی داشته باشند تا با مشکل جدی مواجه نشوند؟ آیا در اینخصوص قوانینی وجود دارد تا بتوان بر اساس آن کار را مدیریت کرد؟.

  1
  2
 33. باسلام و خسته نباشید
  لطفا راهنمایی بفرمایید، در یک آپارتمان شش طبقه‌ی ۲۴ واحدی(مسکن مهر)، که نسبت به مساحت آپارتمان، تعداد پارکینگ‌ها کمتر از تعداد واحدهاست، پارکینگ‌ها چگونه تقسیم می‌شوند؟
  باتشکر

 34. سلام. واحدی را در یک برج که داری ۲ طبقه پارگینگ و یک طبقه لابی و ۱۲ طبقه روی لابی پیش خرید کردم که قرار است ۲ سال دیگه تحویل بدهند. ۲ تا سوال دارم. یک اینکه در قرار دار پیش فروش واحدها حرفی از پارکینگ و انباری زده نشده و فقط شفاهن گفتن که پارگبنگ و انباری دارد.. اما حالا سازنده میگه باید بدای پارگینگ و حتی انباری مبلغی را پرداخت کنیم.ایا حق گرفتن پول از ما دارد؟ و سوال بعدی اینکه این برج کلا ۱۳ طبقه روی زمین داشته اما الان کردنش ۱۵ طبقه روی زمین و روف گاردنی را که قولش را به خریداران داده بوده کنسل کرده که بتونه پنت هاوس درست کنه.. ایا با داستن جواز تا ۲۰ طبقه میتونسه این کار را بکنه. لطف کمکم کنید.متشکرم

 35. محمودی
  بادرود و وقت بخیر. در یک مجتمع آپارتمانی ده واحدی در 5 طبقه + یک طبقه پارکینگ, یک قسمت مشاع در طبقه پارکینگ وجود دارد که طبق ماده 6 قانون تملک آپارتمان ها توسط هیئت مدیره به یکی از واحدها که پارکینگ ندارد اجاره داده شده است. آیا در این فرایند و با توجه به ماده 6 قانون تملک آپارتمانها منع قانونی وجود دارد؟ باید متذکر شوم که قبل از اجاره از 8 مالک واحدها نسبت به اجاره آن قسمت کتبا”نظر موافق گرفته شده. این سئوال باین دلیل عنوان شده که یکی از دو واحدی که نظر خود را اعلام نکرده بودند الآن که اجاره نامه امضا شده , نظر منفی خودرا اعلام داشته اند. ممنون میشوم جواب سئوالم را پاسخ بدهید. متشکر.

  2
  1
 36. اگر پارکینگ روبروی انباریها باشد ونتوان از انباریها استفاده کرد(۳انباری ) ایا این پارکینگ قانونی میباشد؟برای برطرف کردن این پارکینگ مزاحم چه پیشنهادی دارید!باتشکر

 37. باسلام ما تصمیم به فروش کلی اپارمانمون داریم و از ۱۲ واحد ۸ واحد دارای پارکینگ هستند ایا موقع فروش میتوانیم سهم پارکینگ اون ۴ واحد رو از پولی که میگیرند کسر کنیم

 38. سلام و خسته نباشيد اگر همسايه اي در جاي پارك خود پارك نكند و مزاحمت واسه همسايه اي ايجاد كند و با جلسه مدير ساختمون اين مشكل حل نشود و رعايت نكند بايد به كجا شكايت كرد؟

 39. با سلام آپارتمان ۴ طبقه ۴ واحد صاحب آپارتمان دو واحد شو فروخته به ما یه نفر دیگه انبار وپاکینگ در قولنامه مشاعه الآن انباری داده به ما که طبقه اول هستیم که تمام لوله های فاضلاب از آن عبور کرده و پارکینگ راهم به میل خودش شماره گذاری کرده ایا این درسته اعلام کرده چون ساختمان رو من درست کردم خودم هم پارکینگ وانباری رو تقسیم میکنم آیا حق این کار رو داره

 40. سلام مطالبی که به عنوان قانون مدنی یا تملک اپارتمان بیان کردید 100در100درسته ودرآیین نامه ها است؟؟؟؟؟

 41. با سلام .بنده در یک اپارتمان سه طبقه زندگی میکنم واحد 2 را خریداری کردم یکی از واحد ها سازنده ودر واقع صاحب اصلی این سه واحد بوده در حال حاضر واحد یک و در کنار ان یک واحد تجار نیز دارد .از حیاط بصورت اختصاصی استفاده میکنه و دیوار مشترک حیاط و مغازه را تخریب کرده و در واقع از حیاط نیز برای کسب در امد استفاده میکند و برای حیاط هنوز دری باز نکرده فقط شخصی استفاده میکند و همچنین سه پارکینگ این واحد ها مشاع هستند ویک قسمت از پارینگ را نیز با همان مغازه برای کسب در امد استفاده میکند .لطفا راهنمای کنید به چه صورت اقدام کنیم .ضمنا برای هیچ یک از موارد بالا با صاحبان واحد ها مشورت نکرده .ممنون از لطف شما

 42. با سلام چنانچه در پایان کار ساختمان پارکینگ باشد ولی مالکین در موقع خرید در قولنامه ها از پارکیگ وانباری اسمی برده نشود ایا پارکینگ به خریداران تعلق میگیرد یا مالک میتواند تغییر کاربری برای پارکینگ بگیرد ضمن اینکه مالک فعلی بعداز مالکینقسمت از ساختمان را خریده

 43. سلام بنده پارکینگ ندارم و همسایه ها پارکینگ را بازسازی کرده اند و بابت بازسازی کلی فضای پارکینگ از من هم هزینه میخواهند آیا به من تعلق میگیرد یا خیر؟

 44. سلام خريدپاركينگى به عنوان پاركينگ مزاحم كه جلوى پاركينگ خودمان است وفقط براى واحدخودمان مزاحم محسوب ميشود،آيانيازبه گرفتن رضايت ازتمام ساكنين ساختمان است؟

 45. سلام پارکینگ بنده غیر مسقف است اگر بخواهم سقف بزنم نیاز به تاییده هیت مدیره دارم یا نه

 46. صمن سلام میخواستم ببینم پارگینگ ما بغل درب انباری ها میباشد .فاصله قانونی پارک ماشین بغل انباری ها حد اقل چقدر است چون اگر ما فاصله را زیاد کنم مزاحم پارکینگ بغل میشویم و اگر کم کنیم خودمون نمیتوانیم پیاده شویم میخواستم ببینم حد اقل فاصله چقدر است
  ممنون

 47. با سلام
  بنده ملک پارکینگ ندارم اما موتوری دارم آیا میتوانم در قسمت مشاعات موتور را بگذارم؟
  ساختمان ما دو تا ماشین جا نمیشود و از هر کدام دو تا موتور را در مشاعات گذاشتن و بما گفتن موتور نگذارین؟
  تکلیف ما چه میشود؟

 48. با سلام
  یک واحد از ساختمان ۶ طبقه ۱۲ واحدی خریداری کردم که در اثر اشتباه محاسباتی یک پارکینگ در زیر زمین کم امده و پول یک پارکینگ به شهرداری پرداخت شده و شهرداری اعلام کرده که داخل حیات یک گوشه از حیات پارکینگ این واحد باشد و صاحب ملک میتواند پارک کند ، ایا بنده میتوانم در یک گوشه حیات سایبان نصب کنم و بصورت پارکینگ اختصاصی ازش استفاده کنم ؟
  فرزاد نژاد خراسانی
  ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

 49. سلام وقت بخیر . ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا عاجز موندم
  بنده ساکن آپارتمانی هستم که با یکی از همسایه ها برسر پارکینگ به اختلاف خوردم . پارکینگ هردوی ما کنار یکدیگر و در یک خط مستقیمه. حتی کارشناس از خود دادگستری آوردم و حریم رو مشخص کرده ولی باز هم یا مقداری توی لاین من پارک میکنه یا موقع سوار و پیاده شدن از قصد و محکم درب ماشینشو به ماشین من میکوبه فیلم همه کارهاش موجوده ( ماشین اون مدل پایین و ماشین بنده صفر میباشد)‌. ساختمان ما کلا ۳ تا پارکینگ داره که یکی از اونها با ما فاصله داره خلوته . اندازه دیوار تا دیواری که پارکینگ ما و همسایمون هست ۴متر و ۶۸ سانتیمتر و طبق نظر کارشناس نصف این اندازه متعلق به بنده برای پارک کردن و باز و بسته کردن درب خودرو بدون برخورد با پارکینگ کناری میباشد
  . حالا سوال من اینه که بنده میتونم بین دو پارکینگ و در قسمت پارکینگ خودم ( در حریم اختصاصی خودم ) مانعی نرده ای بذارم؟ طولش ۳متر و ۲۰ سانت در ارتفاع ۱متر و ۳۰ سانتیمتر . طوری که این مانع مزاحم هیچکدام از اهالی ساختمان نباشد حتی هنگام پارک کردن نباشه و حای در نور پارکینگ هم خللی به وجود نیاره ؟
  آیا همچین مانعی از نظر قانون میتونم بزارم ؟
  اگر قانون اجازه رو میده آیا برخورد خودرو همسایه با آن قایده اقدام محسوب میشه ؟
  خواهش می کنم کمک کنید از هرجا پرسیدم اطلاع نداشتن ؟
  اگر میتوانم این کارو بکنم ممنون میشم تبصره و ماده را هم ذکر کنید که در صورت لزوم ازش استفاده کنم . واقعا ممنون

 50. سلام وقت بخیر . ممنون میشم راهنمایی کنید واقعا عاجز موندم. از هر مشاور،وکیل حتی از دادگاه هم پرسیدم همه گفتند اطلاع نداریم .
  بنده ساکن آپارتمانی هستم که با یکی از همسایه ها برسر پارکینگ به اختلاف خوردم . پارکینگ هردوی ما کنار یکدیگر و در یک خط مستقیمه. حتی با تامین دلیل از شورای حل اختلاف کارشناس از خود دادگستری آوردم و حریم رو مشخص کرده ولی باز هم یا مقداری توی لاین من پارک میکنه یا موقع سوار و پیاده شدن از قصد و محکم درب ماشینشو به ماشین من میکوبه فیلم همه کارهاش موجوده ( ماشین اون مدل پایین و ماشین بنده صفر کیلومتر میباشد)‌. حتی بین دو خودرو کارتن گداستم که ماشین من آسیب نبینه ولی کارتن رو به زیر میندازه و میره روی اون پارک میکنه .ساختمان ما کلا ۳ تا پارکینگ داره که یکی از پارکینگها با پارکینگ ما فاصله داره . اندازه دیوار تا دیواری که پارکینگ ما و همسایمون هست ۴متر و ۶۸ سانتیمتر و طبق نظر کارشناس نصف این اندازه متعلق به خواهان (بنده) برای پارک کردن و باز و بسته کردن درب خودرو بدون برخورد با خودرو مجاور میباشد
  . حالا سوال من اینه که بنده میتونم بین در پارکینگ و در قسمت پارکینگ خودم ( در حریم اختصاصی خودم ) مانعی نرده ای بذارم؟ در قسمت تعریفی شده خودم طبق نظر کارشناس و به هیچ عنوان در حریم پارکینگ همسایه وارد نشم . طولش ۳متر و ۲۰ سانت در ارتفاع ۱متر و ۳۰ سانتیمتر . طوری که این مانع مزاحمتی برای پارک کردن اهالی ساختمان نداشته باشه و مزاحم دسترسی به انباری و مشاعات نباشد حتی در نور پارکینگ هم خللی به وجود نیاره ؟
  آیا همچین مانعی رو از نظر قانون میتونم بزارم ؟
  اگر قانون اجازه رو میده آیا برخورد خودرو همسایه با آن قایده اقدام محسوب میشه ؟
  خواهش می کنم کمک کنید از هرجا پرسیدم اطلاع نداشتن ؟
  اگر میتونم این کارو بکنم ممنون میشم تبصره و ماده را هم ذکر کنید که در صورت لزوم ازش استفاده کنم . واقعا ممنون میشم راهنماییم کنید بخدا گرفتار شدم

 51. سلام،ما ۸ واحد هستیم که ۶ واحد،دارای سند پار‌کینگی،ایا ادن دو واحد میتوانتد داخل پار‌کینگ پارک کنند یا خیر؟ اگه یکی از همسایه ها اجازه بده پشت ماشینش پارک‌کنن ،بفیه میتونن معترض باشن یا خیر؟

  1
  1
 52. با سلام من پارکینگ نداریم خواستم بدونم که در قسمت مشاعات پارکینگ میتونم موتورم را پارک کنم
  ۳نفری که حق پارکینگ دارند اجازه گذاشتن موتور و حتی دوچرخه را به ما نمیدهند و میگن که تمار پارکینگ برای ما است.

  3
  1
 53. سلام خسته نباشید
  آیا کسی که وانت بار دار می توان ماشین خود را در پارکینگ مشاع بگذار

  1
  1
  1. سلام.من توی یک مجتمع ۲۰ واحده زندگی می کنم.طبق قانون جهت شماره گذاری پارکینگ از آخرین طبقه شروع میکنند.مجتمع ما یک پارکینگ زیرین دارد و یک همکف.باتوجه به اینکه من واحد ۱۳ هستم اما توی سند اولین پارکینگ زیرین را برای من مشخص کرده.حال تکلیف چیست.

 54. سلام
  مجتمع ما دارادی 24 واحد می باشد که هر 24 واحد دارای پارکینگ وانباری میباشند.در افراز نامه هم دقیقا 24 پارکینگ و انباری قید شده است ولی در سند پارکینگ و انباری قید نشده است برای اصلاح سند چه اقدامی باید صورت گیرد.

  1. سلام
   سوالی دارم
   من یک واحد آپارتمان دارم و پارکینگ که داخل سند قید شده سوالم اینکه پارکینگ من قابلت گذاشتن ۲ خودرو پشت سر هم بدون مزاحمت برای تردد باقی ساکنان ولی مدیر ساختمان دایم اعتراض میکنه
   چکار باید کنم

   4
   6
 55. درود بر شما
  آیا کسانی که پارکینگ ندارند میتوانند از پرداخت هزینه های قسمت پارکینگ مانند رنگ و تعمیرات به علت نداشتن پارکینگ اختصاصی سرباز زنند؟
  با سپاس

  8
  3
  1. سلام خسته نباشید ممنون میشم پاسخ بدید به سوالم.ما در یه آپارتمان ۶واحده زندگی میکنیم در قسمت پارکینگ ما دو ماشین پشت سر هم قرار میگیرند.ماشین ما در جلو قرار گرفته.یک فضای خالی هم بین دو ستون جلوی راه پله وجود داره ماشین.ماشین عقبیه ما میگه دو ماه دوماه باید هرکی ماشینشو ینی بین ما و ایشون بزاره وسط منم آوردن و بردن ماشین در وسط برام سخته بهشون گفتیم سند پارکینگ ما همینجاس وسط نمیزاریم میگه اشکال نداره ولی شبو نصف شب زنگ زدم ک ماشینتونو بردارید ناراحت نشید.نکته اینه که تو این مدت اصلا پیش نیومده که نصف شب زنگ خونمونو بزنه که ماشین جابه جا کنید و الان داره از روی لجبازی این حرفو میزنه.مبخوام بدونم ایا این اجازه رو داره که نصف شبم زنگ مارو بزنه که ماشینشو جابه جا کنه؟اصلا چنین حقی میده قانون بهش؟به چه صورته

 56. باسلام.
  ساختمان ما ۸ واحد هست. سه واحد پارکینگ ندارن. ۵ واحد دیگه پارکینگ تو سند قید شده.
  چون واحدهای فاقد پارکینگ بعضی مواقع ماشین می اوردن تو پارکینگ. برای در پارکینگ قفل گذاشتیم کلید رو به کسایی که پارکینگ ندارن ندادیم. حالا مدعی هستن که کار ما غیر قانونی هست. و پارکینگ مشاعات محصوب میشه

 57. سلام، ضمن تشکر، مالک 8 واحد آپارتمان هستیم که با یک سازنده مشارکت ساخت کردیم الان 12 واحد ساخته شده که 4 واحد مال سازنده و 8 واحد مال مالکین میباشد. اما 13 پارکینگ در طبقه همکف و منفی 1 بنا شده است. 5 پارکینگ را سازنده برداشته است. فعلا مشکل تخصیص 8 پارکینگ به ما مالکین می باشد. از این 8 پارکینگ 4 تاش همکف بوده و موقعیت عالی داره و 4 تا در طبقه منفی 1 هستند. الان بین ما اختلاف است که چه کسی کدام پارکینگ را بردارد. برخی میگویند ما حتما باید همکف باشیم. راه حل قانونی چیست؟ سپاس

 58. با سلام من در یک اپارتمان زندگی میکنم و مستاجر هستم و پارکینگ دارم ولی ماشین ندارم اما پدر خانمم ماشینش توی پارکینگ من میزاره مدیر ساختمان میگه فقط من میتونم ماشین خودمو بزارم پدر خانمم نمیتونه آیا حرفشان قانونی هست؟

 59. سلام وقتتون بخیر
  یک ساختمان ۶واحده ۲نبش هستیم، ۶درب پارکینگ و یک درب تردد عمومی وجود دارد…

  ملک دو طرفه بوده و انتظار دارند درب پارکینگ عمومی استفاده شود.

  بنده درب پارکینگ خود را جک گذاشته ام جهت راحتی عبور و مرور خودرو، آیا کار غیر قانونی انجام داده ام؟ و در مشاعات تصرف کرده ام؟

  1
  1
 60. ما موقع خرید آپارتمان به صورت شفاهی گفته شد که میتوانیم مزاحم ماشین خودمون ماشین بزاریم پارکینگ نه مزاحم راه پله است و نه درب ورودی پارکینگ همسایه هم طبقه پایین هست ایشون مشکل داره و میگه مزاحم خودتون هم ماشین نزارید و میگه تو قسمت ای که ما ماشین دوم میزاریم جای دوچرخه درست کنیم این حرف درسته؟

 61. سلام توی کوچه ای که فقط یک خانه موجوده حق پارک طبق ضوابط شهرداری با کیست

 62. با سلام
  اگر در قسمتی از فضای مختص پارکینگ که فضای کافی برای پارک ۳ اتومبیل وجود دارد و طبق سند جای ۲ اتومبیل میباشد ۳ اتومبیل پارک شود (البته با توافق مالکین ۲ پارکینگ دیگر ) آیا مالکین دیگر میتوانند حقی در این زمینه داشته باشند؟
  با تشکر

  3
  1
 63. با سلام
  درسند واحد ما متراژ پارکینگ رو نوشته ولی حدودآن که مشخص میکنه کجا قرار داره رو نوشته مابقی به دفتر املاک
  میخواستم بدونم از کجا میشه فهمید پارکینگ ما کجا قرار داره

 64. سلام ببخشيد ما درسند يك پاركينگ داريم ولي جايمان طوري هست كه دو ماشين پشت سر هم مي شود پارك كرد جايمان كنار ديوار هست و در وسط نيست كه مزاحمت براي عبورو مرور ديگران باشد آيا مي توانيم دو ماشين پارك كنيم ؟

  2
  2
  1. سلام من سال95 آپارتمان قولنامه ای خریدا ی نمودم باپارکینگ اختصاصی حال همسایگان شاکی هستند که این مجتمع پارکینگ اختصاصی نداردومزاحمت ایجادمیکنندتکلیف بنده چیست؟ درقولنامه هم پارکینگ اختصاصی ومحل آن مشخص شده

 65. سلام ساختمان به صورت شرقی غربی و هشت واحد است و پارکینگ از وسط نطف شده برای شماره گذاری به چه صورت عمل کنیم ممنون میشم جواب بدین؟

 66. سلام.ممنون میشم جواب بدید… ساختمان ما 26 واحد هست و قولنامه ای و پارکینگ ساختمان که مشا هست کلا 4 تا ماشین جا میشه که مالک ها با توافق هم ماشین میزارن داخل پارکینگ.. ایا واحدی که مستاجر باشد حق گذاشتن ماشین تو چنین پارکینگ ساختمانی دارد؟؟؟

 67. با سلام آیا کسی که یک پارکینگ دارد میتواند دو تا ماشین پشت س هم بگذارد در صورت تخلف کدام مرجع میتواند رسیدگی کند
  بد تشکر

  5
  1
 68. با سلام
  ما در آپارتمان دو بلوک هستیم و هر دو دارای پارکینگ هستیم . راه پارکینگ از داخل حیاط آپارتمان بصورت شیب دار و رمپ است.و بنده برای رفتن به پارکینگ باید از حیاط دور بزنم و بروم ولی تعدادی از همسایه ها که پارکینگ ندارند داخل حیاط پارک میکنند و باعث بسته شدن راه من میشوند.الان بنده چه شکایتی میتونم از آن ها بکنم طبق کدوم ماده قانونی من میتونم شکایت بکنم./
  با تشکر

 69. با عرض ادب و احترام برای شما و سلام
  احتراما : اینجانب درسند مالکیتم یک واحد پارکینگ دارم ، اما ماشینی ندارم که پارک کنم ، اینجانب در قسمت پارکینگ خودم اقدام به پیچ کردن چند عدد کله قندی نمودم کهبا اعتراض ساکنین و مدیر ساختمان مواجه شدم و مدیر اقدام به جمع آوری کله قندی ها نمود و درجواب اعتراض اینجانب گفتند که شما فقط می توانید یک دستگاه خودروی متعارف پارک کنید و اجازه قرادادن وسایل و ….. اساسی یا غیر اساسی را در محل پارکینگ خودت را نداری ، به گونه ای که اگر بچه ای به این کله قندی برخورد کند و تلف شود شما را محاکمه می کنند و مثل خیابان را یکطرفه عبور کنی و تصادف کنی ، قاضی هیچ رقم تورا نمی بخشد
  آیا حرف ساکنین درست است یا غلط اگر فردی به خودروی اینجانب در محل پارکینگ بنده برخورد و تلف شود چه می شود

 70. باعرض سلام
  ما یک پارکینگ اختصاصی داریم،ولی همسایه ها اجازه پارک درحیاط مشاعات رو نمیدهندایا حق استفاده از پارکینگ مشاعات مجتمع رو نداریم؟

 71. سلام ما چهار واحدیم طبقه سوم و چهارم مالک پارکینگ هستن ،طبقه اول پارکینگ نداره موتورشو گذاشته تو پارکینگ و کلید پارکینگ رو از طبقه سوم گرفته طبقه چهارم راضی نیست و شکایت کرده حالا طبقه اول کلید رو پس نمیده آیا باید همه واحدها کلید پارکینگ رو داشته باشند؟ آیا طبقه سوم تخلفی کرده که کلید پارکینگ رو داده به طبقه اول؟؟

 72. با سلام و خسته نباشید
  بنده یک پارکینگ مزاحم در سند ملک خود دارم
  کسی که باهم مزاحم هستیم پارکینگ خود را اجاره داده است
  آیا با توجه به اینکه پارکینگ مزاحم است قادر به اجاره دادن آن هست؟

 73. سلام ی مورد که پارکینگ اختصاصی قید شده در سند و هیچ چیز دیگری ثبت نشده و بعبارتی در یک طرف ورودی فقط یک پارکینگ بدون مزاحم میباشد!
  اینکه کسی بدو ورود با شگرد هماهنگی پارک کردن و وانمود به داشتن پارکینگ رفتار کرده چه باید کرد؟؟
  دو ایا شخص مالک پارکینگ میتواند درب پارکینگ را ریموتی کند؟؟
  لازم بذکر که ساختمان دو درب ورودی دارد.

 74. سلام
  آیا تفاوت در متراژ واحدها میتواند در تعداد پارکینگهای در اختیار واحد ها موثر باشد؟ما سه واحد آپارتمان هستیم که یک واحد تقریبا دو برابر دو واحد دیگه هستش؟آیا اون واحد میتونه مدعی استفاده از دو پارکینگ باشه؟(فضای مشاعات تفکیک نشده)

  0
  1
 75. سلام . من در سند آپارتمانم جای پارکینگ ندارم و به طبع از پارکینگ هم استفاده نمیکنم ولی الان میخوان درب پارکینگ رو عوض کنن و به من میگن شما هم باید در هزینه اش شریک باشید. آیا این هزینه به من میرسه یا نه ؟ ممنون میشم جواب بدین

  1. سلام یک سوال داشتم.خانه ما ۳ واحدی هست و یک حیاط مشترک دارد و ۳ پارکینگ در سند هر واحد ثبت شده است.یکی از واحد ها ۲ ماشین دارد و دیگر واحد هم مهمان زیاد دارند.اصرار دارن که باغچه برداشته بشه تا جای ماشین ها بشه.ما به عنوان یک واحد از ۳ واحد راضی به این کار نیستیم.قانون در این مورد چی میگه؟ اجازه زور دارن؟طبقه پایین باغچه را برای خود میدونه با این که داخل سندش نیست.ممنون میشم راهنمایی کنید.

 76. عرض ادب و احترام اگر طبق کروکی شهرداری و سند ثبت که یه قسمت از پارکینگ ساختمان به ۲ لاین تقسیم شده به نحوی که چهار خودروی موجود سه خودرو در یه لاین پشت سر هم قرار بگیرند و خودروی دیگر در لاین دوم در کنار یکی از خودروها قرار بگیرد به نحوی که پشت سرش تا درب خروجی هیچ خودرویی نباشد آیا مالک این قسمت از پارکینگ میتونه ادعا کنه که چون طبق سند و کروکی ترتیب قرارگیری خودروها به این شکل است که پشت سر من تا درب خروجی آزاده پارکینگ من به صورت اختصاصی هست و کسی حتی برای جابه جایی ماشین حق نداره به من بگه باید از مسیر خودروهای لاین کناری استفاده کنه

 77. سلام در آپارتمان مسکونی آیا مالک میتواند در فضای پارک تعیین شده در سند، دو خودرو و یا چهار موتور سیکلت و غیره بدون مزاحمت برای سایر ساکنین پارک کند

 78. سلام من در ساختمان ۸ واحدی زندگی می‌کنم که دو عدد پارکینگ دارد آیا هزینه های مربوط به حیاط و در پارکینگ باید من دو سهم پرداخت کنم یا خیر ؟

 79. سلام آیا مستاجر مجاز هست با توجه به فضای محدود پارکینگ ماشین غیر متعارف شاسی بلند ( مانند تویوتا لندکروز را داخل پارکینگ قرار دهد؟

  لازم‌بذکر است با قرارگرفتن این ماشین امکان پارک سایر خودروها در محل پارک خود سلب میشود

 80. سلام. درسند منگوله دار ما قید شده پارکینگ ۱۳ و ۱۴ واقع در زیرزمین اول بمساحت ۱۱ متر برای واحد ما هست.
  اما دیروز یکی از همسایگان سندش رو نشون داد که در اون هم ذکر شده پارکینگ ۱۴ برای اون واحد هست! میخواستم ببینم چطور برای دوواحد یک پارکینگ نوشته شده و چطور باید بصورت قانونی رسیدگی کرد با تشکر

 81. سلام ، متاسفانه مدتيست كه همسايه ى مزاحمى واحدى از آپارتمانى كه در آن ساكن هستيم را خريده و مشكلات زيادى در اين مدت براى ما ايجاد كرده ، در وحله اول با تخريب شومينه ٢ روز تمام از شومينه ى ما خاك و سنگ وارد خانه ى ما ميشد و وقتى محترمانه اعلام كرديم فقط گفتند خودمون ميايم تميز ميكنيم ، بعد از ١ ماه و نيم تا ديروقت بازيازى و صداى تعميرات نوبت به ورود خودشون به آپارتمان رسيد ، الان بعد از گذشت ٥ ماه صداى پاها و كشيدن ميز و صندلى تا ساعت ٣-٤ صبح به شدت آزار دهنده است كه تذكر داديم و با بى ادبى گفتن همينه كه هست نميخوايد بريد ، و آخرين مسئله اينكه ماشين شاسى بلندشون رو كج در محوطه ى پاركينگ پارك ميكنن جورى كه انتهاى ماشين در محدوده ى پاركينگ ما قرار ميگيره و ما براى ورود و خروج به شدت دچار مشكل هستيم ، در صورتى كه ١٠ سالى كه ما اين واحد را خريديم تا به حال با هيچ همسايه اى به جز سلام و احوال پرسى حرفى پيش نيامده و مدير ساختمان هم كه نميخواد دخالت كنه چون فهميده كه خيلى بى ادب هستن ،چند ماه تحمل كرديم اما رسما تمام آسايش مارو ازما گرفتن ، اون از سرو صدا اون از پاركينگ ، آيا امكان شكايت قانونى وجود دارد ؟
  ممنون ميشم اگر جواب بديد

 82. سلام ما در اپارتمان خود ۴واحد پارکینگ دادن ک الان حدود ۲ماه است ک تصمیم به تعویض درب ان کردیم ک درب ورودی ریموتی شود ولی ۱واحد مخالفت میکند ر سری یه بهانه می اورد..ایا میشود از راا قانون و تملک اپارتمان نشینی به نتیجه ای رسید یا خیر؟ممنون میشم جواب سکپوال منو بدیت و راهنمایی کامل ببرماید.با تشکر

 83. سلام من یه واحد از یه اپارتمان ۳ طبقه ۳ واحدی خریدم واحد من طبقه دوم میباشد .تو سند من و همسایه طبقه ی اول پارکینگ هست ولی این پارکینگ مسکونی شده و الان یه خانواده تو اون ساکن هستن من موقع خرید خونم پولی بابت پارکینگ ندادم ولی پارکینگ تو سندم هست چطور میتونیم اون پارکینگ رو از حالت مسکونی به حالت پارکینگ تغییر بدم و بتونم پارکینگی که تو سندم هست رو پس بگیرم

 84. سلام
  خواهش میکنم را راهنمایی بفرمائید.
  اپارتمانی را در ماه ۵ فروختیم ( وراث) موقع تنظیم مبایعه نامه و با توافق قرار شد پارکینگ واحد فروشی با واحد من عوض شود ، چند بار تکرار شد و در مبایعه نامه نوشته شد .
  بعد از انتقال سند ، خریدار زیر حرفش زده و قبول نمیکند
  آیا راهکاری پیشنهاد میکنید

 85. سلام در اول كه ساختمان خريديم و تقسيم پاركينگ شده ١٢متر در سند خورده و جايي كه هست جاي ٢ماشين بعد ١٢سال ميگن ميخوايم بفروشيممم اينجا ٣ماشين پارك بشه كه در ماشين نميشه باز كرد راحت رفت و امد كرد قانوني هست كارشون؟!

  1. باسلام وخسته نباشید بنده طبقه دوم یک آپارتمان ۴واحدی هستم که دو واحد پارکینگ داریم البته یکی مزاحم که طبقه اول ملک خود را اجاره داده ولی از پارکینگ خودت مالک استفاده میکنند درصورتی که ایشان در جای دیگری سکونت دارن در ضمن پارکینگ ایشان مزاحم هم هست یعنی زمانی که ماشین پارک کنه دیگر نمیشود ماشین ببری داخل وچون خودم ایشان هم در ساختمان حضور ندارد مشگل ساز شده هرچی هم بهش میگیم انگار نه انگار راه قانونی را میخواستم بدونم با تشکر

 86. سلام واحد من پارکینگ داره و در سند قید شده و آدرس دقیقشم داخل سند هست. حالا مالک اومده کلا اون پارکینگ منو دیوار کشیده و میگه پارکینگ تو جای دیگه‌است. حالا باید چکار کنم؟

 87. باسلام وسپاس.در یک ساختمان سه طبقه آیا مالک طبقه اول بدون اذن واجازه ساکنبن می تواند کاربری پارکینگ اختصاصی خود را به تجاری تغییر دهد؟

  1. باسلام اگر کسی پارکینگ ندارد میتواند ریموت کنترل درب پارکینگ را داشته واز آن برای تردد استفاده کند؟

 88. سلام ، بنده در سندم 12 متر پارکینگ قید شده و به راحتی می تونم 2 ماشین در اون قسمت پارک کنم ، به تازگی یکی از همسایگان شکایت کرده که اجازه ندارم هر دو خودرو رو پارک کنم این در صورتیه که به هیچ عنوان مزاحمتی برای رفت و آمد ساکنین ایجاد نکرده ، آیا قانونی در این رابطه وجود داره ؟

  4
  1
 89. سلام در یک مجتمع 20 واحدی چندین پارکینگ خالی وجود دارد که اعضا هیات مدیره ماشینهای دوم و سوم و برخی ماشین چهارم خود را در محلهای خالی پارک میکنند و بنده که دو ماشین دارم ماشین دوم را باید در کوچه گذاشته و حق استفاده از پارکینگ خالی را ندارم امروز اعتراض کردم که باید مکانهای خالی به عدالت تقسیم شود پاسخ دادند مکان خالی وجود ندارد و پارکینها متعلق به واحدهای خالی است یا واحدهایی که نیازی به پارکنیگ ندارند و ما از آنها اجاره گرفته ایم و در ان محل پارک میکنیم حال تکلیف بنده که چیست که نتوانستم قبل از هیات مدیره از صاحب پارکینگ خالی اجازه بگیرم ؟

 90. سلام و وقت بخیر. یکی از آشنایان من سال ۱۳۸۱ زیرزمینی را به مساحت ۶۶ متر خریداری می کند که بالای آن سه واحد آپارتمان وجود داشته. بعداً متوجه میشود که فروشنده، پارکینگ آنجا را به شکل مسکونی درآورده و به ایشان فروخته است. از آن سال هم هرچه برای تنظیم سند دعوا مطرح کرده دعواهایش رد شده است. امسال که صورت مجلس تفکیکی ملک را توانسته توسط دادگاه از اداره ثبت بگیرد متوجه شده، زیرزمینی که به عنوان مسکونی فروخته شده، فقط یکباب پارکینگ به مساحت ۱۰ متر و ۱۴ سانت بوده است. به نظر شما می تونه شکایت کنه؟ چی مطرح کنه؟

 91. سلام
  حدود 10 سال قبل، پمپ و مخزن آن ساختمان، در انتهای پارکینگ سندی یکی از واحدها، نصب شده است. در زمان نصب موافقت شفاهی صاحب پارکینگ، اخذ شده است. سال گذشته، مالک جدید واحد مربوطه، درخواست جابجایی پمپ را داشته اند که با مخالفت همسایه ها مواجه شده است و همسایه ها اعلام کردند که با هزینه خودشان جابجا کنند. ایشان قصد دارند به صورت حقوقی اقدام کنند . آیا ایشان با توجه به اینکه در زمان خرید، با آگاهی از وضع موجود اقدام به خرید ملک کردند، به لحاظ قانونی میتوانند ادعایی داشته باشند؟
  لازم به ذکر است ملک مربوطه بعد از نصب پمپ و مخزن چندین بار خرید و فروش شده است.

 92. سلام خسته نباشید خانه ای که خریداری کردم مالک قبلی به قصد یک پارکینگ اشتباهی به من معرفی کردن وقتی ساکن شدم متوحه شدم اون پارکینگ ملک من نیست و یه مارکینگه دیگه هست به این علت نگفته بود که هزینه جک ریموت دارو پرداخت نکرده بود حالا همسایه ای که هزینه ریموت زو داده پارکینک نمیداره پارک کنم و ریموت رو نمیده مالک هم هزینه ریموت این همسایه رو نمیده من باید چکار کنم

 93. سلام وقتتون بخیر
  پارکینگ بنده به شکلی هست که میشود دو دستگاه خودرو پشت هم پارک کنم ،این نوع پارک کردن هیچ مزاحمتی برای رفت و آمد بقیه ساکنین ندارد، آیا میشود دو تا خودرو خودم را پشت هم در این مکان پارک کنم؟

 94. سلام ساختمان ما ده واحدی هست ویک پارکینگ در همکف یک پارکینگ درزیرزمین که خودروها بایک جک خودروبرپایین میرهر شیش تاپارکینگ بالا وچهارتا پایین حال اون همسایه هایی که بالا پارکینگ دارن میگن ماهزینه جک ماشین بررونمیدیم میخواستم ببینم این جک خودرو برجزو مشاعات هست وهمه اعضا باید هزینه هاشو بدن یانه؟؟؟
  مسائله بعدی تقسیم وچینش پارکینگ وانباری چطوریه اداره ثبت این کارروانجام میده یاسازنده زمین ساختمان ما مال یک شخصی بوده که داده یک نفرسازنده ساخته حالا اون واحد هایی که مال صاحب زمینه انباری وپارکینگ های قناص وبه درد نخور رودادن واون واحد هایی که ازسازنده خریدن بهترین پارکینگ وانباری هارو دارن میخواستم ببینم راه وکارقانونی داره یانه وناگفته نماند سند خونه هارم زدن وبه نام خودمون هست لطفا راهنماییم کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *