پاسداران
محله دروس د رمنطقه سه تهران
آشنایی با محله دروس (منطقه سه تهران)؛ اصالت در کنار زیبایی
«دروس» برای پایتخت‌نشینان و مخصوصا ساکنین منطقه سه تهران نامی آشناست. بیشتر ما چندین بار از کوچه‌پس‌کوچه‌های زیبای این محله گذر کرده‌ایم. دروس از محله‌های قدیمی و اعیان‌نشین تهران است […]
مطالعه: 6 دقیقه
محله پاسداران محله‌ای لوکس در تهران
  محله پاسداران یکی از محله‌های شمالی پایتخت است که در ناحیه 3 شهرداری منطقه 4 تهران واقع شده است. این محله و ضرابخانه از شمال به بزرگراه بابایی، از […]
مطالعه: 5 دقیقه