تخلفات ساختمانی
تخلفات ساختمانی
انواع تخلفات ساختمانی چیست؟
  سازندگان ساختمان‌های جدید باید قوانین و مقررات مربوط به ساخت بنا را به طور کامل و جامع مورد بررسی قرار داده و سر لوحه کار خود قرار دهند. بهتر […]
مطالعه: 9 دقیقه
تخلف اضافه بنا
از تخلف اضافه بنا چه می‌دانید؟
  حتما تا به حال خانه‌‌های در حال ساختی را دیده‌اید که شهرداری آن‌ها را پلمب کرده است. علامت پلمب نشانه آن است که سازنده تخلفی انجام داده و شهرداری […]
مطالعه: 5 دقیقه