ساخت، نگهداری و بازسازی

هر آنچه باید راجع به انشعابات ساختمان بدانید

انشعابات ساختمان

 

هر ساختمان دارای انشعابات مختلفی است. در واقع انشعابات زندگی و سکونت را در ساختمان ممکن می‌سازد. بنابراین یکی از اقدامات مهم قبل از ساخت و ساز درخواست انشعابات ساختمان است. ملک با هر نوع کاربری اعم از کاربری تجاری و اداری و کاربری مسکونی نیاز به انشعابات ساختمان دارد. انشعابات ساختمان شامل: انشعاب گاز و انشعاب برق و یک نیاز حیاتی یعنی انشعاب آب و فاضلاب است. برای درخواست هر یک از انشعابات ساختمان باید به شرکت مربوطه مراجعه کرد، مثلاً درخواست انشعاب گاز ساختمان باید به شرکت گاز مراجعه و درخواست ثبت کرد، به این ترتیب برای گرفتن دیگر انشعابات ساختمان یعنی انشعاب برق و انشعاب آب و فاضلاب باید به شرکت‌‌های برق و آب مراجعه و درخواست ثبت کرد. مالک باید در درخواست انشعابات ساختمان تعداد انشعابات مورد نیاز خود را ذکر کند. بعد از اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و برق واگذاری انشعابات ساختمان را انجام دادند، مالک اشتراک انشعابات ساختمان را به دیگر مالکان را واگذاری می‌کند.که در اصطلاح به آن تفکیک انشعابات می‌گویند.

تعاریف مشترک در انشعابات ساختمان

متقاضی: هر فرد و شخصیت حقیقی یا حقوقی که درخواست انشعابات ساختمان و یا تغییر در انشعابات ساختمان را داده است تا شرکت مربوطه به آن رسیدگی کند، متقاضی است.

 مشترک: هنگامی که به تقاضای فرد متقاضی رسیدگی شود و فرد از انشعابات ساختمان استفاده کند، مشترک می‌گویند. در حال حاضر همه ساکنین ساختمان‌ها مشترک ادارات برق، آب، گاز هستند.

 

انشعاب ساختمان

 

 

بعد از اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و برق واگذاری انشعابات ساختمان را انجام دادند، مالک اشتراک انشعابات ساختمان را به دیگر مالکان را واگذاری می‌کند.که در اصطلاح به آن تفکیک انشعابات می‌گویند.

 

انشعاب برق حساس‌ترین انشعابات ساختمان

یکی از حساس‌ترین انشعابات ساختمان، انشعاب برق است، دلیل حساسیت زیاد در انشعاب برق موارد ایمنی و تعیین درست نیاز برای هر واحد است، چه واحد تجاری و چه واحد مسکونی. عدم رعایت این نکات هزینه سنگینی را برای مالک به همراه دارد. انشعاب برق انواع مختلفی مانند: انشعاب برق مصارف خانگی، انشعاب برق برای مصارف اشتراکی، انشعاب برق برای مصارف عمومی، انشعاب برق تجاری، انشعاب برق برای تولیدات کشاورزی، انشعاب برق برای تولیدات کشاورزی، انشعاب برق برای تولیدات صنعتی، انشعاب برق آزاد و انشعاب برق برای فروش مجدد.

به دلیل تنوع انشعاب برق و حساسیت زیاد آن باید حتما از کارشناس تاسیسات ساختمانی برای تعیین مقدار برق کمک گرفت. شرکت توزیع برق نیز برای قوانین و مقرارتی را تعیین کرده که طبق آن انشعاب برق را واگذار می‌کند.

 

انشعاب برق

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

تعاریف انشعاب برق ساختمان

انشعابات برق: یعنی استفاده و بهره برداری از جریان برق توسط نصب سیم‌کشی‌ها و وسایل اندازه‌گیری طبق مقررات شرکت برق.

هزینه‌های عمومی برقراری انشعابات برق: شامل سهم درخواست‌کننده از هزینه‌های انجام شده برای ایجاد و راه اندازی تاسیسات برقی مورد نیاز برای رفع درخواست متقاضی است.

وسایل اندازه گیری: وسایل اندازه گیری شامل کنتورها، فیوز‌ها و سایر تجهیزات که به منظور سنجش میزان مصرف یا محدود کردن مصرف برق استفاده می‌شوند.

نقطه تحویل: محل اتصال تجهیزات و تاسیسات شرکت برق به تجهیزات و تاسیسات مصرف‌کننده

تامین برق: به ارائه توان و برق مصرفی با توجه به ولتاژ و فرکانس موجود در شبکه به مصرف‌کننده تحویل داده می‌شود، حتی اگر برق ارائه شده مصرف نشود.

قرارداد برقراری انشعاب برق: قرارداد منعقد شده بین شرکت برق و متقاضی که با توجه به انشعاب برق اجرا و نصب می‌شود.

 

انشعاب برق

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

انواع انشعاب برق بر اساس کاربری و نوع فعالیت مصرف کننده

انشعاب برق خانگی: انشعاب برق خانگی برای استفاده در واحد‌های مسکونی و تجهیزات متعارف خانگی در مناطق شهری ایجاد می‌شود. طبق تعریف شرکت برق به واحدی که دارای حداقل یک اتاق، یک دستشویی، یک آشپز خانه و یک ورودی مستقل یا اشتراکی با سیم کشی مجزا باشد انشعاب برق خانگی تعلق می‌گیرد. در مناطق روستایی تشخیص مسکونی بودن به عهده شرکت برق است.

انشعابات برق اشتراکی: انشعاب برق اشتراکی برای راه‌اندازی تاسیسات اشتراکی مانند آسانسورها، فن‌کویل، سیستم‌های تهویه مطبوع، روشنایی عمومی و سایر تجهیزات اشتراکی در مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود. نکته قابل توجه این است که در مجتمع‌های دارای واحد‌هایی با کاربری یکسان تنها یک انشعاب تعلق می‌گیرد، اما اگر تاسیسات مجتمع دارای چند کاربری متفاوت، می‌توان بیش از یک انشعاب برق واگذار کرد.

انشعاب برق عمومی: به  انشعابی گفته می‌شود که برای مصارف عمومی به کار برده می‌شود.

 

انشعاب برق

 

 

طبق تعریف شرکت برق به واحدی که دارای حداقل یک اتاق، یک دستشویی، یک آشپز خانه و یک ورودی مستقل یا اشتراکی با سیم کشی مجزا باشد انشعاب برق خانگی تعلق می‌گیرد. در مناطق روستایی تشخیص مسکونی بودن به عهده شرکت برق است.

 

انشعاب گاز از مهم‌ترین انشعابات ساختمان

انشعاب گاز یکی از مهم‌ترین انشعابات ساختمان است. قیمت گاز بالا است، بنابراین چنانچه درخواست انشعاب بیش از حد نیاز ساختمان باشد هزینه زیادی را مالک و مشترکان از طریق قبض باید پرداخت کنند. علاوه‌بر هزینه زیاد، کوچک‌ترین اشتباه در گاز‌کشی ساختمان خسارت‌های جبران ناپذیری را به بار می‌آورد.

مشترک جزء: طبق قوانین شرکت گاز مشترکی که از گاز طبیعی با فشار یک چهارم  پوند بر اینچ مربع استفاده کند و یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای او کمتر یا برابر 160 متر مکعب در ساعت باشد، مشترک جز محسوب می‌شود.

مشترک عمده: به مشترکی که از گاز طبیعی با فشار بیش از یک چهارم  پوند بر اینچ مربع استفاده کند و یا حداقل مصرف ساعتی مورد تقاضای او بیشتر از 160 متر مکعب در ساعت باشد.

 هزینه برقراری انشعاب: مبلغی که به تناسب ظرفیت کنتور و یا ایستگاه اندازه‌گیری از مشترک گرفته می‌شود و معادل مجموع مبالغ حق اشتراک و هزینه انشعاب گاز است.

 حق اشتراک: بخشی از هزینه برقراری انشعاب که بابت واگذاری اشتراک و امتیاز استفاده از گاز طبیعی از مشترکین گرفته می‌شود.

 هزینه انشعاب: بخشی از هزینه برقراری انشعاب گاز که بابت تامین قسمتی از هزینه‌های تمام شده تاسیسات ( تاسیساتی که از خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تاسیسات مشترک متصل می‌شود) از متقاضی دریافت می‌شود.

 

انشعاب گاز

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

 آبونمان آزاد: مبلغ ثابتی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور یا ایستگاه از مشترکین جزء یا دارای انشعاب آزاد  اخذ می‌شود.

گاز بها: بهای یک متر مکعب گاز طبیعی که مبنای محاسبه برای مشترکین جزء رقم شمارشگر کنتور و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد، گازبها است.

 آبونمان ثابت: مبلغی که از مشترکین جزء به تناسب حداکثر ظرفیت کنتور و از مشترکین عمده به تناسب حداکثر مصرف ساعتی گرفته می‌شود.

همانطور که اشاره شد یکی از انشعابات ساختمان با هر نوع کاربری تجاری یا اداری انشعاب گاز است، برای واگذاری انشعاب گاز و نصب علمک گاز مشترکین خانگی و تجاری طبق مراحل زیر است:

مراحل اجرایی نصب انشعاب گاز و علمک

 • مراجعه به اداره گاز محل سکونت و ارائه تقاضای نصب علمک به همراه کروکی و آدرس محل مورد تقاضا و ارائه پروانه پایان کار توسط متقاضی، ارائه جواز ساخت به مراه سند مالکیت
 • بازدید از محل مورد تقاضا و ارائه پاسخ به متقاضی، تهیه گزارش و مشخص نمودن محل علمک.
 • معرفی متقاضی به شهرداری محل برای اخذ مجوز حفاری و استعلام از سازمان‌های آب و فاضلاب، مخابرات، برق
 • ارائه مجوز اخذ شده برای حفاری از شهرداری و سایر سازمانهای ذینفع توسط متقاضی
 • انجام حفاری واجرای نصب و انشعابات توسط

 

انشعاب ساختمان

 

 

انشعاب برق اشتراکی برای راه‌اندازی تاسیسات اشتراکی مانند آسانسورها، فن‌کویل، سیستم‌های تهویه مطبوع، روشنایی عمومی و سایر تجهیزات اشتراکی در مجتمع‌ها و شهرک‌های مسکونی و صنعتی استفاده می‌شود.

 

  پس از نصب علمک گاز مالک برای لوله‌کشی ملک خود، تجاری یا مسکونی مراحل زیر را باید طی کند:

 • انتخاب پیمانکار برای اجرای سیستم لوله‌کشی ملک مورد نظر در هنگام تشکیل پرونده نصب علمک گاز یا پس از نصب علمک
 • تهیه و ارائه نقشه برآوردی  یا پیش نقشه به سازمان  نظام مهندسی محل سکونت و تنظیم فرم قرارداد و  ارائه به متقاضی توسط پیمانکار
 • نقشه‌خوانی و در صورت لزوم راهنمایی و بازدید از محل و  ثبت نقشه در دفتر بازرسی و صدور مجوز کار و تحویل نقشه به پیمانکار توسط سازمان نظام مهندسی
 • اجرای لوله‌کشی و آماده‌سازی سیستم و  تهیه و ارائه نقشه پایان کار با فیش هزینه بازرسی به سازمان نظام مهندسی توسط مالک یا پیمانکار

در صورتی که لوله کشی گاز ساختمان مورد تایید مهندس ناظرِ سازمان نظام مهندسی بود، کلیه نقشه‌ها توسط پیمانکار مهر شده و جهت تائید نهایی به سازمان نظام مهندسی منطقه تحویل داده می‌شود و توسط رابطین مدارک در بسته‌های پلمپ شده یا از طریق سیستم مکانیزه به اداره گاز منطقه تحویل داده می‌شود.

 

انشعاب گاز

 

 

برای واگذاری انشعابات ساختمان متقاضی باید به شرکت‌های مربوطه یعنی شرکت آب، سرکت برق و شرکت گاز مراجعه کند.

 

مراحل اجرای تفکیک انشعاب گاز و نصب کنتور و رگلاتور به شرح زیر است:

 • نقشه تایید شده توسط نظام مهندسی
 • ارائه فتوکپی شناسنامه
 • ارائه سند مالکیت اگر مالک بیش از دو نفر باشد، لازم است وکالت نامه ارائه شود و در صورتی که مالک فوت شده باید گواهی حصر وراثت به همراه متقاضی باشد.
 • ارائه جواز ساخت یا پایان کار
 • ارائه جواز کسب در خصوص واحدهای تجاری
 • کپی کارت ملی
 • بررسی مدارک توسط واحد متقاضیان در اداره گاز محل سکونت و تعیین هزینه اشتراک
 • واریز هزینه اشتراک به حساب بانکی شرکت و تکمیل مدارک مورد نیاز توسط متقاضی
 • تشکیل پرونده و تعیین کد آدرس و ثبت مشخصات در دفتر مشترکین و ارائه فرم پیمان به متقاضی
 • معرفی مشترک به واحد نصب و تجهیزات جهت نصب کنتور و رگلاتور
 • نصب کنتور و رگلاتور و تکمیل فرم توسط مشترک و وصل جریان گاز توسط واحد نصب و تجهیزات شرکت گاز
 • تکمیل و ارسال کارت گردان به واحد خدمات مشترکین
 • معرفی مشترک به سیستم مکانیزه جهت صدور قبض
 • انجام دوره‌ای قرائت کنتور و صدور قبض بصورت دوره‌ای

آب حیاتی‌ترین انشعابات ساختمان

همه انشعابات ساختمان مهم و ضروری هستند، انشعاب آب و فاضلاب از حیاتی‌ترین انشعابات ساختمان است. برای گرفتن انشعاب آب و فاضلاب ساختمان متقاضی باید به شرکت آب و فاضلاب مراجعه کند. زمانی که متقاضی برای گرفتن انشعاب آب و فاضلاب مراجعه می‌کند باید سایز لوله اصلی آب را با توجه به تعداد طبقات، متراژ واحدها و نوع کاربری ساختمان مشخص کند، که این کا با راهنمایی کارشناس دادگستری تاسیسات ساختمانی مشخص می‌شود. کارشناس دادگستری تاسیسات ساختمانی با تعیین اندازه لوله اصلی و نوع مصرف متقاضی انشعاب آب و فاضلاب را تعیین می‌کند.

 

انشعاب آب

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

انواع انشعاب آب و فاضلاب شامل:

مسکونی: به انشعاب آب و فاضلاب که فقط در حدود متعارف آب شرب و بهداشت و دفع فاضلاب خانگی باشد و به واحدهای مسکونی واگذار می‌شود.

غیرمسکونی: انشعاب آب و فاضلاب غیر مسکونی شامل:

 • انشعاب مصارف عمومی و دولتی
 • انشعاب آب تولیدی و صنعتی
 • انشعاب فاضلاب تولیدی و صنعتی
 • انشعاب مصارف تجاری
 • انشعاب ساخت و ساز
 • انشعاب مجموعه های مسکونی، تجاری، عمومی، پاساژ، بلوک ساختمانی و مجتمع‌ها

شرایط واگذاری انشعاب آب شامل:

 • شرکت ظرفيت و امکانات لازم براى برقرارى يا تغيير انشعاب متقاضى را در محل مورد تقاضا داشته باشد.
 • ملک متقاضى کاملاً محصور و منفک از املاک مجاور باشد و بر و کف معبر در محل ملک توسط شهردارى مشخص شده باشد.
 • موانعى براى انجام کار شرکت، از جمله حفارى محل موردنظر، وجود نداشته باشد.
 • متقاضى هيچ‌گونه بدهى بابت بهاى آب و فاضلاب در محل موردنظر يا هر محل ديگرى به شرکت يا ساير شرکت‌‌هاى آب و فاضلاب وابسته به وزارت نيرو نداشته باشد.

 

انشعاب آب

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

جمع بندی:

 • یکی از اقدامات مهم در حین و یا قبل از شروع ساخت و ساز ساختمان درخواست انشعابات ساختمان است، بدون انشعابات ساختمان سکونت امکان‌پذیر نیست.
 • انشعابات ساختمان شامل: انشعاب برق و انشعاب گاز و حیاتی‌ترین یعنی انشعاب آب و فاضلاب است.
 • برای دریافت هر یک از انشعابات ساختمان و همچنین انشعابات باید به شرکت مربوطه یعنی شرکت گاز، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق مراجعه کرد.
 • مالک باید در درخواست انشعابات ساختمان تعداد انشعابات مورد نیاز خود را ذکر کند. بعد از اینکه شرکت‌های آب و فاضلاب، گاز و برق واگذاری انشعابات ساختمان را انجام دادند، مالک اشتراک انشعابات ساختمان را به دیگر مالکان را واگذاری می‌کند، که در اصطلاح به آن تفکیک انشعابات می‌گویند.
 • هنوز در بعضی ساختمان‌های قدیمی تفکیک انشعابات نشده که مشکلات زیادی برای ساکنین ایجاد می‌کند. بعد از تفکیک انشعابات ساختمان هر مشترک با توجه به مصرف، هزینه‌های مصرفی آب و برق و گاز را پرداخت نمی‌کند.

 

مطالب مرتبط

7 نظر در مورد : “هر آنچه باید راجع به انشعابات ساختمان بدانید

 1. سلام خسته نباشید
  بابت خانه های روستایی که مرزبافت
  هستند
  مجاز ساخت ندارد ن
  چرادهیاری یا شهرداری اول جلوگیری نمی‌کنند
  بعد ازبیرون می آید زمین می فروشند
  می سازن بعد انشعابی به بند خدا نمی دهند این
  خداپسندانه است این ظلم نیست

  0
  0
 2. سلام من یک واحد از -پارتمان سه واحدی را خریداری کرده ام و خال متوجه شدم که مالک که دو واحد دیگر را دارد و یک زمین که دیوار کشی شده در کنار آپارتمان دارد که از لوله آب مشترک یک لوله برای زمین کناری کشیده حال لطفاً من رو راهنمایی کنید که باید چه شکایتی مطرح کنم و نتیجه شکایت من چیست و چه حکمی صادر میشود . ممنونم

  41
  3
 3. سلام یک واحد از ۶ واحد کنتور گاز خود راجدا و از پکیچ استفاده میکند ، و۵ واحد دیگه از شوفاژ خونه با توجه به اینکه شوفاز خونه جزو مشاعات محسوب میشود واحدی که از پکیچ استفاده میکتد باید هزینه تعمیر و بهینه سازی شوفاژ خانه را‌پرداخت کند ؟ باسپاس ر

  31
  3
 4. سلام .امتیاز انشعاب برق ۱۰۰ کیلووات یک کارگاه که دران ملک قراردارد بغیر از مالک کارگاه به هردلیل میتواند به شخص دیگری که مالک ملک همسایه میباشدفقط بخاطر اینکه ازان استفاده میکند.وقبض انرا پرداخت کرده است.

  10
  1
 5. یکی از واحدها سهم آب بها را پرداخت نمیکند انشعاب پنج واحد جداست ایا میتوانیم فلکه آب واحد مورد نظر را قطع کنیم یا تا آخر سهم او را ما پرداخت کنیم؟

  47
  2
  1. سلام درخواست انشعاب برای واحد تجاری مجتمع مسکونی تجاری به سازمان آب دادم از جلوی درب مغازه لوله آب نداریم پیمانکار نصب انشعاب پیشنهاد داد که از محل انشعابات واحدهای مسکونی که در پشت مغازه است برایم انشعاب خواهد کشید آیا میشود از پشت مغازه که به پارکینگ مشاعی راه دارد انشعاب را با سوراخ کردن دیوار کشید

   1
   1
   1. سلام ملکی را که ۵۰ سال پیش قولنامه ای خریده بودیم و منطقه هنوز بیابان بود امتیاز برق و آب و گاز و تلفن برایش خریدیم پس از ۵۰ سال صاحب زمین ملک را با سندی که در دست داشت گرفت حالا میخام بدونم میتوانم بابت انشعابات از ایشان مبلغی دریافت کنم اگر نه باید به کجا برای فروششان مراجعه کنم لطفا راهنمایی کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *