هزینه مسکن
هزینه ساخت ساختمان
هزینه ساخت خانه در تهران چقدر تمام می‌شود؟
  با توجه به وضعیت مسکن و نوسان و بالا رفتن بی‌امان قیمت‌ها تخمین هزینه ساخت خانه کار ساده‌ای نیست. چراکه باید هزینه ساخت آپارتمان و هزینه ساخت اسکلت و […]
مطالعه: 8 دقیقه
سهم هزینه مسکن هر ایرانی
سهم مسکن در هزینه خانوار ایرانی
  این روزها مسکن و تامین هزینه‌های مرتبط با آن بخش مهمی از سبد هزینه خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است. سهم هزینه مسکن بخصوص در خانوار شهری […]
مطالعه: 2 دقیقه