مناطق پرطرفدار کرج
تحولات تابستانی بازار مسکن کرج
  بازار مسکن کرج در تابستان امسال روند ثابتی را طی نکرده است. برخی مناطق رشد قیمت 26 درصدی را تجربه کردند و برخی مناطق دیگر کاهش 10 درصدی قیمت […]
مطالعه: 5 دقیقه