مصرف آب
۱۰ راهکار برای صرفه‌جویی در مصرف آب در خانه
  ایران در شرایط اقلیم خشک و نیمه‌خشک قرار دارد. در ۵۰ سال اخیر دمای هوای کشور دو درجه افزایش داشته است و میزان بارش‌ها هر سال 1.1 میلی‌متر کاهش […]
مطالعه: 6 دقیقه