مشاعات
قوانین پشت بام
از قوانین پشت بام آپارتمان چه می‌دانید؟
  در شهرنشینی مهم‌ترین واژه «آپارتمان» است. محل زندگی تجمعی انسان‌ها که  تا چندین طبقه هم می‌رسد. بر خلاف خانه‌های سنتی یک طبقه که پشت بام کارکردهای مختلفی داشته‌است، در […]
مطالعه: 5 دقیقه