محله فاطمی
محله فاطمی قطب اداری پایتخت
  محله فاطمی یکی از چند محله اداری پایتخت است که در مرکز شهر تهران و منطقه 6 شهرداری قرار دارد. این محله اداری از شمال به بزرگراه کردستان، از […]
مطالعه: 4 دقیقه