بازار مسکن تهران در پاییز98
بازار مسکن تهران آبان98
نگاهی به بازار مسکن تهران در آبان98
  بازار مسکن تهران آبان98 گرچه نسبت به ماه قبل با افزایش معاملات همراه بود اما همچنان در آماری سالانه درگیر رکود است. وضعیتی که کارشناسان مسکن از آن به […]
مطالعه: 6 دقیقه