ساختمان‌های مدرن تهران
زیباترین ساختمان‌های مدرن تهران
در بخش‌های مختلف شهر تهران می‌توان ساختمان‌ها و آپارتمان‌های مسکونی با معماری متفاوت دید. در این نوشتار می‌خواهیم تعدادی از زیباترین ساختمان‌های مدرن تهران مانند خانه شریفی‌ها و خانه نیکبخت […]
مطالعه: 3 دقیقه