کمپوست خانگی
تولید کود در خانه
با زباله آشپزخانه کمپوست خانگی تولید کنید!
  در آشپزخانه خانه‌ همه ما روزانه مقدار زیادی زباله تولید می‌شود. اگر خیلی به فکر محیط‌ زیست باشید شاید نهایتا زباله‌های خشک و تر را از هم جدا کنید. […]
مطالعه: 6 دقیقه