پلان ساختمان شرقی غربی
ساختمان شرقی غربی
نقشه ساختمان شرقی غربی چگونه است؟
  یکی از عواملی که بر نوع طراحی ساختمان‌ها تاثیر می‌گذارد، محدود بودن منابع انرژی و لزوم صرفه‌جویی در مصرف آن است؛ این موضوع طراحی بهینه و مناسب ساختمان‌ها را […]
مطالعه: 7 دقیقه