نمایشگاه صنعت ساختمان
کیلید در نمایشگاه صنعت ساختمان
حضور موفق کیلید در هجدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان
  هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان طی روزهای 15 تا 18 مرداد 1397 در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد؛ نمایشگاهی که «کیلید» نیز به عنوان یکی از استارتاپ‌های […]
مطالعه: 2 دقیقه