سلب حق کسب
شرایط سلب حق کسب از مستاجر
حق کسب و پیشه یا تجارت به این معنی است که مالک نمی‌تواند پس از پایان یافتن مدت قرارداد مستاجر را مجبور به تخلیه مکان تجاری کند، بلکه قرارداد به […]
مطالعه: 3 دقیقه