منطقه 19
منطقه 19 تهران
همه چیز درباره خرید خانه در منطقه 19 تهران
  منطقه 19 شهرداری در جنوب تهران قرار دارد. این منطقه در دهه 40 بافت روستایی داشته است. میانگین قیمت منطقه 19 در محله‌های مختلف نسبتا به یکدیگر فاصله دارد. […]
مطالعه: 9 دقیقه