محله باغ فیض
محله باغ فیض محله‌ی درخت توت 700 ساله
  باغ فیض محله‌ای خوش آب و هوا در شمال‌غرب و منطقه 5 شهرداری تهران است که از جنوب به بزرگراه شهید حکیم از شمال به بزرگراه همت از غرب […]
مطالعه: 5 دقیقه