مالک پارکینگ مزاحم
پارکینگ مزاحم
پارکینگ مزاحم چیست؟
  از آنجا که امروزه اکثر شهروندان خودروی شخصی دارند، خرید خانه یا اجاره آپارتمانی با پارکینگ اختصاصی به یک ضرورت بدل شده است. در ضوابط شهرداری برای پارکینگ واحدهای […]
مطالعه: 2 دقیقه