قرارداد ساخت
سهم‌الشرکه یا سهم طرفین قرارداد مشارکت در ساخت
سهم‌الشرکه چیست؟
  قرارداد مشارکت در ساخت ممکن است برای هر دو طرف مشکلاتی ایجاد کند. البته این مشکلات در صورتی بروز پیدا خواهد کرد که طرفین از مناسبات معامله مسکن و […]
مطالعه: 5 دقیقه