قانون تملک
هیئت مدیره ساختمان
مدیر ساختمان کیست و چه وظایفی دارد؟
  جوامع انسانی فارغ از اندازه‌شان برای اینکه به مشکل بر نخورند به دو چیز نیاز دارند: قانون و مدیری برای اجرای آن قانون. مجتمع‌های مسکونی نیز نمونه‌ کوچکی از […]
مطالعه: 8 دقیقه
قانون تملک آپارتمان
با قانون تملک آپارتمان‌ها به زبان ساده آشنا شویم
با گسترش شهرنشینی و به تبع آن آپارتمان‌نشینی، مشکلات و مسائلی بروز پیدا کرد که برای رفع و کنترل آنها نیاز به وضع قوانین مخصوصی بود. در این متن شما […]
مطالعه: 7 دقیقه