بازآفرینی شهری
بهسازی شهری
صفر تا صد طرح نوسازی بافت فرسوده
  بهسازی شهری و نوسازی بافت فرسوده یکی از دغدغه‌های دولت و شهرداری و از راه‌های تامین مسکن و کاهش قیمت است. بازآفرینی شهری در چهره شهر نیز موثر است. […]
مطالعه: 7 دقیقه