منطقه 18
منطقه 18 تهران
همه چیز درباره خرید خانه در منطقه 18 تهران
  منطقه 18 شهرداری در جنوب غرب تهران قرار دارد. این منطقه در سال 1359 به دیگر مناطق تهران اضافه شده است. میانگین قیمت منطقه 18 در محله‌های مختلف نسبتا […]
مطالعه: 9 دقیقه