محله مهران محله مشجر
  محله مهران یکی از مناطق شمالی شهر تهران است که در ناحیه ۱ از منطقه ۴ شهرداری تهران قرار دارد. دسترسی مهران و امکانات مهران سبب رونق خرید خانه […]
مطالعه: 5 دقیقه