محله ظفر
نقشه محله داودیه
آشنایی با محله داودیه (منطقه سه تهران)؛ از اعتمادالدوله تا میرداماد
هنگامی که از خروجی بزرگراه مدرس وارد بلوار میرداماد می‌شوید، انگار حس و حالی نو همراه با آرامش روح شما را در بر می‌گیرد. بلواری زیبا، پر از فروشگاه‌های مختلف، […]
مطالعه: 7 دقیقه
محله ظفر خیابانی مشهور در میان چند محله
  (محله ظفر بخشی از محله بزرگتر داودیه است که بلوار میرداماد را نیز در بر می‌گیرد. برای مطالعه در مورد این محله، اینجا کلیک کنید.) محله ظفر در واقع […]
مطالعه: 5 دقیقه