مجتمع هدیش مال
مجتمع هدیش مال
آشنایی با مجتمع تجاری و اداری در حال ساخت هدیش مال
  مجتمع تجاری اداری هدیش مال در زمینی به مساحت ۳۲۰۰ مترمربع با ۱۴ طبقه و حداقل ۴۵۰۰۰ مترمربع زیربنا در میدان هروی تهران در حال ساخت است. اگر به […]
مطالعه: 5 دقیقه