عمر مفید ساختمان در تهران
عمر مفید ساختمان در تهران چقدر است؟
در تمام ادوار تاریخی، عوامل گوناگونی موجب تهدید و به خطر افتادن حیات انسان و اموال او بوده‌­اند، حوادث مختلف طبیعی و غیرطبیعی مانند سیل، زلزله، طوفان­‌ها و گردبادهای سهمگین، […]
مطالعه: 7 دقیقه