تعویض سندمنگوله‌دار
سند ملک تک برگی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
  یکی از دارایی‌های باارزش افراد زمین و ملک است. سند مالکیت نیز به عنوان مدرک هویتی مالک است. در گذشته سند مالکیت خانه و زمین سند منگوله‌دار بود. سند […]
مطالعه: 13 دقیقه