بلوار فردوس غربی
معرفی محله بلوار فردوس
محله بلوار فردوس برای ساکنان غرب محله‌ای آشنا است. این محله با دسترسی خوبی به سایر مناطق تهران پرطرفدار است. بلوار فردوس به دو بخش بلوار فردوس شرقی و بلوار […]
مطالعه: 5 دقیقه