گزارش

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران

بازار مسکن تهران در هفت سال گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. برخی از این تحولات قابل پیشبینی بودند و  برخی دیگر سیاستگذاران این حوزه را هم سردرگم کرده‌اند. در این میان رکوردداران هفت ساله مسکن تهران یعنی مناطقی که بیشترین و کمترین میزان معامله مسکن را داشته‌اند همواره مورد توجه هستند. منطقه 5 پایتخت و منطقه 4 پایتخت از جمله پردرخواست‌ترین مناطق و منطقه 22 پایتخت و منطقه 19 پایتخت کم درخواست‌ترین مناطق پایتخت بوده‌اند.

با نگاهی به آمارهای به دست آمده از سامانه هوشمند کیلید می‌توان دریافت تناسبی میان معاملات مسکن مناطق مختلف تهران نیست. مثلا در حالی که منطقه 5 پایتخت طی هفت سال گذشته 131 هزار و 259 معامله مسکن را به ثبت رسانده است، منطقه 22 پایتخت در مدت مشابه تنها و تنها 8 هزار و 961 معامله مسکن داشته است.

عدم توازن در رشد مناطق و تفاوت قیمت از جمله عواملی است که در رشد یا کاهش ثبت معاملات مسکن در مناطق مختلف تاثیر گذار است.

رکودرداران هفت ساله مسکن تهران اما در یک نکته شباهت دارند. تمام این ده منطقه، یعنی مناطقی که بیشترین تعداد معاملات یا کمترین تعداد معاملات را داشته‌اند در هفت سال گذشته رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

  • معرفی پردرخواست‌ترین مناطق تهران
  • معرفی کم‌درخواست‌ترین مناطق تهران

 

منطقه 19 پایتخت

 

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران و مناطق پردرخواست

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، منطقه 5، منطقه 4، منطقه 2، منطقه 8 و منطقه 14 به ترتیب پردرخواست‌ترین مناطق پایتخت طی 7 سال گذشته بوده‌اند.

مناطقی که به دلیل آمار بالا در معاملات مسکن در لیست رکوردداران هفت ساله مسکن تهران جای می‌گیرند. در این بین منطقه5 با فاصله بسیار زیاد نسبت به مناطق دیگر در صدر است.

منطقه 5 پایتخت در هفت سال گذشته 131 هزار و 259 معامله مسکن را به ثبت رسانده است. این منطقه همچنین در هفت سال گذشته رشد 365 درصد قیمت را نیز تجربه کرده است.

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 5 پایتخت طی هفت سال گذشته 5 میلیون و 820 هزار تومان بوده است و متوسط قیمت کل معاملات در منطقه 5 پایتخت ، 523 میلیون و 330 هزار تومان است.

البته تغییرات قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته با شیبی تند همراه بوده‌است. بر اساس آمارهای رسمی در یک سال و نیم گذشته قیمت خانه در بسیاری مناطق تهران 150 درصد رشد کرده است.

 

رکوردداران هفت ساله مسکن

 

رتبه بعدی مناطق پردرخواست در بازار مسکن طی مدت مشابه، منطقه 4 پایتخت است. منطقه 4 پایتخت در شمال شرق تهران قرار دارد که در این مدت 94 هزار و 369 معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه4 طی هفت سال گذشته 5 میلیون و 10 هزار تومان بوده است. در این مدت ارزش متوسط معاملات مسکن نیز در منطقه 4 پایتخت بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید 477 میلیون و 70 هزار تومان برآورد شده است.

در سه ماه گذشته میانگین قیمت کل معاملات در منطقه 4 پایتخت به 1 میلیارد و 305 میلیون تومان رسیده است. 

رتبه سوم پردرخواست‌ترین مناطق پایتخت طی هفت سال گذشته، منطقه 2 است. منطقه که از شمال پایتخت تا نزدیکی‌های خیابان آژادی کشیده شده است.

منطقه 2 طی هفت سال گذشته 82 هزار و 625 معامله مسکن را به ثبت رسانده است. قیمت هر متر مربع خانه در این منطقه در مدت مشابه نیز 7 میلیون و 410 هزار تومان بوده است.

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، میانگین قیمت کل معاملات مسکن در منطقه2 طی هفت سال گذشته 842 میلیون و 150 هزار تومان بوده است.

این منطقه در این مدت رشد 416 درصدی را در حوزه مسکن تجربه کرده است. میانگین قیمت کل معاملات مسکن در این منطقه و مهر 98 ، 2 میلیارد و 118 میلیون و 540 هزار تومان بوده است.

 

منطقه 22 پایتخت

 

 

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 4 پایتخت طی هفت سال گذشته 5 میلیون و 10 هزار تومان بوده است. در این مدت ارزش متوسط معاملات مسکن نیز در منطقه 4 پایتخت بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید 477 میلیون و 70 هزار تومان برآورد شده است.

 

در رتبه چهارم جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران منطقه8 قرار دارد. منطقه‌ای در شرق تهران که طی هفت سال گذشته 56 هزار و 475 معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه8 و هفت سال گذشته 4 میلیون و 600 هزار تومان بوده‌است. همچنین میانگین قیمت کل معاملات هم در منطقه8 رقم 362 میلیون و 750 هزار تومان را نشان می‌دهد.

رتبه پنجم جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران در مناطق پرتقاضا هم متعلق به منطقه14 است. منطقه ای در جنوب شرق پایتخت که طی هفت سال گذشته 57 هزار و 732 معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در این منطقه بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید 3 میلیون و 700 هزار تومان است. این منطقه طی هفت سال گذشته نیز مانند دیگر مناطق تهران رشد قیمت داشته است. این عدد برای منطقه14 264 درصد است.

 

منطقه 4 پایتخت

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

مناطق کم درخواست 

همانطور که بیان شد توزیع معاملات مسکن در پایتخت یکسان نیست. برخی مناطق متناسب با زمان، به خاطر امکانات یا قیمت ارزان یا تب و تاب بازار تعداد بیشتری معامله مسکن را ثبت می‌کنند و برخی مناطق تعداد کمتر.

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران جدول دیگری هم دارند. جدولی که در آن مناطقی جای می‌گیرند که طی هفت سال گذشته کمترین معامله مسکن را به ثبت رسانده‌اند.

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، منطقه 22 پایتخت طی هفت سال گذشته کمترین تعداد معامله مسکن را در تهران به ثبت رسانده است.

منطقه 22 پایتخت در این مدت تنها 8 هزار و 961 معامله مسکن داشته است. البته با توجه به روند پیشرفت این منطقه و ساخت و سازهای فراوان طی چند سال اخیر احتمالا خیلی زود منطقه 22 پایتخت به عنوان منطقه‌ای پردرخواست شناخته شود.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 22 پایتخت در این مدت 4 میلیون و 630 هزار تومان بوده است. این منطقه در هفت سال گذشته 326 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت کل معاملات مسکن هم در منطقه 22، 510 میلیون و 970 هزار تومان است. بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید در مهر 98 میانگین قیمت کل معاملات در منطقه 22 پایتخت ، 1 میلیارد و 162 میلیون و 590 هزار تومان است.

منطقه 19 پایتخت دومین منطقه کم‌درخواست تهران طی هفت سال گذشته است. طی این مدت  منطقه 19 پایتخت، 13 هزار و 979 معامله مسکن به ثبت رسیده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه 19 پایتخت و مدت مشابه نیز 2 میلیون و 510 هزار تومان بوده‌است. منطقه 19 پایتخت طی هفت سال گذشته 278 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در منطقه 19 پایتخت طی سه ماه گذشته هم به 6 میلیون و 390 هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت کل معاملات نیز در منطقه 19 پایتخت و سه ماه گذشته 487 میلیون و 420 هزار تومان بوده است.

 

رکوردداران هفت ساله مسکن

 

منطقه 21 سومین منطقه کم‌درخواست پایتخت است. منطقه‌ای در غربی ترین بخش تهران. بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، این منطقه طی هفت سال گذشته 19 هزار و 467 معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در این منطقه 3 میلیون و 450 هزار تومان است. منطقه21 طی هفت سال گذشته 290 درصد رشد قیمت داشته است. میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه امروز 9 میلیون و 560 هزار تومان است.

در جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران و کم‌درخواست‌ترین مناطق، منطقه 16 رتبه چهارم را دارد. منطقه در جنوب پایتخت که طی هفت سال گذشته 330 درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه طی هفت سال گذشته 2 میلیون و 680 هزار تومان بوده است. امروز در این منطقه میانگین قیمت کل معاملات 567 میلیون و 890 هزار تومان است.

منطقه 9 با ثبت 22 هزار و 853 معامله، پنجمین محله کم‌درخواست پایتخت است. میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه 3 میلیون و 350 هزار تومان بوده است.

منطقه9 طی هفت سال رشد 374 درصدی قیمت خانه را تجربه کرده و امروز میانگین قیمت کل معاملات در این منطقه 628 میلیون و 60 هزار تومان است.

 

منطقه 5 پایتخت

 

 

منطقه 22 پایتخت در این مدت تنها 8 هزار و 961 معامله مسکن داشته است. البته با توجه به روند پیشرفت این منطقه و ساخت و سازهای فراوان طی چند سال اخیر احتمالا خیلی زود منطقه 22 پایتخت به عنوان منطقه‌ای پردرخواست شناخته شود.

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

جمع بندی

  • مناطق شمالی پایتخت طی هفت سال گذشته بیشترین تعداد معاملات مسکن را به ثبت رسانده‌اند
  • منطقه5 طی هفت سال گذشته با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مناطق صدرنشین مناطق پردرخواست پایتخت است
  • در میان مناطق پردرخواست منطقه2 با رشد 416 درصدی قیمت طی هفت سال گذشته رکورددار است
  • اختلاف پردرخواست‌ترین منطقه تهران با کم‌درخواست ترین منطقه تهران 122 هزار و 298 معامله مسکن است

 

 

منطقه 19 پایتخت دومین منطقه کم‌درخواست تهران طی هفت سال گذشته است. طی این مدت در این منطقه 13 هزار و 979 معامله مسکن به ثبت رسیده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *