گزارش

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران

بازار مسکن تهران در هفت سال گذشته دچار تغییر و تحولات بسیاری شده است. برخی از این تحولات قابل پیشبینی بودند و  برخی دیگر سیاستگذاران این حوزه را هم سردرگم کرده‌اند. در این میان رکوردداران هفت ساله مسکن تهران یعنی مناطقی که بیشترین و کمترین میزان معامله مسکن را داشته‌اند همواره مورد توجه هستند. منطقه ۵ پایتخت و منطقه ۴ پایتخت از جمله پردرخواست‌ترین مناطق و منطقه ۲۲ پایتخت و منطقه ۱۹ پایتخت کم درخواست‌ترین مناطق پایتخت بوده‌اند.

با نگاهی به آمارهای به دست آمده از سامانه هوشمند کیلید می‌توان دریافت تناسبی میان معاملات مسکن مناطق مختلف تهران نیست. مثلا در حالی که منطقه ۵ پایتخت طی هفت سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۲۵۹ معامله مسکن را به ثبت رسانده است، منطقه ۲۲ پایتخت در مدت مشابه تنها و تنها ۸ هزار و ۹۶۱ معامله مسکن داشته است.

عدم توازن در رشد مناطق و تفاوت قیمت از جمله عواملی است که در رشد یا کاهش ثبت معاملات مسکن در مناطق مختلف تاثیر گذار است.

رکودرداران هفت ساله مسکن تهران اما در یک نکته شباهت دارند. تمام این ده منطقه، یعنی مناطقی که بیشترین تعداد معاملات یا کمترین تعداد معاملات را داشته‌اند در هفت سال گذشته رشد قیمت را تجربه کرده‌اند.

  • معرفی پردرخواست‌ترین مناطق تهران
  • معرفی کم‌درخواست‌ترین مناطق تهران

 

منطقه 19 پایتخت

 

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران و مناطق پردرخواست

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، منطقه ۵، منطقه ۴، منطقه ۲، منطقه ۸ و منطقه ۱۴ به ترتیب پردرخواست‌ترین مناطق پایتخت طی ۷ سال گذشته بوده‌اند.

مناطقی که به دلیل آمار بالا در معاملات مسکن در لیست رکوردداران هفت ساله مسکن تهران جای می‌گیرند. در این بین منطقه۵ با فاصله بسیار زیاد نسبت به مناطق دیگر در صدر است.

منطقه ۵ پایتخت در هفت سال گذشته ۱۳۱ هزار و ۲۵۹ معامله مسکن را به ثبت رسانده است. این منطقه همچنین در هفت سال گذشته رشد ۳۶۵ درصد قیمت را نیز تجربه کرده است.

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۵ پایتخت طی هفت سال گذشته ۵ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان بوده است و متوسط قیمت کل معاملات در منطقه ۵ پایتخت ، ۵۲۳ میلیون و ۳۳۰ هزار تومان است.

البته تغییرات قیمت مسکن طی یک سال و نیم گذشته با شیبی تند همراه بوده‌است. بر اساس آمارهای رسمی در یک سال و نیم گذشته قیمت خانه در بسیاری مناطق تهران ۱۵۰ درصد رشد کرده است.

 

رکوردداران هفت ساله مسکن

 

رتبه بعدی مناطق پردرخواست در بازار مسکن طی مدت مشابه، منطقه ۴ پایتخت است. منطقه ۴ پایتخت در شمال شرق تهران قرار دارد که در این مدت ۹۴ هزار و ۳۶۹ معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه۴ طی هفت سال گذشته ۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان بوده است. در این مدت ارزش متوسط معاملات مسکن نیز در منطقه ۴ پایتخت بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید ۴۷۷ میلیون و ۷۰ هزار تومان برآورد شده است.

در سه ماه گذشته میانگین قیمت کل معاملات در منطقه ۴ پایتخت به ۱ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان رسیده است. 

رتبه سوم پردرخواست‌ترین مناطق پایتخت طی هفت سال گذشته، منطقه ۲ است. منطقه که از شمال پایتخت تا نزدیکی‌های خیابان آژادی کشیده شده است.

منطقه ۲ طی هفت سال گذشته ۸۲ هزار و ۶۲۵ معامله مسکن را به ثبت رسانده است. قیمت هر متر مربع خانه در این منطقه در مدت مشابه نیز ۷ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان بوده است.

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، میانگین قیمت کل معاملات مسکن در منطقه۲ طی هفت سال گذشته ۸۴۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بوده است.

این منطقه در این مدت رشد ۴۱۶ درصدی را در حوزه مسکن تجربه کرده است. میانگین قیمت کل معاملات مسکن در این منطقه و مهر ۹۸ ، ۲ میلیارد و ۱۱۸ میلیون و ۵۴۰ هزار تومان بوده است.

 

منطقه 22 پایتخت

 

 

متوسط قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۴ پایتخت طی هفت سال گذشته ۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان بوده است. در این مدت ارزش متوسط معاملات مسکن نیز در منطقه ۴ پایتخت بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید ۴۷۷ میلیون و ۷۰ هزار تومان برآورد شده است.

 

در رتبه چهارم جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران منطقه۸ قرار دارد. منطقه‌ای در شرق تهران که طی هفت سال گذشته ۵۶ هزار و ۴۷۵ معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه۸ و هفت سال گذشته ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده‌است. همچنین میانگین قیمت کل معاملات هم در منطقه۸ رقم ۳۶۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان را نشان می‌دهد.

رتبه پنجم جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران در مناطق پرتقاضا هم متعلق به منطقه۱۴ است. منطقه ای در جنوب شرق پایتخت که طی هفت سال گذشته ۵۷ هزار و ۷۳۲ معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در این منطقه بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این منطقه طی هفت سال گذشته نیز مانند دیگر مناطق تهران رشد قیمت داشته است. این عدد برای منطقه۱۴ ۲۶۴ درصد است.

 

منطقه 4 پایتخت

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

مناطق کم درخواست 

همانطور که بیان شد توزیع معاملات مسکن در پایتخت یکسان نیست. برخی مناطق متناسب با زمان، به خاطر امکانات یا قیمت ارزان یا تب و تاب بازار تعداد بیشتری معامله مسکن را ثبت می‌کنند و برخی مناطق تعداد کمتر.

رکوردداران هفت ساله مسکن تهران جدول دیگری هم دارند. جدولی که در آن مناطقی جای می‌گیرند که طی هفت سال گذشته کمترین معامله مسکن را به ثبت رسانده‌اند.

بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، منطقه ۲۲ پایتخت طی هفت سال گذشته کمترین تعداد معامله مسکن را در تهران به ثبت رسانده است.

منطقه ۲۲ پایتخت در این مدت تنها ۸ هزار و ۹۶۱ معامله مسکن داشته است. البته با توجه به روند پیشرفت این منطقه و ساخت و سازهای فراوان طی چند سال اخیر احتمالا خیلی زود منطقه ۲۲ پایتخت به عنوان منطقه‌ای پردرخواست شناخته شود.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۲۲ پایتخت در این مدت ۴ میلیون و ۶۳۰ هزار تومان بوده است. این منطقه در هفت سال گذشته ۳۲۶ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت کل معاملات مسکن هم در منطقه ۲۲، ۵۱۰ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است. بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید در مهر ۹۸ میانگین قیمت کل معاملات در منطقه ۲۲ پایتخت ، ۱ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است.

منطقه ۱۹ پایتخت دومین منطقه کم‌درخواست تهران طی هفت سال گذشته است. طی این مدت  منطقه ۱۹ پایتخت، ۱۳ هزار و ۹۷۹ معامله مسکن به ثبت رسیده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در منطقه ۱۹ پایتخت و مدت مشابه نیز ۲ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده‌است. منطقه ۱۹ پایتخت طی هفت سال گذشته ۲۷۸ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در منطقه ۱۹ پایتخت طی سه ماه گذشته هم به ۶ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان رسیده است. میانگین قیمت کل معاملات نیز در منطقه ۱۹ پایتخت و سه ماه گذشته ۴۸۷ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان بوده است.

 

رکوردداران هفت ساله مسکن

 

منطقه ۲۱ سومین منطقه کم‌درخواست پایتخت است. منطقه‌ای در غربی ترین بخش تهران. بر اساس داده‌های سامانه هوشمند کیلید، این منطقه طی هفت سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۶۷ معامله مسکن را به ثبت رسانده است.

میانگین قیمت هر مترمربع خانه در این منطقه ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است. منطقه۲۱ طی هفت سال گذشته ۲۹۰ درصد رشد قیمت داشته است. میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه امروز ۹ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است.

در جدول رکوردداران هفت ساله مسکن تهران و کم‌درخواست‌ترین مناطق، منطقه ۱۶ رتبه چهارم را دارد. منطقه در جنوب پایتخت که طی هفت سال گذشته ۳۳۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است.

میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه طی هفت سال گذشته ۲ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان بوده است. امروز در این منطقه میانگین قیمت کل معاملات ۵۶۷ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان است.

منطقه ۹ با ثبت ۲۲ هزار و ۸۵۳ معامله، پنجمین محله کم‌درخواست پایتخت است. میانگین قیمت متوسط هر مترمربع خانه در این منطقه ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است.

منطقه۹ طی هفت سال رشد ۳۷۴ درصدی قیمت خانه را تجربه کرده و امروز میانگین قیمت کل معاملات در این منطقه ۶۲۸ میلیون و ۶۰ هزار تومان است.

 

منطقه 5 پایتخت

 

 

منطقه ۲۲ پایتخت در این مدت تنها ۸ هزار و ۹۶۱ معامله مسکن داشته است. البته با توجه به روند پیشرفت این منطقه و ساخت و سازهای فراوان طی چند سال اخیر احتمالا خیلی زود منطقه ۲۲ پایتخت به عنوان منطقه‌ای پردرخواست شناخته شود.

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

جمع بندی

  • مناطق شمالی پایتخت طی هفت سال گذشته بیشترین تعداد معاملات مسکن را به ثبت رسانده‌اند
  • منطقه۵ طی هفت سال گذشته با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر مناطق صدرنشین مناطق پردرخواست پایتخت است
  • در میان مناطق پردرخواست منطقه۲ با رشد ۴۱۶ درصدی قیمت طی هفت سال گذشته رکورددار است
  • اختلاف پردرخواست‌ترین منطقه تهران با کم‌درخواست ترین منطقه تهران ۱۲۲ هزار و ۲۹۸ معامله مسکن است

 

 

منطقه ۱۹ پایتخت دومین منطقه کم‌درخواست تهران طی هفت سال گذشته است. طی این مدت در این منطقه ۱۳ هزار و ۹۷۹ معامله مسکن به ثبت رسیده است.

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *