آموزش و مشاوره حقوقی

فسخ قرارداد اجاره ملک توسط موجر و مستاجر چه شرایطی دارد؟

فسخ قرارداد اجاره

 

روزانه تعداد زیادی قرارداد اجاره خانه در بنگاه‌های معاملات ملکی بسته می‌شود، اما ممکن است موجر یا مستاجر بعد از بستن قرارداد به دلایلی پشیمان شوند و تصمیم به فسخ اجاره‌بگیرند. البته فسخ اجاره‌نامه در هر زمانی ممکن است از سوی مالک و یا مستاجر مطرح شود. موضوع فسخ قرارداد اجاره در هر زمان و توسط هر کدام از طرفین قرارداد مطرح شود، سوالات زیادی را با خود به همراه دارد. سوالاتی از قبیل: شرایط فسخ قرارداد چگونه است؟ آیا مالک و مستاجر می‌توانند تحت هر شرایطی اجاره را فسخ کنند؟ مبلغ خسارت فسخ قرارداد چگونه محاسبه می‌شود؟ در این مقاله شرایط فسخ قرارداد اجاره را بررسی و به این قبیل سوالات پاسخ دادیم.

موضوعات زیر در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای دیدن هر بخش از مقاله می‌توانید روی عنوان موردنظر کلیک کنید:

قوانین فسخ قرارداد رهن و اجاره

فسخ اجاره‌نامه یعنی یکی از طرفین قرارداد، موجر یا مستاجر و یا هر دو طرف تصمیم بگیرند که پیش از موعد مقرر شده در قرارداد با دلایل موجه و رعایت قانون به قرار داد پایان دهند.

قانون برای جلوگیری از هرج و مرج قوانینی را برای فسخ قرارداد تعیین کرده است، به این ترتیب هر کدام ار طرفین قرارداد باید با رعایت چارچوب قانونی اقدام به فسخ قرارداد کند. قوانین مربوط به فسخ قرارداد برای موجر و مستاجر متفاوت است. در واقع امکان فسخ اجاره‌نامه توسط موجر یا مستاجر تنها طی شرایطی که در ادامه توضیح خواهیم داد امکان خواهد داشت.

اگر موجر و یا مستاجر هنگام نوشتن اجاره‌نامه شرایطی برای فسخ قرارداد در نظر گرفته باشند و این شرایط در اجاره‌نامه ذکر شده و طرف دیگر قرارداد این شرایط را پذیرفته و امضا کرده باشد، طرف شرط‌گذار می‌توان با رجوع به قرارداد، اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند.

 

فسخ قرارداد اجاره

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

قانون فسخ قرارداد اجاره‌خانه

قرارداد اجاره از نوع قراردادهای لازم است، یعنی بعد منعقد شدن قرارداد، طرفین نمی‌توانند جز در مواردی که قانون تعیین کرده است، قرارداد را فسخ کنند. طبق ماده 369 قانون مدنی، فسخ اجاره‌نامه با خیارات زیر امکان‌پذیر است:

 • خیار شرط
 • خیار تعذر تسلیم
 • خیار عیب
 • خیار تخلف شرط
 • تخلف از وصف
 • و انواع فسخ مذکور در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356

در ماده 14 قانون مدنی که در سال 1356 تنظیم شده است به روابط بین موجر و مستاجر پرداخته است که در ادامه شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط هر کدام را توضیح خواهیم داد.

شرایط فسخ قرارداد اجاره

گفتیم که فسخ اجاره‌نامه باید با توجه شروطی که قانون تعیین کرده است، اتفاق بیفتد. بنابراین طرفین قرارداد نمی‌توانند با دلایلی غیر از دلایل رسمی و قانونی اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنند. در قسمت قانون فسخ قرارداد اجاره‌خانه توضیح دادیم با توجه به چه خیاراتی هر کدام از طرفین می‌توانند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنند، در نتیجه شرایط کلی فسخ اجاره‌نامه شامل:

 • شرط خیار: شرطی در قرارداد که به یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث، در مدت معینی اختیار فسخ قرارداد می‌دهد.
 • خیار تعذر تسلیم: در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکند، طرف دیگر قرارداد حق فسخ قرارداد دارد.
 • خیار عیب: در صورتی که عیب و نقصی در خانه وجود داشته و در زمان بستن قرارداد ذکر نشده و توافقی هم صورت نگرفته باشد، اختیار فسخ اجاره‌نامه وجود دارد.
 • خیار تخلف شرط: اگر زمان بستن قرارداد اجاره، شروطی را تعیین کرده باشند اما یکی از طرفین قرارداد به تعهدات عمل نکند، می‌توان اجاره‌نامه را فسخ کرد.
 • تخلف از وصف: اگر بعد از انعقاد قرارداد متوجه شوند که واقعیت خانه با مبلغ پرداختی متفاوت است، مستاجر می‌توانند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنند.

خیار عبارت است از توانایی یکی از اشخاص قرارداد برای برهم زدن قرارداد.

اما شرایط فسخ قرارداد اجاره برای موجر و مستاجر متفاوت است و هر کدام طی شرایطی می‌توانند اجاره‌نامه را فسخ کنند. شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط هر کدام از طرفین قرارداد، چه موجر و چه مستاجر، با توجه به ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر که در سال 1356 تنظیم شده، مشخص شده است.

 

فسخ قرارداد اجاره

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

اجاره‌نامه بین دو طرف بسته می‌شود، موجر که صاحب ملک است و مستاجر که خواهان اجاره ملک است. طی قرارداد اجاره مستاجر موظف است که مبلغی با عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد. بیشتر افراد این ذهنیت را دارند که فسخ اجاره‌نامه بیشتر از طرف موجر است تا مستاجر. اما خیلی اوقات اتفاق افتاده که مستاجر خواهان فسخ قرارداد بوده است. به همین دلیل قانون شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر را تنظیم کرده است که مستاجر با توجه به شرایط ذکر شده می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند.

شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر

قرارداد بین مالک و مستاجر در مواقع خاص قابل فسخ است و در صورت پیش آمدن مواردی که قانون تعیین کرده، مستاجر می‌تواند درخواست فسخ قرار داد کند.

شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر با توجه به در نظر گرفتن حدود قانون به شرح زیر است:

براساس ماده 6 قانونی و رعایت ماده 415 قانون مدنی در صورتی که ملک اجاره داده شده به مستاجر با شرایطی که در قرارداد اجاره نوشته شده منطبق نباشد. براساس خیار رویت و تخلف وصف بعد از رویت.

در مواردی که مطابق شرایط اجاره، حق فسخ مستاجر در اجاره نامه ذکر شده باشد. برای نمونه در برخی قراردادها اجازه فسخ اجاره از سوی مستاجر که محدود به دلایل خاصی است، امکان پذیر است. ضروری است که دلایل فسخ قرارداد با توافق طرفین در اجاره نامه نوشته شود.

کل یا قسمتی از ملک اجاره داده شده خراب شود یا در معرض خراب شدن قرار بگیرد بطوری که مستاجر نتواند از آن قسمت استفاده کند و غیرقابل تعمیر باشد.

پیش آمده است که مستاجر پیش از اتمام قرارداد تصمیم به نقل مکان بگیرد، در این صورت باید از قبل به مالک خبر دهد. به عنوان مثال مستاجر به دلایل کاری از شهری که خانه را اجاره کرده است باید به شهر دیگر نقل مکان کند، در این صورت معمولا موجر همکاری کرده و با کمک آژانس املاک تا رفتن مستاجر فعلی، مستاجر جدید پیدا می‌کند.

 

فسخ قرارداد اجاره

 

 

موجر صاحبخانه است، اما وقتی خانه به رهن و اجاره مستاجر در می‌آید، جز در مواردی که قانون تعیین کرده، نمی‌تواند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند.

 

فسخ قرارداد اجاره توسط موجر

موجر صاحبخانه است، اما وقتی خانه به رهن و اجاره مستاجر در می‌آید، جز در مواردی که قانون تعیین کرده، نمی‌تواند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند. به عنوان مثال اگر صاحبخانه قصد فروش خانه‌ای را که در رهن و یا اجاره مستاجر است، داشته باشد، در صورتی که حق فسخ اجاره‌نامه را نداشته باشد، موظف است که رضایت  مستاجر را برای تخلیه ملک به دست آورد. رضایت را می‌تواند از راه‌های مختلفی مانند پرداخت خسارت یا هر آنچه که مد نظر مستاجر است انجام دهد و یا خانه را با مستاجر به مالک جدید واگذار کند.

در قرارداد اجاره ذکر می‌شود که اجاره‌بها باید ماهیانه توسط مستاجر پرداخت شود، مستاجر هم  وظیفه دارد اجاره‌بهای توافقی که در اجاره‌نامه قید شده است، در موعد مقرر به مالک یا موجر پرداخت کند. در صورتی که مستاجر به تعهد خود عمل نکند و در پرداخت اجاره به مالک بدحسابی کند، در این صورت اگر در اجاره‌نامه حق فسخ  در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها ذکر شده باشد، موجر حق فسخ اجاره‌نامه را به دلیل عمل نکردن به شروط قرارداد، دارد.

شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد توسط موجر

شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر به شرح زیر است:

 • مستاجر بیش از یک هفته در پرداخت اجاره تاخیر داشته باشد.
 • مستاجر بدون دریافت اجازه از مالک، ملک را به دیگری واگذار کند یا اجاره دهد.
 • مستاجر مسکن را برای کارهای نامربوط مانند فعالیت‌های نادرست یا فعالیت تجاری عمده استفاده کند.
 • مستاجر باید به مالک اجازه ورود به خانه برای انجام تعمیرات دهد. اگر مستاجر بدون دلیل موجه از این کار خودداری کند و یا نسبت به ملکی که در اجارۀ او قرار داد، سهل انگاری کند و وظایفی که بنا به قرارداد به او محول شده است را به درستی انجام ندهد، موجر حق فسخ اجاره‌نامه را پیش از موعد دارد.

 

فسخ اجاره‌نامه

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل

خیلی مواقع اتفاق افتاده که پیش از نحویل ملک یکی از طرفین قرارداد، مالک و یا مستاجر اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند، یعنی مستاجر در خانه مستقر نشده ولی به دلایلی هر یک خواهان فسخ قرارداد پیش از تحویل ملک هستند. در این حالت نیز شرایط فسخ قرارداد برای هر کدام از طرفین قرارداد، یعنی موجر و مستاجر متفاوت است.

بنابراین در صورتی که مالک هنوز ملک را تحویل نداده باشد، باید شرایط فسخ قرارداد توسط هر کدام از طرفین وجود داشته باشد.

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مالک

از شرایط فسخ قرارداد اجاره توسط موجر قبل از تحویل ملک، عدم صداقت مستجر است. یعنی مستاجر شرایطی متفاوت با آنچه به موجر گفته است داشته باشد، مانند شرایط تاهل. بسیاری از مالکان بنا به دلایلی خانه را تنها به افراد متاهل اجاره می‌دهند. اگر مالک شرط تاهل را برای اجاره خانه ذکر کرده باشد و مستاجر خود را متاهل معرفی کند ولی مجرد باشد؛ صاحبخانه می‌تواند اقدام به فسخ اجاره‌نامه پیش از تحویل ملک کند.

در شرایطی نیز مالک برای اجارۀ خانه شرایط ویژه‌ای مانند تعداد فرزندان و نفرات را در نظر گرفته باشد و مستاجر در تعداد افرادی که قرار است در خانه ساکن شوند عدم صداقت داشته باشد، مالک می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند.

 

فسخ اجاره‌نامه

 

 

در صورتی که مستاجر به تعهد خود عمل نکند و در پرداخت اجاره به مالک بدحسابی کند، در این صورت اگر در اجاره‌نامه حق فسخ  در صورت عدم پرداخت اجاره‌بها ذکر شده باشد، موجر حق فسخ اجاره‌نامه را به دلیل عمل نکردن به شروط قرارداد، دارد.

 

فسخ قرارداد اجاره قبل از تحویل توسط مستاجر

شرایط فسخ قرارداد توسط مستاجر قبل از تحویل ملک به شرح زیر است:

خانه عیب داشته باشد: اگر بعد از بستن قرارداد و پیش از تحویل ملک، مستاجر متوجه عیب و نقصی در خانه شود که مالک نمی‌تواند آن را قبل از سکونت مستاجر رفع کند، مستاجر می‌تواند اجاره‌نامه را فسخ کند. البته این مورد بعد از تحویل خانه نیز امکان‌پذیر است. درک مسئله با ذکر یه مثال راحت‌تر خواهد بود. مثلاً در قرارداد ذکر شده که خانه دارای انباری است، اما شما قبل از سکونت متوجه شوید که خانه فاقد انباری است. در این صورت مالک نمی‌تواند این مشکل را حل کند، بنابراین شما می‌توانید اقدام به فسخ اجاره‌نامه کنید.

عدم تحویل به موقع خانه: مالک وظیفه دارد که طبق زمانی که در قرارداد ذکر شده، خانه را به مستاجر تحویل دهد. اگر مالک نسبت به انجام این تعهد خود کوتاهی کند مستاجر می‌تواند قرارداد اجاره را فسخ کند. البته مستاجر ابتدا باید از طریق قانون صاحبخانه را برای تحویل ملک تحت فشار بگذارد، اگر بعد از اقدام قانونی موجر خانه را تحویل داد، فسخ اجاره‌نامه کنسل می‌شود، اما اگر مالک با فشارهای قانونی نیز از ملک را تحویل مستاجر نداد، مستاجر می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

نحوه فسخ قرارداد اجاره     

در خیلی از موارد با وساطت مشارو املاک اختلاف بین مالک و مستاجر حل می‌شود و اگر طرفین به توافق برسند که قرارداد را فسخ کنند، فسخ قرارداد در دفتر مشاور املاک انجام می‌شود. اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که با وساطت مشاور املاک قابل حل نیست، مثلاً زمانی که مستاجر اجاره ماهیانه را بیش از 3 ماه پرداخت نکرده است. در این حالت موجر باید از مجاری قانونی مستاجر را وادار به پرداخت اجار‌ه‌بها و تخیله ملک کند. معمولاً برای حل اختلافات بین مالک و مستاجر ابتدا به شورای حل اختلاف مراجعه می‌شود.

برای فسخ قرارداد به صورت قانونی باید مراحل زیر را طی کرد:

 • مراجعه به دادگاه برای دریافت ضرر و زیان، مانند اجاره‌های پرداخت نشده
 • دریافت ضرر و زیان مورد نظر
 • دریافت حکم تخلیه

 

اجاره خانه

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

متن فسخ قرارداد اجاره

نمونه متن فسخ اجاره‌نامه:

 

 

اقرارنامه فسخ اجاره

 جناب آقای / سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… عنوان موجر سند اجاره شماره …………… ازیک  طرف  و جناب آقای، سرکار خانم …………….. فرزند ……………………. به شماره شناسنامه …………… و کد ملی ………………………. و به آدرس سکونت ……………………………………… به  عنوان  مستاجر سند موصوف  ازطرف دیگر ضمن اعلام رضایت و توافق مبنی بر فسخ اجاره نامه فوق الذکر ضمن اقرار به انجام کلیه تعهدات طرف مقابل، اجاره نامه موصوف را از حال  التحریر سند برای بقیه مدت فسخ نموده و از این تاریخ نسبت به موضوع مورد فسخ هیچگونه حق و ادعایی از یکدیگر نداشته و حق هر گونه ادعا در آینده را نیز از خود سلب و ساقط نمودند.

امضاء

شرایط فسخ قرارداد اجاره مغازه

مورد بسیار مهم در قرارداد اجاره مغازه، موضوع سرقفلی است. در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 حق کسب و پیشه صحبت شده است و در قانون روابط بین موجر و مستاجر 76 از سرقفلی صحبت می‌شود. بنابراین اگر قرارداد مغازه متعلق به قبل از سال 76 باشد، باید به قانون روابز بین موجر و مستاجر رجوع کرد.

سرقفلی مبلغی است که مالک در ابتدای اجاره و جدا از رهن و اجاره‌بها از مستأجر می‌گیرد تا مغازه را به مستاجر واگذار کند. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر به وجود می‌آید. در نتیجه بعد از اینکه مستأجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار به دست آورد، حقی برای او به وجود می‌آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می‌گویند و یکی از مهمترین مسایلی که باید در اجاره‌نامه مغازه به آن توجه کرد

در قانون روابط بین موجر و مستاجر در سال 76 باید در قرارداد اجاره مغازه موضوع حق سرقفلی قید شود. به علاوه مستاجر در هنگام امضای قرارداد اجاره باید مبلغی  به مالک به عنوان سرقفلی بپردازد. همچنین باید توافق کنند که قرارداد هر سال با قیمت روز تمدید یا به همان قیمت قبلی به مستاجر پرداخت شود. در قرارداد اجاره مغازه باید ذکر شود که در صورت عدم تمدید مبلغ سرقفلی به قیمت روز به مستاجر پرداخت شود. پس باید هنگام بستن قرارداد اجاره مغازه حتماً شرایط سرقفلی ذکر شود.

پرداخت مالیات مستغلات تعمیرات اساسی عوارض و مالیات مستغلات اجاره بر عهده موجر و عوارض کسب و پیشه شهرداری و عوارض پسماند سالیانه و مالیات بر درآمد و کلیه بدهی‌های احتمالی بر عهده مستاجر است.

شرایط فسخ اجاره‌نامه مغازه مانند اجاره مسکونی است، تنها موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه مطرح می‌شود که در این حالت قانون بین مالک و مستاجر قضاوت می‌کند. البته اگر تمامی موارد از جمله سرقفلی در بندهای قرارداد ذکر شود، مشکلات بعدی به وجود نخواهر آمد. به عنوان مثال یکی از مواردی که مالک مغازه می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند این است که کسب‌وکار مستاجر خلاف آنچه در قرارداد ذکر شده، باشد. مانند زمانی که مستاجر مغازه را برای فروش لباس  پوشاک اجاره کرده ولی تبدیل به نانوایی کرده است، در این صورت مالک می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند.

همچنین اگر مستاجر از ملک در راستای اهداف غیر اخلاقی و کلاهبرداری و یا استفاده از شرکت‌های هرمی بهره ببرد، مالک می‌تواند اقدام به فسخ اجاره‌نامه کند.

 

تنظیم قولنامه

 

 

سرقفلی مبلغی است که مالک در ابتدای اجاره و جدا از رهن و اجاره‌بها از مستأجر می‌گیرد تا مغازه را به مستاجر واگذار کند. حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر به وجود می‌آید.

 

مبلغ جریمه فسخ قرارداد اجاره

زمانی که مالک و یا مستاجر اقدام به فسخ اجاره‌نامه می‌کنند، معمولاً مبلغی به عنوان خسارت فسخ قرارداد باید به طرف دیگری بپردازند. مبلغ خسارت فسخ قرارداد اجاره معمولاً در قرارداد ذکر می‌شود، درنتیجه افراد با آگاهی به پرداخت خسارت فسخ قرارداد اقدام به فسخ اجاره‌نامه می‌کنند.

جریمه فسخ قرارداد اجاره توسط مستاجر

مبلغ خسارت فسخ قرارداد به طور دقیق در اجاره‌نامه توسط مشاور املاک قید می‌شود و به امضای طرفین می‌رسد. در نتیجه اگر مستاجر اقدام به فسخ قرارداد پیش از موعد کند، باید به قرارداد اجاره مراجعه کرد.

فسخ اجاره‌نامه قبل از تحویل معمولاً راحت‌تر است و ضرر و زیان کمتری طرفین می‌پردازند. هنگام تنظیم قرارداد اجاره، مشاور املاک زمانی را برای فسخ در نظر می‌گیرد که طرفین در این مدت حق فسخ اجاره‌نامه را به هر دلیلی دارند و معمولاً مبلغ ناچیزی هم به عنوان خسارت فسخ قرارداد اجاره در نظر گرفته می‌شود که در صورت فسخ باید پرداخت شود. زمان فسخ اجاره‌نامه قبل از تحویل تا یک هفته است. البته اگر مستاجر بعد از بستن قرارداد متوجه عیبی در خانه شود که قبل از بستن قرارداد از آن بی‌اطلاع بوده، می‌تواند اقدام به فسخ کند و مبلغ خسارتی نیز پرداخت نکند.

کمیسیون فسخ قرارداد اجاره

مشاور املاک حق‌الزحمه‌ای را به عنوان کمیسیون دریافت می‌کند، این مبلغ را عرفی و قانونی است. اگر موجر و یا مستاجر قبل از تحویل ملک اقدام به فسخ قرارداد کند، مبلغ کمیسیون به هیچ یک از طرفین عودت داده نمی‌شود. اما هرکدام از طرفین که اقدام به فسخ کند، باید حق کمیسیون دیگری را نیز پرداخت کند.

 

تنظیم قولنامه

 

 

 در همین رابطه بخوانید:

 

جمع بندی

 • اجاره‌نامه از قراردادهای لازم است، یعنی طرفین در شرایطی خاص می‌توانند اقدام به فسخ کنند.
 • قانون فسخ اجاره‌نامه برای مالک و مستاجر متفاوت است، یعنی هر کدام تحت شرایطی خاص می‌توانند اقدام به فسخ کنند. 
 • خیارات فسخ اجاره‌نامه شامل:شرط خیار، خیار تعذر تسلیم، خیار عیب، خیار تخلف شرط، تخلف از وصف است.
 • نحوه فسخ اجاره‌نامه از مجاری قانونی به این صورت است: مراجعه به دادگاه برای دریافت ضرر و زیان، مانند اجاره‌های پرداخت نشده، دریافت ضرر و زیان مورد نظر، دریافت حکم تخلیه
 • فسخ اجاره مغازه مانند سایر املاک است ولی بحث عمده بین طرفین در زمان فسخ موضوع سرقفلی است.
 • اگر ازمان اجاره مغازه قبل از سال 76 باشد باید به قانون روابط بین موجر و مستاجر سال 56 رجوع شود، اگر اجاره مغازه متعلق به بعد از سال 76 باشد، باید به قانون روابط بین موجر و مستاجر سال 76 رجوع شود.

 

مطالب مرتبط

11 نظر در مورد : “فسخ قرارداد اجاره ملک توسط موجر و مستاجر چه شرایطی دارد؟

 1. سلام
  کارگاهی از مالک اجاره شده و 4 ماه قبل از پایان مدت اجاره – بدلیل عدم امکان فعالیت تجاری – توافق شده از مبلغ ودیه مقداری بابت مانده اجاره و غیره کسر و در یک تاریخ مالک جهت تسویه مانده ودیه و تحویل ملک حضور بهم رساند – ولی مالک امتناع نموده – حال آیا پس از آن تاریخ اجاره ملک باید پرداخت شود؟ آیا امکان مشاوره وجود دارد با متخصص حقوقی

 2. سلام وقتتون بخیر.
  اگه من آقا منزلی ک داخلش هستم و مالکش هستم و دادم اجاره رهن کامل ولی چند روز قبل
  از تخلیه آیا میتونم قرارداد رو فسخ کنم تنها دلیلم هم منصرف شدن خودم هست
  و نکته دیگر من هنوز هیچ گونه پول رهنی از مستاجر قبل از اومدنش نگرفتم تنها قرارداد بستیم و امضا کردیم

  4
  2
 3. و متاسفانه کمیسیون مشاوره املاک به مستاجر یا موجر پس داده نمیشه حتی اگر قبل از 24 ساعت از عقد قرارداد باشه. درسته؟

  5
  2
 4. سلام بنده مستاجر هستم قرارداد یک ساله بستم الان ۳ماه گذشته از قراردادم اما الان دیگه نمیتونم کرایه خونه رو بپردازم میخوام خونه رو تخلیه کنم باید چکار کنم

  11
  4
 5. سلام.بنده مغازه تجاری دادم اجاره 5ساله ومستاجر همیشه اجاره بها را دوماه یا 3ماه دور میده تا بنده اظهارنامه میدهم ایشان کرایه بحساب میریزه درشروطی بنده 12سال انجا خودم مشغول کار بودم وایشان همون شغل ادامه میدهد ایا میتوانم فسخ قرهرداد کنم

  1
  2
 6. سلام من یه خانه رهن و اجاره کردم و روی خانه یک کولر دوتیکه به عنوان اپشن خانه بوده و موجر قید کرده که این کولر سالم و هرگونه مشکلی که در فصل گرما دارد به عهده موجر میباشد تا سالم تحویل مستاجر گردد چون زمان عقد قرارداد در زمان سرما بوده و کولر امکان تست خنکی و تحویل دادن نداشته.ولی موجر قید کرده که کولر سالم و بدون مشکل در فصل گرما تحویل مستاجر میدم.و الان فصل گرما برای تست امده و موتور کولر سوخته میباشد و موجر میگوید من هیچ هزینه ای برای تعمییر کولر ندارم که بدهم. چکار باید بکنم چه خساراتی برای فسخ قرارداد از طرف موجر میتوانم بگیرم.

  68
  6
 7. سلام.من سرطان ریه دارم.خونه ایواجاره کردیم بارهن ۳۰تومن واجاره ی سیصدتومن.بعدازیک ماه متوجه شدم نمیتونم اونجابمونم.قفسه ی سینم دردمیگیره وبه حالت مرگ میفتادم.خونه به دلیل نداشتن هودومنفذیازیرزمین بودن دم میگرفت.مااطلاع دادیم وخونروتخلیه کردیم.من حق فسخ قراردادودارم؟واگه ندارم چقدربایدخسارت بدم؟

  134
  34
 8. سوال؟
  اگر قرارداد به پایان برسد و روز پایان قرارداد موجر و مستاجر جهت تحویل ملک به بنگاه مراجعه کنند، به لحاظ قانونی جهت پشت نویسی قرارداد کمیسیون به بنگاه تعلق میگیرد یا خیر؟ اگر تعلق میگیرد به چه میززان و چگونه است؟
  متشکرم

  69
  28
  1. باسلام. یه سوالی داشتم لطفا هرکس که بصورت صحیح و قانونی جوابش رو بلده پاسخ بنده را بفرمایند.
   ۱. در صورتی که ۲ طرف قرارداد اجاره شخصا فقط جهت عقد قرارداد و کتابت آن به دفتر املاک مراجعه نمایند،(دفتر املاک نه مستاجر برای موجر و نه مورد اجاره را برای مستاجر پیدا نکرده باشد) در اینصورت و بصورت قانونی (بدون در نظر گرفتن توافق و عرف) تاکید مینمایم قانونی ، حق کمیسیون املاک از هر طرف به چه صورت خواهد بود؟
   آیا طبق تعرفه کلی بوده یا کمتر است؟
   لطفا در صورت امکان به بند و ماده قانونی اشاره شود.

   ۲. در صورتی که پس از گذشت ۱ ماه طرفین قرارداد فوق بخواهند که قرارداد را اقاله نمایند، آیا به انجام اقاله در دفتر املاک مجددا نیز حق کمیسیونی بصورت قانونی در نظر گرفته شده است.
   لطفا به استناد قانونی موضوع اشاره شود
   با تشکر فراوان از شما

   101
   12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *