محله قیطریه
محله قیطریه محله مرفه‌نشین تهران
  محله قیطریه محله مرفه‌نشین تهران است که در قسمت شمالی و منطقه 1 شهرداری تهران قرار دارد.تاریخچه قیطریه دلالت از قدمت این محله دارد و امکانات قیطریه همچون دسترسی […]
مطالعه: 5 دقیقه