محله امیرآباد
محله امیرآباد محله ریشه‌دار تهران
محله امیرآباد محله ریشه‌دار شمال غربی تهران است که در منطقه 6 شهرداری واقع شده است. امکانات امیرآباد از جمله مراکز آموزشی امیرآباد و دسترسی امیرآباد سبب شهرت این محله […]
مطالعه: 7 دقیقه