مالیات مسکن
از خانه های خالی در تهران چه خبر؟
  معضل مسکن در تهران کاملاً جدی و قیمت اجاره آپارتمان یا خرید خانه آن بسیار بالاست. در این میان تعداد خانه‌های خالی در این شهر بیش از حد انتظار […]
مطالعه: 5 دقیقه