شناسنامه فنی ساختمان
آشنایی با انواع شناسنامه ساختمان
یکی از اسنادی که هر ساختمان باید از نهادهای قانونی مرتبط با ساخت و ساز دریافت کند شناسنامه ساختمان است؛ شناسنامه ساختمان که معمولاً از آن با عنوان شناسنامه فنی […]
مطالعه: 4 دقیقه
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان
شناسنامه فنی و ملکی ساختمان چیست؟
  فرض کنید قصد خرید خانه دارید و در این راستا خانه‌ای را چند بار دیده‌اید و ظاهر آن را پسندیده‌اید؛ همچنین با قیمت آن کنار آمده‌اید؛ آیا به نظر […]
مطالعه: 4 دقیقه
شناسنامه فنی ساختمان
شناسنامه فنی ساختمان چیست؟
  هر ساختمانی که ساخته می‌شود، باید از فرآیند قانونی زیادی عبور کرده و مجوزهای متعددی را دریافت کند تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد. این مجوزها از مراحل آغازین […]
مطالعه: 4 دقیقه