سند عادی
سند عادی ملک
سند عادی ملک چیست و چه ویژگی دارد؟
  طبق ماده 1286 قانون مدنی سند بر دو نوع است. این دو نوع شامل سند رسمی و سند عادی می‌شود. اما ویژگی سند عادی چیست و چه کاربردی دارد؟ […]
مطالعه: 7 دقیقه