سالمندان
مناسب افراد معلول یا سالمند
چه خانه‌ای مناسب افراد معلول یا سالمند است؟
  خانه محیطی برای آسایش و آرامش انسان است و باید به گونه‌ای طراحی شود که بتواند به نیازهای اساسی او پاسخ دهد. نکته‌ قابل توجه آن است که نیازهای […]
مطالعه: 5 دقیقه