روف گاردن و باغ بام
روف گاردن یا باغ بام چیست؟
روف گاردن یا باغ بام پوشش سبز و گیاهی است که در فضای روی پشت‌بام ساختمان ساخته و اجرا می‌شود. چنین باغ‌هایی پدیدۀ جدیدی نیستند و نمونه‌هایی از آن در […]
مطالعه: 7 دقیقه