تقسیم ارث خانه
تقسیم ارث خانه و چگونگی انحصار وراثت
  در بحث‌های حقوقی مربوط به تقسیم ارث خانه و تقسیم ارث به صورت کلی، انحصار وراثت یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین موضوعات به‌شمار می‌آید. اغلب افراد اطلاعات اندکی درباره […]
مطالعه: 7 دقیقه
تخلیه ملک مشاع
نحوه تخلیه املاک مشاع چگونه است؟
برای آن‌که بدانیم نحوۀ تخلیۀ املاک مشاع و راهکارهای موجود تخلیه ملک مشاع چیست، ابتدا باید تعریف درستی از ملک مشاع و سهم مشاعی داشته باشیم. طبق تعریف قانونی، ملک […]
مطالعه: 8 دقیقه
تقسیم ملک مشاع
چگونه می توان ملک مشاع را تقسیم کرد؟
شاید بزرگترین مشکل مربوط به املاک مشاع که مالکین با آن مواجه می‌شوند، درخواست فروش یا تقسیم ملک مشاع توسط یکی از مالکین باشد. در تعریف ملک مشاع آمده است […]
مطالعه: 8 دقیقه