بیمه مسئولیت ساختمانی
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما
مسئولیت حقوقی مالک و کارفرما در ساخت و ساز چیست؟
  مراحل بسیاری در ساخته شدن یک ساختمان طی می‌شوند، مهم‌ترین مرحله، مرحله ساخت‌وساز است. روزانه ساختمان های زیادی ساخته می‌شوند و گزارش‌هایی مبنی بر خسارت‌های ناشی از برخی اشتباهات […]
مطالعه: 9 دقیقه
بیمه مسئولیت ساختمانی
بیمه مسئولیت ساختمانی چیست؟
  بیمه مسئولیت ساختمانی که برخی آن را با عنوان بیمه ساختمان می‌شناسند؛ جهت جبران خسارت‌های ناشی از کار به خصوص به لحاظ جانی برای هر فردی که در عملیات […]
مطالعه: 9 دقیقه