اصطلاحات حقوقی
خیار غبن
خیار غبن به زبان ساده یعنی چه و چه شرایطی دارد؟
  یکی از مشکلات حقوقی مبایعه‌نامه‌ها این است که طرفین معامله هنگام امضا کردن قرارداد به تمامی بند‌های آن توجه ندارند و بدون خواندن مفاد قرارداد آن را امضا می‌کنند. […]
مطالعه: 8 دقیقه