وام ملی مسکن
وام نهضت ملی مسکن
وام نهضت ملی مسکن 1403 + شرایط دریافت و مبلغ اقساط
نام تسهیلات: وام نهضت ملی مسکن مبلغ وام: 800 میلیون تومان سود تسهیلات: 18 درصد روش پرداخت: ساده و پلکانی حداکثر مدت بازپرداخت: 20 سال (در روش عادی) اقساط ماهانه: […]
مطالعه: 3 دقیقه