تعویض پمپ کولر
کولر آبی اصلی
سرویس کولر آبی را خودتان انجام دهید (به همراه آموزش)
  هر سال تقریبا از اواخر اردیبهشت و اوایل خرداد هوا شروع به گرم شدن می‌کند. بعد از تقریبا ۷،۸ ماه که آخرین بار دکمه خاموش/روشن کولر را فشردیم، حالا […]
مطالعه: 12 دقیقه