اجاره مغازه
دربارۀ انواع حق سرقفلی بیشتر بدانیم
از سال ۱۳۱۷ برای حفظ حق‌ و حقوق مالک مغازه‌ها، مفهوم سرقفلی وارد آیین‌نامه‌ها شد و ۵ سال بعد کلمۀ «سابقۀ عمل» برای ارزش نهادن به کوشش کاسب‌ها به آیین‌نامه […]
مطالعه: 7 دقیقه
قرارداد اجاره مغازه
هنگام عقد قرارداد اجاره مغازه به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
اجاره مغازه یکی از مسائلی است که بیشتر از اجاره‌ی یک ملک مسکونی با حساسیت‌های خاص روبرو است. شاید مناطق زیادی وجود داشته باشد که بتوان خانه‌های مسکونی مناسبی در […]
مطالعه: 4 دقیقه