نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

3 میلی...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساخت قیمت از ٣.٠ میلیارد تومان در شهرک غرب تهران

اپارتمان 125متر خوش نقشه شهرک غرب کم واحد
3
قیمت:
8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
64 میلیون تومان
اپارتمان 125متر خوش نقشه شهرک غرب کم واحد
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

125 متر

3 خواب

1 ساعت پیش

واحد 151 متری معاوضه
1
قیمت:
11.63 میلیارد تومان
واحد 151 متری معاوضه
شهرک غرب
فرهنگ سعادت آباد

مسکونی

151 متر

3 خواب

23 روز پیش

آپارتمان 92منری2خواب 3بر نورگیر
1
قیمت:
4.6 میلیارد تومان
آپارتمان 92منری2خواب 3بر نورگیر
شهرک غرب
فرهنگ سعادت آباد

مسکونی

92 متر

2 خواب

23 روز پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج
41
قیمت:
7.88 میلیارد تومان
خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب 125 متر برج
شهرک غرب
فرهنگ سعادت آباد

مسکونی

125 متر

2 خواب

23 روز پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب تکواحد
0
قیمت:
10 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
85 میلیون تومان
خرید آپارتمان 2 خوابه در شهرک غرب تکواحد
شهرک غرب
فرهنگ سعادت آباد

مسکونی

115 متر

2 خواب

20 روز پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب تک واحد
0
قیمت:
10.13 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
75 میلیون تومان
خرید آپارتمان 3 خوابه در شهرک غرب تک واحد
شهرک غرب
فرهنگ سعادت آباد

مسکونی

135 متر

3 خواب

17 روز پیش

فروش 160متر/کلید نخورده/تاپ لوکیشن شهرک غرب
5
قیمت:
17.2 میلیارد تومان
فروش 160متر/کلید نخورده/تاپ لوکیشن شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

160 متر

3 خواب

2 ساعت پیش

فروش 170متر/غرق نور/شهرک غرب
7
قیمت:
16.7 میلیارد تومان
فروش 170متر/غرق نور/شهرک غرب
شهرک غرب
مثلث

مسکونی

170 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
17 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

158 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
17.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

159 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
3
قیمت:
17.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

160 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
17.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

161 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
17 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

157 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
2
قیمت:
17 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

158 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
2
قیمت:
17 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

159 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
65 میلیارد تومان
فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

600 متر

15 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

620 متر

10 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 8 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 8 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

485 متر

8 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
1
قیمت:
47 میلیارد تومان
فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

620 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

622 متر

10 خواب

3 ساعت پیش
1