نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

آپارت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در سعادت اباد تهران

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
8.06 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
52 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

155 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

122 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
10.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
75 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

144 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
16.25 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
130 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

125 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
11.56 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
98 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

118 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
5.5 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

90 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد
1
قیمت:
10.39 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

136 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
3
قیمت:
4.9 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در بلوار شهرداری - سعادت اباد
بلوار شهرداری - سعادت اباد
خانه

مسکونی

70 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش142متر/3بالکن/نوسازی/سعادت آباد
1
قیمت:
9.23 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
65 میلیون تومان
فروش142متر/3بالکن/نوسازی/سعادت آباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

142 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

110 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
10.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

131 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
6.8 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

110 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
7.35 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

105 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
12.2 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

137 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
8.06 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
52 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

155 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
14 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

158 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
12.43 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
74 میلیون تومان
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

168 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
6 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

124 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
1
قیمت:
6.3 میلیارد تومان
فروش آپارتمان/برج 2 خوابه در سعادت اباد - منطقه 2
سعادت اباد
خانه

مسکونی

80 متر

2 خواب

8 دقیقه پیش

آپارتمان 180متری 3خواب 3پارکینگ سعادت آباد
4
قیمت:
19.8 میلیارد تومان
آپارتمان 180متری 3خواب 3پارکینگ سعادت آباد
سعادت اباد
خانه

مسکونی

180 متر

3 خواب

8 دقیقه پیش
1