خرید

آپارت...

قیمت کل

متراژ

فیلترهای بیشتر

خرید و فروش املاک آپارتمان، برج مسکونی در سعادت اباد تهران

13
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد 24 متری

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
145 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

1
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد 300 متر

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
300 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

1
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد 300 متر

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
300 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

8
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد

قیمت: 8.16 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 48 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
170 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

8
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد م کاج

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
147 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

13
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
143 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

13
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
143 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان 130 متری

قیمت: 6.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 52 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
130 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان 130 متری

قیمت: 6.8 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 52 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
130 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

13
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
143 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

9
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان 104 متری

قیمت: 6.5 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 61.5 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
104 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

6
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 2 خوابه در سعادت اباد 101 متر

قیمت: 4.7 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
101 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

9
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان 104 متری

قیمت: 6.2 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع: 59 میلیون تومان
سعادت اباد
مسکونی
104 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

7
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان 144

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
144 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

14
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد 178 متر

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
178 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

14
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
144 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

7
1 ساعت پیش

سعادت آباد مروارید 3 خوابه 150 متر

قیمت: 11 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
150 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

1
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان زیرقیمت تک واحد 2خواب

قیمت: 5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
108 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

1
1 ساعت پیش

سعادت آباد آپارتمان زیرقیمت تک واحد 2خواب

قیمت: 5 میلیارد تومان
سعادت اباد
مسکونی
108 متر
2 خواب
فرهنگ سعادت آباد

7
1 ساعت پیش

خرید آپارتمان 3 خوابه در سعادت اباد برج ط 8

قیمت: قیمت توافقی
سعادت اباد
مسکونی
140 متر
3 خواب
فرهنگ سعادت آباد

یافتن ملک از طریق مشاورین املاک

جستجوی من را به مشاورین بسپار