نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

اداری ...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک اداری و تجاری در شهرک غرب تهران

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

680 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

681 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

800 متر

5 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
65 میلیارد تومان
فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

600 متر

15 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

4000 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

4000 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
2
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

500 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
1
قیمت:
47 میلیارد تومان
فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

620 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

622 متر

10 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

620 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

5 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 6 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 6 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

6 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 4 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 4 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

4 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات اداری
1
قیمت:
192 میلیارد تومان
قیمت هر متر مربع :
120 میلیون تومان
فروش مستغلات اداری
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

1600 متر

3 ساعت پیش

مستغلات/کلید نخورده
1
قیمت:
قیمت توافقی
مستغلات/کلید نخورده
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

1500 متر

30 خواب

3 ساعت پیش

مستغلات/سند اداری/بر اصلی
1
قیمت:
قیمت توافقی
مستغلات/سند اداری/بر اصلی
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

2520 متر

36 خواب

3 ساعت پیش

مستغلات سند اداری بر اصلی
1
قیمت:
قیمت توافقی
مستغلات سند اداری بر اصلی
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

2510 متر

36 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات سند اداری 36 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات سند اداری 36 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

2500 متر

36 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

850 متر

5 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

840 متر

5 خواب

3 ساعت پیش
1