نسخه آزمایشی وب‌سایت جدید کیلید پیش‌ روی شماست

بازگشت به نسخه قدیمی

خرید

200 مت...

فیلترهای بیشتر

ذخیره جستجو

خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری و اداری نوساز و چند سال ساختمتراژ از ٢٠٠ متری در شهرک غرب تهران

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

203 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

202 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

200 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش آپارتمان/برج 3 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

200 متر

3 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

680 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

681 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

800 متر

5 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
65 میلیارد تومان
فروش مستغلات 15 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

600 متر

15 خواب

3 ساعت پیش

مستغلات/سعادت آباد/کلید نخورده
1
قیمت:
قیمت توافقی
مستغلات/سعادت آباد/کلید نخورده
شهرک غرب
خانه

مسکونی

1505 متر

20 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

620 متر

10 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

4000 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب
1
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

4000 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 8 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 8 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

مسکونی

485 متر

8 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
2
قیمت:
قیمت توافقی
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

500 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
1
قیمت:
47 میلیارد تومان
فروش مستغلات در شهرک غرب - منطقه 2
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

620 متر

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 10 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

622 متر

10 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
1
قیمت:
48 میلیارد تومان
فروش مستغلات 12 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

620 متر

12 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 5 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

5 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 6 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 6 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

6 خواب

3 ساعت پیش

فروش مستغلات 4 خوابه در شهرک غرب
0
قیمت:
55 میلیارد تومان
فروش مستغلات 4 خوابه در شهرک غرب
شهرک غرب
خانه

اداری تجاری

480 متر

4 خواب

3 ساعت پیش
1